Πηγές πληροφόρησης

Στέλλα Κορομπίλη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να ορίσει την έννοια της πληροφοριακής πηγής, της αξίας της και της χρήσης της σε συνδυασμό με την εκτίμηση των εκπεφρασμένων πληροφοριακών αναγκών του κοινού και την ικανοποίηση των αναγκών αυτών με τη βοήθεια της χρήσης των πηγών. Επίσης, κύριο μέλημα του μαθήματος είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές του τρόπου αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης. Τέλος, αποσκοπεί να ορίσει την έννοια της πληροφοριακής συμπεριφοράς των χρηστών σε σχέση με τις πηγές αναλύοντας συγκεκριμένα μοντέλα συμπεριφοράς.

Λέξεις Κλειδιά: Πηγές πληροφόρησης, πληροφοριακή συμπεριφορά

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια της Πληροφοριακής συμπεριφοράς καθώς και σχετικοί ορισμοί.

Στόχοι Ενότητας

Με το πέρας της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν την έννοια της Πληροφοριακής συμπεριφοράς και τους ορισμούς αυτής

Λέξεις Κλειδιά

Πληροφοριακή συμπεριφορά

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -