Εικαστικές Συνθέσεις (Ε)

Ευφροσύνη Μουζακίτου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς το εργαστήριο των Εικαστικών Συνθέσεων|Χρώμα στον χώρο. Αναπτύσσει θέματα όπως:

  • Tι σημαίνει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ – ΣΚΙΑ και πως αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται στην τέχνη και την αρχιτεκτονική.
  • Tι σημαίνει Εγκατάσταση στην τέχνη
  • Πως χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία, για την παρουσίαση μιας εικαστικής πρότασης
  • Τι σημαίνει χώρος μνήμης και πως καλλιτέχνες παρεμβαίνουν σε χώρους μνήμης
  • Αναλύει την μεθοδολογία και των ασκήσεων που προτείνονται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Παρουσιάζει εργασίες σπουδαστών πάνω στις δύο ασκήσεις που προτείνονται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Λέξεις Κλειδιά: Διαφάνεια, σκιά, αντανάκλαση, εγκατάσταση [installation], μνήμη, χώρος μνήμης, τελική παρουσίαση

Θεματικές Ενότητες

Διάλεξη πάνω στην διαφάνεια την αντανάκλαση και την σκιά ως εννοιολογικά εργαλεία στον χώρο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής

Στόχοι Ενότητας

Να αντιληφθεί ο σπουδαστής την ευρύτερη έννοια των παραπάνω στοιχείων και πως αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο στην τέχνη όσο και στην αρχιτεκτονική νοηματοδοτώντας μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων τον χώρο

Λέξεις Κλειδιά

Διαφάνεια, αδιαφάνεια ημιδιαφάνεια, κυριολεκτική και φαινομενική διαφάνεια, αντανακλάσεις, αναδιάταξη του χώρου, σύγχυση, διαφανείς εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονική του γυαλιού.

 

Οι σπουδαστές παρουσιάζουν μια σειρά από φωτογραφίες αντικείμενων ή χώρων με θέμα την διαφάνεια την σκιά και την αντανάκλαση και δημιουργούν ένα ψηφιακό αρχείο εικόνων, ενώ ταυτόχρονα παράγουν το δικό τους τυχαίο ή σκηνοθετημένο οπτικό αφήγημα

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν καλύτερα την δυναμική του τυχαίου ή του σκηνοθετημένου οπτικού αφηγήματος, να αισθανθούν τις διαφορετικές οπτικές της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, να συνθέσουν εικόνες και να διευρύνουν την οπτική τους αντίληψη και την φαντασία τους μέσω του φωτογραφικού φακού.

Λέξεις Κλειδιά

Σύνθεση, αφαίρεση, κοντινό- μακρινό πλάνο, ανάπλαση, δημιουργικότητα, άμεσο έμμεσο, απλό- πολυσύνθετο, οπτική σημειολογία, αφηγηματικό στοιχείο, καδράρισμα

Επιλέξτε ή κατασκευάστε μια τρισδιάστατη μακέτα από χαρτόνι.Σχεδιάστε την από όλες τις όψεις της, σαν να είναι τελείως διαφανής.Χρωματίστε με ακουαρέλες τα σχέδιά σας.Επεξεργαστείτε ψηφιακά τα σχέδια, με πολλαπλούς τρόπους, δημιουργώντας διαφάνειες, δημιουργώντας υφές, εντάσσοντάς τα σε ένα χωρικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες συνθέσεις με αυτά. Χρησιμοποιήστε στην ψηφιακή επεξεργασία των σχεδίων σας το φωτογραφικό υλικό με θέμα την διαφάνεια την σκιά και την αντανάκλαση και εντάξτε μέσα σε χώρους τα ψηφιακά σχέδια της διάφανης κατασκευής.

Στόχοι Ενότητας

Οι σπουδαστές αποκτούν δεξιότητες πάνω στην λειτουργία ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, στην απόδοση της διαφανούς επιφάνειας και της τρισδιάστατης φόρμας. Συνδυάζουν την ζωγραφική στο χέρι με την ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας. Τέλος δημιουργούν μέσω εικαστικών εργαλείων, χωρικές σχέσεις σε ψηφιακό περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά

Χρώμα, υλικότητα, φωτογραφία, ψηφιακά εργαλεία, χειρονομία χρωματική επιλογή, χρωματικές κλίμακες, ματιέρες, δισδιάστατος- τρισδιάστατος χώρος, ψηφιακό κολλάζ.

Στο α’ μέρος της ενότητας παραδίδεται η άσκηση και προτείνεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί αλλά και αναλύεται διεξοδικά κάθε πτυχή που πρέπει να εξεταστεί.Στο β΄ μέρος, προσδιορίζεται τι σημαίνει εικαστική εγκατάσταση στον χώρο μέσω ενός παραδείγματος αλλά και πως αυτή εξελίχθηκε ιστορικά στον χώρο της τέχνης ως μια νέα μορφή έκφρασης.Στο γ΄ μέρος, δίνονται κάποια παραδείγματα από εικαστικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε χώρους μνήμης.

Στόχοι Ενότητας

Μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων παραδειγμάτων ο σπουδαστής κατανοεί τον όρο εγκατάσταση και παρέμβαση στον χώρο, αλλά και πως αυτές οι μορφές τέχνης μπορούν να συσχετιστούν με την έννοια της μνήμης.

Λέξεις Κλειδιά

Εγκατάσταση, ready made, μνημείο, χώρος μνήμης, υπόμνηση, αναγωγή, προφανές- μη προφανές, μνήμη και χώρος, μνήμη και συλλογικό μνημείο, ιστορικές διαστρωματώσεις, βιωματικός χώρος, μεταβίβαση μνήμης, ατομική- συλλογική μνήμη, προσανατολισμός στο παρόν, μνήμη-ανάμνηση, αποτυπώματα μνήμης στον χώρο.

Η κ. Βιβέττα Χριστούλη είναι εικαστικός και το έργο της έχει άμεση σχέση με την διαφάνεια, την σκιά και την αντανάκλαση και την εγκατάσταση εικαστικών κατασκευών σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Η συνέντευξη αναδεικνύει τον τρόπο που χειρίζεται τον χώρο σαν ένα αλληλένδετο στοιχείο με το έργο.

Στόχοι Ενότητας

Ο σπουδαστής μέσω αυτής της συνέντευξης κατανοεί καλύτερα πως μπορεί ένας καλλιτέχνης να διαμορφώσει και να παρέμβει με το έργο του σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ανοίγοντας έναν διάλογο με αυτόν αλλά και με τον θεατή.

Λέξεις Κλειδιά

Δημόσιος χώρος, ανοικτός και κλειστός χώρος, εγκατάσταση in situ, είδη διαφάνειας, πλέγματα, plexiglass, νέον.

 

Σε αυτή την ενότητα ακολουθούν κάποιες τελικές προτάσεις σπουδαστών που παρουσίασαν στην τάξη. Πάνω στις προτάσεις αυτές γίνεται μια ανάλυση της εννοιολογικής προσέγγισης διαφορετικών χώρων μνήμης. Ανάλυση των τελικών παρεμβάσεων σε αυτούς τους χώρους, διορθώσεις, επιπρόσθετα σχόλια πάνω στην τελική παρουσίαση, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένο εικαστικό αποτέλεσμα.

Στόχοι Ενότητας

Τα σχόλια πάνω στις τελικές προτάσεις θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους σπουδαστές, έτσι ώστε να αναδείξουν την προσωπική τους πρόταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αποφύγουν λάθη και παρερμηνείες ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο της άσκησης, και να διευρύνουν την σκέψη και την φαντασία τους.

Λέξεις Κλειδιά

Ιστορική έρευνα, κοινό παρελθόν, μηχανισμοί μνήμης, ιστορικότητα-αμεσότητα μνήμης, προσανατολισμός στο παρόν, μεταβίβαση μνήμης, ατομική- συλλογική μνήμη.

Σε αυτή την ενότητα ακολουθούν κάποιες τελικές προτάσεις σπουδαστών που παρουσιάστηκαν στο μάθημα τάξη. Πάνω στις προτάσεις αυτές γίνεται μια ανάλυση της εννοιολογικής προσέγγισης διαφορετικών χώρων μνήμης. Ανάλυση των τελικών παρεμβάσεων σε αυτούς τους χώρους, διορθώσεις, πρόσθετα σχόλια στην τελική παρουσίαση, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένο εικαστικό αποτέλεσμα.

Στόχοι Ενότητας

Τα σχόλια πάνω στις τελικές προτάσεις θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους σπουδαστές, έτσι ώστε να αναδείξουν την προσωπική τους πρόταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αποφύγουν λάθη και παρερμηνείες ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο της άσκησης, και να διευρύνουν την σκέψη και την φαντασία τους.

Λέξεις Κλειδιά

Ιστορική έρευνα, κοινό παρελθόν, μηχανισμοί μνήμης, ιστορικότητα-αμεσότητα μνήμης, συναίσθημα, power point, προσανατολισμός στο παρόν, μεταβίβαση μνήμης, ατομική- συλλογική μνήμη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -