Αισθητική ηλεκτροθεραπεία σώματος

Ευθυμία Μικελάτου

Περιγραφή

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

- Επιπολής Θερμοθεραπεία: Υπέρυθρη ακτινοβολία, Ηλεκτρικά Θερμά Επιθέματα, Δινόλουτρο, Ρεύματα υψηλής Συχνότητας. Μέθοδοι εφαρμογής, αναγνώρισης θερμικού αποτελέσματος, συγκριτική κλίμακα θερμικών αποτελεσμάτων, τεστ αισθητικότητας.

- Θεραπευτικοί Υπέρηχοι: ηχοβολιστική κεφαλή – έλεγχος και τεστ λειτουργίας, τεχνικές εφαρμογής των υπερήχων: συνεχής κίνηση, στατική τεχνική, τεχνική με παρεμβολή ύδατος. Φωνοφόρεσης. Αποφυγή θερμικού εγκαύματος.

- Πιεσοθεραπεία – Αρνητική Υποπίεση: α) πιεσοθεραπεία: θέση σώματος κατά την εφαρμογή, αεροθάλαμοι, ρυθμίσεις: χρόνου, πίεσης, παύσης (αναλογίες ισχύος εξόδου σε bar), φθίνουσα πίεση από την ποδοκνημική της τα άνω. β) αρνητική υποπίεση: χρόνου αναρρόφησης – παύσης (αναλογίες ισχύος εξόδου σε bar), τεχνική και σημεία εφαρμογής, αποφυγή εκχυμώσεων.

- Συνεχές – Παλμικό Ρεύμα: μέθοδοι εφαρμογής: ηλεκτρολυτική – αγγειοκίνηση, ηλεκτροτονική –ανηλεκτρότονος – κατηλεκτρότονος, ηλεκτρώσμωση. Κατανομή πυκνότητας σε ισομεγέθη και ανισομεγέθη ηλεκτρόδια. Τεχνικές: σταθερού, κινητού και διακοπτόμενου γαλβανισμού. Ρυθμίσεις: ένταση ρεύματος /επιφάνεια ιστού σε συνδυασμό με το χρόνο εφαρμογής. Αποφυγή χημικού εγκαύματος, τεστ αισθητικότητας.

- Φαραδικό Ρεύμα: διαμόρφωση παλμού και παλμοσειράς: μορφή παλμού, διάρκεια παλμού, χρόνος ανύψωσης παλμού, παύση μεταξύ των παλμών, διάρκεια παλμοσειράς, παύση μεταξύ των παλμοσειρών, περιπτώσεις εφαρμογής της αναλογίας 2:1. Επιθυμητή μυϊκή συστολή σύμφωνα με τη διαμόρφωση παλμοσειράς που επελέγη: απλή τετανική συστολή, ομαλή παρατεταμένη κλπ. κινητικά σημεία και η ανεύρεσή της με τη χρήση ψηλαφητή.

- Γαλβανοφαραδικό Ρεύμα: διαμόρφωση παλμού και παλμοσειράς: μορφή παλμού, διάρκεια παλμού, χρόνος ανύψωσης παλμού, παύση μεταξύ των παλμών, διάρκεια παλμοσειράς, παύσης μεταξύ των παλμοσειρών. Επαλληλία γαλβανικού με φαραδικό: επί ολόκληρης της παλμοσειράς, ανά παλμό, ανά παύση μεταξύ των παλμών.

- Παρεμβαλλόμενα Ρεύματα: συνδεσμολογία ηλεκτροδίων: τετραπολική, διπολική. Διαμόρφωση βάθους σε μοίρες. Είδη ηλεκτροδίων και τρόποι εφαρμογής της. Εφαρμογής της διανυσματικής επαλληλίας (vector).

- Μαγνητικά – Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: ρυθμίσεις, ένταση, συχνότητα (UHF, ELF, HF), παλμός, μορφές παλμού, παλμοσειρά για θερμικά ή άθερμα αποτελέσματα. Κατεύθυνση ροής, προσανατολισμός πεδίου, σκανδαλισμός. Μέτρα προφύλαξης.

- Ηλεκτροβελονισμός με Τ.Ε.Ν.Σ. Ρεύματα: ανεύρεση βελονιστικών σημείων με τη χρήση ψηλαφητή. Ρυθμίσεις: ένταση, συχνότητα, παλμός, παλμοσειρά. Τεχνικές εφαρμογής.

- Βιοηλεκτρική ανάλυση σύστασης σώματος: ανεύρεση ωμικής αντίστασης δέρματος, τεχνική των μετρήσεων, επανάληψη μέτρησης, σφάλμα χειριστή. Μέθοδοι εφαρμογής Θερμογραφίας και Υπερήχων.

- Ρεύματα Kots: διαμόρφωση παλμού και παλμοσειράς: μορφή παλμού, διάρκεια παλμού, χρόνος ανύψωσης παλμού, παύση μεταξύ των παλμών, διάρκεια παλμοσειράς, παύση μεταξύ των παλμοσειρών. Μονοπολική – διπολική μέθοδος. Ακρίβεια της τεχνικής 10 – 50 – 10.

Λέξεις Κλειδιά: Θερμοθεραπεία, γαλβανικό ρεύμα, παλμικό ρεύμα, ρεύμα Nemec, εναλασσόμενο ρεύμα, γαλβανοφαραδικό ρεύμα, electrolifting, electrolipolysis, φωνοφόρεση, κρυοθεραπεία, ανθρωπομετρία, μαγνητοθεραπεία, βιομαγνητισμός

Θεματικές Ενότητες

Επιπολής θερμοθεραπεία, εν τω βάθει θερμοθεραπεία, παραφινόλουτρο, θερμικά επιθέματα, θερμοκουβέρτες, υπέρυθρη/υπεριώδης  ακτινοβολία, sauna

 

Λέξεις Κλειδιά

Θερμοθεραπεία, παραφινόλουτρο, δινόλουτρο, σάουνα, διαθερμίες, θερμικό επίθεμα, θερμοκουβέρτα, υψίσυχνα

Γαλβανισμός, ιοντοφορική δράση, είδη συσκευών και ηλεκτροδίων, παλμικά ρεύματα και είδη παλμών, γαλβανοφαραδικό ρεύμα, παρεμβαλλόμενα ρεύματα

  

Λέξεις Κλειδιά

Γαλβανικό ρεύμα, γαλβανισμός, iontophoresis, παλμικό ρεύμα, παλμοσειρά, ρεύμα Nemec

Μορφές εναλασσόμενου ρεύματος, ενδείξεις, φάσεις, αποτελέσματα. Γαλβανοφαραδικό ρεύμα, τεχνική, ενδείξεις, 

  

Λέξεις Κλειδιά

Εναλασσόμενο ρεύμα, γαλβανοφαραδικό ρεύμα

Τεχνική εφαρμογής Αισθητικού ηλεκτρικού ερεθισμού, επιλογή ηλεκτροδίων, ορθή πρακτική,

 

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρόδιο, edge effect, drainage

Ενδοδερμία και vaccum, μέθοδος, αποτελέσματα, συσκευές, κυτταρίτιδα, αντιγήρανση

  

Λέξεις Κλειδιά

Ενδοδερμία, vaccum, λιπόλυση, κυτταρική διέγερση

Ηλεκτρολιπόλυση, τύποι ηλεκτροδίων, συσκευές, αποτελέσματα, ενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες. Electrolifting, ενδείξεις, μέθοδος εφαρμογής

 

Λέξεις Κλειδιά

Electrolifting, electrolipolysis

Υπέρηχοι, δράση, μηχανικά και θερμικά αποτελέσματα, συσκευές, φωνοφόρεση

 

Λέξεις Κλειδιά

Υπέρηχοι, φωνοφόρεση

Τοποθέτηση φαραδικών ρευμάτων στα κινητικά σημεία σώματος, μονοπολική μέθοδος, διπολική μέθοδος

 

Λέξεις Κλειδιά

μονοπολική μέθοδος, διπολική μέθοδος

Ορισμός, επιθέματα, συσκευές,

 

Λέξεις Κλειδιά

κρυοθεραπεία

Πιεσοθεραπεία, ενδείξεις, μέθοδος, συσκευές, τεχνική

 

Λέξεις Κλειδιά

Πιεσοθεραπεία, πρέσοθεραπεία, λεμφικό σύστημα, λεμφαγγεία, λεμφογάγγλια

Ανθρωπομετρία, σωματότυποι, δείκτες μέτρησης, τεχνολογικός εξοπλισμός

 

Λέξεις Κλειδιά

Ανθρωπομετρία, δερματική πτυχή, δείκτης μέτρησης, βιοηλεκτρική αντίσταση

Παρεμβαλλόμενα ρεύματα, πλεονεκτήματα, συνδεσμολογία, συσκευή, ενδείξεις

 

Λέξεις Κλειδιά

Παρεμβαλλόμενα ρεύματα, ρεύματα nemec

Μαγνητοθεραπεία, συσκευές, ενδείξεις, αντενδείξεις, πλεονεκτήματα

 

Λέξεις Κλειδιά

Μαγνητοθεραπεία, βιομαγνητισμός, τράπεζα θεραπείας

Φαραδικά ρεύματα, μορφές παλμών, συσκευή, αποτελέσματα

 

Λέξεις Κλειδιά

Φαραδικά ρεύματα, νεοφαραδισμός, κυματομορφή

Μικρορεύματα, τρόπος λειτουργίας, δράση, αποτελέσματα, ενδείξεις

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Χαμηλόσυχνα μικρορεύματα, μικροπαλμός, παλμοσειρά

Υλικά εφαρμογής, διαδικασία, ενδείξεις

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξείδια κουρουνδίου, οξείδια αλουμινίου, οξείδια μαγνησίου

Συστήματα εκπομπής RF, τρόπος δράσης RF, χαρακτηριστικά, ενδείξεις

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Ραδιοσυχνότητες, σύστημα εκπομπής RF

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -