Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. «Περίεργες» λεπτομέρειες
 2. Υπόβαθρο και ιδιότητες του χώρου
 3. Δίκτυα και Υποστήριξη
 4. Δάπεδα. Γενικές κατηγορίες & ξύλινα δάπεδα
 5. Δάπεδα. Λίθινα δάπεδα
 6. Δάπεδα. Μεταλλικά και Συνθετικά δάπεδα
 7. Διαχωριστικά
 8. Κουφώματα και Ερμάρια
 9. Κλίμακες

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη της σύνθετης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις έννοιες της σύλληψης του χώρου και της κατασκευής, και του είδους της γνώσης που απαιτείται για την πραγμάτωση του πλήρους φάσματος των συνθετικών προθέσεων ενός μελετητή του εσωτερικού χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο η εξειδικευμένη τεχνική γνώση συνδυάζεται αναπόδραστα με τη δημιουργική πράξη της σύνθεσης, ενώ η ποιητική φαντασία του μελετητή μεταφράζεται σε φυσικές οντότητες – τεχνήματα, στα οποία η τέχνη της δόμησης δικαιώνεται.

 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει μια στοιχειώδη εικόνα των εφαρμοσμένων απαιτήσεων και τεχνικών εφαρμογής των συστημάτων δόμησης για τον εσωτερικό χώρο. Την ίδια στιγμή ωστόσο θα οφείλουν να μπορούν να αναγνωρίσουν τον χώρο και τα στοιχεία του μέσα από τις επιθυμητές ιδιότητες που ζητούνται από το πρόγραμμα της χρήσης του, και να βλέπουν τις επιπλοκές που αυτές φέρνουν στο επίπεδο της προδιαγραφής και της εφαρμογής των συστημάτων δόμησης.

 

Το μάθημα αφορά στους μελετητές του εσωτερικού χώρου και δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική γνώση που χαρακτηρίζει το καθένα από τα επιμέρους αντικείμενα που εξετάζονται. Αποσκοπεί όμως τόσο σε μια πρώτη επαφή με την εξειδικευμένη γνώση των τεχνικών εφαρμογής των δομικών στοιχείων και συστημάτων, όσο ταυτόχρονα και σε μια ευρεία κατανόηση της σημασίας του τρόπου κατασκευής τους και του τρόπου προδιαγραφής τους μέσα στον συνολικό σχεδιασμό του χώρου.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Ashcroft, R., Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, επιμ. Αρφαράς, Μ. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων, 2004.
 • Γεωργιάδου, Ζ., Δομικά & Διακοσμητικά Υλικά. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων, 2005
 • Hansjorg, F., Σχέδιο Κατασκευών. Τεχνικό – Αρχιτεκτονικό – Στατικό, επιμ. Γεωργιάννης, Β. Αθήνα: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2009
 • Nutsch, W., Κατασκευές Ξύλινων Κουφωμάτων. Αθήνα: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2003
 • Nutsch, W., Σχεδιασμός & Κατασκευή Ξύλινης Κλίμακας. Αθήνα: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2007
 • Μαλινδρέτος, Μ., Η τεχνολογική διάσταση του σχεδιασμού. Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2005
 • Meyer-Bohe, W., Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων. Αθήνα: Γκιούρδας Μ., 1983.
 • Meyer-Bohe, W., Οικοδομικές λεπτομέρειες, μετάφραση Δ. Μαλασπίνας. Αθήνα: Γκιούρδας Μ., 1987.
 • Meyer-Bohe, W., Σκάλες. Αθήνα: Γκιούρδας Μ., 2000.
 • Παπαϊωάννου, Κ., Η τεχνολογία της τοιχοποιίας. Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2005
 • Συλλογικό, Θέματα Οικοδομικής. Αθήνα: Σ. Αθανασόπουλος & Σια Ο.Ε., 1999
 • Schmitt H.,Heene A., Κτιριακές Κατασκευές. Αθήνα: Γκιούρδας Μ., 1994.
 • Τσινίκας, Ν., Αρχιτεκτονική τεχνολογία. Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1993

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Αγγελος Ψιλόπουλος

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Αθανασόπουλος, Χ., Σύνθεση και Τεχνολογία. Αθήνα: Χ. Αθανασόπουλος, 2007
 • Deplazes, A., Constructing Architecture: Materials, processes, structures: a handbook, 2nd extended edition. Basel: Birkhauser, 2008
 • Ζαχαριάδης, Ά., Οικοδομική τεχνολογία. Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2004
 • Hausladen, G., Tichelmann, K., Interiors Construction Manual. Basel: Birkhauser, Editions DETAIL, 2010
 • Liebing, R., Handbook of Detailing: The graphic anatomy of construction. Vienna: Springer, 2009
 • Littlefield, D., Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Δεδομένα σχεδιασμού οικοδομικών έργων, 4η εκδ., μτφ. Καρανικολός, Κ., επιμ. Μοσχάκη, Ε. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2013
 • Neufert, E., Οικοδομική και αρχιτεκτονική σύνθεση, μετάφραση Δ. Μαλασπίνας, επιμ. Johannes Kister. Αθήνα : Γκιούρδας Μ., 2010.