Μεθοδολογία έρευνας

Ιωάννα Γκρεκ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τον σπουδαστή τις μεθόδους βιβλιογραφικής έρευνας και σύνταξης επιστημονικής εργασίας.

Λέξεις Κλειδιά: Βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, Άρθρο σύνταξης, ερευνητική εργασία, ενδιαφέρουσα περίπτωση, ανασκόπηση, συντακτική επιτροπή, κριτής.

Θεματικές Ενότητες

 • Ηθική, θεωρητική και πρακτική αναγκαιότητα αισθητικού.
 • Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας.
 • Δεοντολογικές αρχές άσκησης επαγγέλματος.
 • Πνευματική ιδιοκτησία.
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής στον επιστημονικό διάλογο.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο σπουδαστής το ηθικό και δεοντολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εργαστεί ως Αισθητικός ή θα εξελιχθεί ως επιστήμονας.

Βιβλιογραφία

Γκρεκ Ι., Μεθοδολογία Έρευνας στην Αισθητική & Κοσμητολογία, Εκδ. Βήτα medical arts, Αθήνα 2006.

Λέξεις Κλειδιά

Αισθητική, Υγιεινή, Κοινωνική Ιατρική, Δεοντολογία, βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα.

 • Άρθρα σύνταξης και δομή.
 • Ερευνητικές εργασίες.
 • Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
 • Ανασκοπήσεις.
 • Συντακτική επιτροπή και κριτές.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει τον τρόπο σύνταξης της ερευνητικής εργασίας καθώς και το ρόλο όλων των συμμετεχόντων στην συγγραφή και δημοσίευση ενός άρθρου.

Βιβλιογραφία

Γκρεκ Ι., Μεθοδολογία Έρευνας στην Αισθητική & Κοσμητολογία, Εκδ. Βήτα medical arts, Αθήνα 2006.

Λέξεις Κλειδιά

Άρθρο σύνταξης, ερευνητική εργασία, ενδιαφέρουσα περίπτωση, ανασκόπηση, συντακτική επιτροπή, κριτής.

 • Ανάλυση και σύνθεση ερευνητικού έργου.
 • Μέθοδοι έρευνας.
 • Επιλογή και ανάπτυξη θέματος.
 • Οργάνωση στοιχείων έρευνας.
 • Πηγές.

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση ο σπουδαστής:

 • Να αναλύσει και να συνθέσει το ερευνητικό υλικό,
 • Να κατανοήσει τις ερευνητικές μεθόδους και να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη για την εργασία του,
 • Να επιλέγει και να αναπτύσσει το θέματος
 • Να μπορεί να οργανώνει τα στοιχεία της έρευνας και να αναζητά πηγές.

Βιβλιογραφία

Γκρεκ Ι., Μεθοδολογία Έρευνας στην Αισθητική & Κοσμητολογία, Εκδ. Βήτα medical arts, Αθήνα 2006.

Λέξεις Κλειδιά

Δείγμα, διαλεκτική μέθοδος, επαγωγική, μέθοδος λογικής, μέθοδος υπόθεσης, μέθοδος διάψευσης, εμπειρική μέθοδος.

 • Ταξινόμηση του υλικού.
 • Σύνθεση δεδομένων.
 • Συγγραφικό ύφος.
 • Επιστημονικός λόγος.
 • Τελικό κείμενο-Βιβλιογραφία-πίνακες-εικόνες-ευρετήρια-περίληψη.

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση ο σπουδαστής να συντάξει το τελικό κείμενο της εργασίας.

Βιβλιογραφία

Γκρεκ Ι., Μεθοδολογία Έρευνας στην Αισθητική & Κοσμητολογία, Εκδ. Βήτα medical arts, Αθήνα 2006.

Λέξεις Κλειδιά

Επιστημονικός λόγος, βιβλιογραφία, περίληψη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -