Δεοντολογία Επαγγέλματος

Ευαγγελία Πρωτόπαπα

Περιγραφή

Ήθος και κώδικες συμπεριφοράς. Δεοντολογικές θέσεις και αρχές άσκησης του επαγγέλματος. Ισχύουσα Νομοθεσία. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αισθητικού. Η παράνομη άσκηση επαγγέλματος. Η διδακτική της Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Επιχειρηματική ηθική. Βιοηθική.

Λέξεις Κλειδιά: Αισθητική, δεοντολογία, ηθική, βιοηθική, επαγγελματική ηθική.

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται για τον κλάδο της φιλοσοφίας που σχετίζεται μα την ανθρώπινη συμπεριφορά όσον αφορά στην ορθότητα ή ακαταλληλότητα των πράξεων. Αναπτύσσονται γνώμες φιλοσόφων για την ηθική.

Στόχοι Ενότητας

Να μπορέσει να ζει με αρχές και ηθική.

Λέξεις Κλειδιά

Ηθική, επιστήμη, ηθικοί κανόνες.

Προστασία και προάσπιση συμφερόντων μιας επαγγελματικής ομάδας και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από άτομα που ασκούν παρεμφερή ειδικότητες. Ζητήματα που ενδιαφέρουν ένα καλό επαγγελματία, κοινωνικότητα και εκπαίδευση.

Στόχοι Ενότητας

Να μπορεί ο επαγγελματίας να προασπίσει τα συμφέροντά του στο επάγγελμά του με αρχές.

Λέξεις Κλειδιά

Συμφέροντα, προάσπιση επαγγέλματος, ηθική, αρχές, κοινωνικότητα, ιατρικό απόρρητο, εκπαίδευση.

Γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, την βιοτεχνολογία, την τεχνολογία του ανασυνδιασμένου DNA, εμβρυϊκά κύτταρα, μονογονική αναπαραγωγή.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνει κατανόηση για τους φιλοσοφικούς και θεολογικούς προβληματισμούς που αφορούν την άμβλωση, εξωσωματική γονιμοποίηση, αναπληρωματικά μέτρα και ευθανασία.

Λέξεις Κλειδιά

Ηθική, DNA, βιοτεχνολογία, εμβρυϊκά κύτταρα, αναπαραγωγή.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -