Δοκιμαστικό μάθημα

Δοκιμαστικός καθηγητής

Περιγραφή

Μάθημα επίδειξης δημιουργίας ανοιχτού ακαδημαϊκού μαθήματος στην πλατφόρμα openeclass.

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται επίδειξη δημιουργία μαθήματος και συμπλήρωσης των βασικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη δημιουργία ανοιχτού ακαδημαϊκού μαθήματος στην πλατφόρμα openeclass του ΤΕΙ Αθήνας.

Μαθησιακοί στόχοι:

Οι εκπαιδευόμενοι με το περας της ενότητας να είναι σε θέση να δημιουργούν ένα ανοιχτό μάθημα και να συμπληρώνουν τις βασικές πληροφορίες

Λέξεις κλειδιά:

Δημιουργία μαθήματος, βασικές πληροφορίες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -