Προδιαγραφές & ανάπτυξη Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων

Αλέξανδρος Ταγκούλης, Νατάσα Καραπανάγου

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ανάπτυξη ενός ανοιχτού ακαδημαϊκού μαθήματος.

Ανάλογα με τον τύπο του εκπαιδευτικού υλικού τα ανοικτά μαθήματα  διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: A-, A, A+ με αντίστοιχες προδιαγραφές.

Το εκπαιδευτικό υλικό απαιτείται να ικανοποιεί ορισμένες προδιαγραφές ως προς την περιγραφή του και την οργάνωση του.

Οι γενικές προδιαγραφές που χρειάζεται να ικανοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό είναι:

  • Ευχρηστία και προσβασιμότητα
  • Η εκκαθάριση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η δημοσίευση του με ανοικτη άδεια (Creative Commons)

Θεματικές Ενότητες


Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη ανοιχτών μαθημάτων Α-, Α και Α+ 

Περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες και σχετικά βοηθήματα για την εφαρμογή τους κατά την ανάπτυξη των μαθημάτων.

Λέξεις κλειδιά: Προδιαγραφές, Α-, Α, Α+

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι έννοιες της ευχρηστίας και της προσβασιμότητας και οι τρόποι που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  

Περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για την ανάπτυξή ανοιχτού ακαδημαϊκού μαθήματος βάσει των προδιαγραφών.

Λέξεις κλειδιά: Ευχρηστία, προσβασιμότητα

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται βασικές έννοιες που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία καθώς και τρόποι επίλυσης σχετικών ζητημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν στη δημιουργία ανοιχτού ακαδημαϊκού μαθήματος.

Οι τρόποι επίλυσης είναι κυρίως οι εξής:

  • Αίτηση αδειοδότητησης
  • Αντικατάσταση προστευμένου υλικού με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους 

οι οποίοι και αναλύονται στη συνέχεια της ενότητας.

Πραγματοποιείται επίσης επεξήγηση βασικών εννοιών που αφορούν τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, τις άδειες Creative Commons. Παρουσιάζονται παραδείγματα αναζήτησης ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και αναφοράς αυτών στο εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος περιλαμβάνονται οδηγοί και υποδείγματα για τα παραπάνω θέματα.

Λέξεις κλειδιά: Πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα, Creative Commons

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οδηγοί, παραδείγματα, υποδείγματα και εργαλεία για τη δημιουργία ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων και των τριών κατηγοριών.

Επίσης περιλαμβάνονται εργαλεία συγγραφής ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με σκοπό την ψηφιοποίηση και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων

Λέξεις κλειδιά: Οδηγίες, πρότυπα, υποδείγματα, εργαλεία, Α-, Α, Α+

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -