Κινησιοθεραπεία (E)

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θέσεις χαλάρωσης
 2. Παθητική κίνηση
 3. Ενεργητική Κίνηση - Υποστηριζόμενη άσκηση
 4. Υποβοηθούμενη άσκηση - Απλή Ενεργητική Άσκηση
 5. Άσκηση αντίστασης
 6. Ενεργητική άσκηση, προγράμματα
 7. Γενική Χαλάρωση
 8. Τοπική Χαλάρωση - Μέθοδοι
 9. Μέτρηση Κινητικότητας των Αρθρώσεων
 10. Κινητικότητα των αρθρώσεων – Διάταση – Τεχνικές  
 11. Ελαστικότητα - Προγράμματα αποκατάστασης
 12. Ασκήσεις βελτίωσης ελαστικότητας κορμού και άνω άκρων
 13. Χαλάρωση - διάταση

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη μεθοδολογία οργάνωσης και σχεδιασμού προγραμμάτων κινησιοθεραπείας και άσκησης για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της μυϊκής λειτουργικότητας με στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων για τη βελτίωση της ελαστικότητας, δύναμης και αντοχής  του μυϊκού συστήματος.
 • Να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων χαλάρωσης.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα κινησιοθεραπείας και άσκησης με στόχο τη βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού για την ανάπτυξη καινούριων δεξιοτήτων ή διατήρηση ήδη εγκατεστημένων.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 • Cantu RJ and Grodin AJ. Myofascial manipulation. Therapy and clinical application. 3rd edition. Gaithersburg: Aspen Publication, 2011.
 • Chaitow Fibromyalgia syndrome 3rd Edition. New York: Churchill Livingstone, 2009.  
 • Chaitow L. Palpation skills. 2nd New York: Churchill Livingstone, 1998.
 • D’Ambrosio K, Roth G.Positional Release Therapy 1st edition.St.Louis: Mosby,1997
 • Evjenth O, Hamberg   Muscle Stretching in Manual Therapy-A Clinical Manual Vol.I 3nd  edition. Alfta: Alfta Rehab Forlag,1993.
 • Evjenth O, Hamberg   Muscle Stretching in Manual Therapy-A Clinical Manual Vol.II 3nd  edition. Alfta: Alfta Rehab Forlag,1993.
 • Francis E. Stretching Therapy A Comprehensive Guide to Individual & Assisted Stretching. 1st edition. Indianapolis: Blue River Press, 2013.
 • Levangie P Norkin C,. Joint Structure and Function 5th edition Philadelphia: F.A.DavisCompany2006
 • Schoen J, Pearl L. Keep Calm and Stretch: 44 Stretching Exercises to Increase Flexibility Relieve Pain, Prevent Injury, and Stay Young! 1st edition USA: Little Pearl Publishing, 2012.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και κινησιολογίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δωροθέα Μακρυγιάννη, φυσικοθεραπεύτρια. Καθηγήτρια Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας-Πρόνοιας.

Από το 1985 είμαι εκπαιδευτικός στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ-Α.

Έχω ενταχθεί  στον Τομέα Μυοσκελετικών Προβλημάτων (Α΄Τομέας Μαθημάτων).

Κατέχω Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Φυσικοθεραπείας (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,1997) και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία  με κατεύθυνση ‘Πρότυπα και συμπεριφορές’ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2007). Διδάσκω  γνωστικά αντικείμενα, που αναφέρονται στις βασικές αρχές της  κίνησης και της θεραπείας  μέσω της κίνησης  σπονδυλικής στήλης και άκρων  με έμφαση στην πρόληψη. Συγκεκριμένα τα  μαθήματα:  Βιολογική Μηχανική – Εργονομία (από το έτος  2000, οπότε εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Τμήματος), Κινησιοθεραπεία  και  Τεχνικές Μάλαξης.                       

Τηλ. 693 7070 273,  E-mail: dmakrygi@teiath.gr

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Allard P. Strokes I. Blanch JP. Three Dimensional Analysis of Human Movement. U.S.A: Human Kinetics, 1995.
 • Alter M. Science of flexibility. 3nd edition. USA.: Human Kinetics, 2004.
 • Bates A, Hanson N. Aquatic exercise therapy. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1996.
 • Butler D. The sensitive nervous system. 1st Edition. Australia: Noigroup, 2006.
 • Campion MR. Hydrotherapy. Principles and practice. United Kingdom: Butterworth- Heinemann, 1998.  
 • Donatelli R, et al. Physical therapy of the shoulder. 5th Edition. New York: Churchill Livingstone, 2011.   
 • Dvir Z. Isokinetics, muscle testing, interpretation and clinical applications. 2nd Editon. Edinburg: Churchill Livingstone, 2004.  
 • Enoka R. Neuromechanical basis of kinesiology. 4th Edition. USA.: Human Kinetics, 2008.
 • Francis E. Stretching Therapy: A Comprehensive Guide to Individual & Assisted Stretching. 1st edition. Indianapolis: Blue River Press, 2013.
 • Kenyon K. Kenyon J. The Physiotherapist's Pocketbook: Essential Facts at Your Fingertips. 2nd edition. New York: Churchill Livingstone, 2009.
 • Kisner C. Θεραπευτικές Ασκήσεις . Αθήνα: Iατρικές & Επιστημονικές Eκδόσεις ΣΙΩΚΗΣ, 2003.
 • Laban R. The Mastery of Movement. United Kingdom: Dance Books Publication, 2011.
 • Levine P, Phillips M. Freedom from Pain: Discover Your Body's Power to Overcome Physical Pain. Colorado: Pap/Com, 2012.
 • Maclntosh B. Gardiner P. Mc Comas A. Skeletal Muscle. Form and function. 2nd Edition. USA.: Human Kinetics, 2005.
 • Payne R., Donaghy M. Payne's Handbook of Relaxation Techniques. A practical guide for the health care professional. 4th Edition. New York: Churchill Livingstone, 2010.
 • Perrin D. Isokinetic exercise and assessment. USA.: Human Kinetics, 1996.
 • Pitt-Brooke J, Reid H, Lockwood J, et al. Rehabilitation of movement. Theoretical basis of clinical practice. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1998.
 • Ryf C, Weymann A. Εύρος κίνησης-ουδέτερη-ο-μέθοδος της Α.Ο. μέτρηση και τεκμηρίωση Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2004. 
 • Schoen J, Pearl L. Keep Calm and Stretch: 44 Stretching Exercises to Increase Flexibility Relieve Pain, Prevent Injury, and Stay Young! USA: Little Pearl Publishing, 2012.
 • Snyder KT, Goodman C. Differential diagnosis in physical therapy. 4th Edition., 2007.