Επιστημονική Φωτογραφία (Θ)

Αθανάσιος Αραβαντινός

Περιγραφή

Είναι µάθηµα µε αποκλειστικό στόχο την διδασκαλία των φοιτητών σε εξειδικευµένες απεικονιστικές τεχνικές. Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος προϋποθέτει συγκεκριµένη οργανολογία αποτελεί όµως απαραίτητο συµπλήρωµα της θεωρίας.

Λέξεις Κλειδιά: Στέρεο - φωτογραφία, Άστρο - φωτογράφιση, Macro – φωτογραφία, Φώτο - μικρογραφία, Οπτική Ολογραφία.

Θεματικές Ενότητες

Βασικά στοιχεία παρατηρησιακής αστρονομίας, Ουράνια σώματα : Σελήνη, Ήλιος, πλανήτες, αστέρια. Ορισμός γωνίας οράσεως, Αστρονομικά τηλεσκόπια, Οπτικές διατάξεις, Κατηγορίες – είδη  αστροφωτογράφισης.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός οπτικού τηλεσκοπίου και πως αυτό δημιουργεί ένα πραγματικό, αντεστραμμένο είδωλο στη πλάτη μιας κατάλληλα προσαρμοσμένης φωτογραφικής μηχανής. Αναφορά στον απαραίτητο εξοπλισμό, τρόποι στήριξης.

Λέξεις Κλειδιά

Οπτικά τηλεσκόπια, Αναλογική – Ψηφιακή αστροφωτογράφιση, Διάχυτος - παρασιτικός  φωτισμός, φωτεινή ρύπανση, αστρικά ίχνη.

Διοφθάλμια όραση – ανθρώπινος εγκέφαλος. Οπτική παράλλαξη, χαρακτηριστικά, αρχές στερεοσκοπικής φωτογραφίας. Ορισμός στερεοσκοπικής βάσης.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η ενημέρωση στην τρισδιάστατη ανθρώπινη όραση, Αναφορά στο φαινόμενο της παράλλαξης, Τρόποι δημιουργίας ζεύγους συζυγών - στερεοσκοπικών εικόνων. Σύγχρονες εφαρμογές στερεοσκοπίας.

Λέξεις Κλειδιά

Σύγκλιση – προσαρμογή ανθρώπινης όρασης, 3D – lenticular οθόνες.

Κατηγορίες μεγεθύνσεων : Γραμμική - Γωνιακή, Εγκάρσια – Διαμήκη, Αναφορά στο τελικό απεικονιζόμενο, πραγματικό είδωλο, Φακοί Macro, τεχνικά χαρακτηριστικά.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της Macro φωτογράφισης, Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της, αναφορά στη χρήση σωλήνα προέκτασης, αντιστροφή κανονικού φακού.

Λέξεις Κλειδιά

Macro φακός, Γραμμική – εγκάρσια, διαμήκης μεγέθυνση.

Οπτικό μικροσκόπιο, αρχή λειτουργίας, κατηγορίες μεγεθύνσεων, ορισμός γωνίας οράσεως. Γωνία αποδοχής αντικειμενικού φακού, Ωφέλιμη μεγέθυνση – Κενή μεγέθυνση, Πολωμένο, διερχόμενο φως, Φώτο διαθλαστικότητα, Κατηγορίες φωτομικρογραφιών.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του τρόπου της βασικής λειτουργίας ενός οπτικού μικροσκοπίου σε κατάλληλη διασύνδεση με φωτογραφική μηχανή. Φωτισμός δείγματος, κατηγορίες.

Λέξεις Κλειδιά

Οπτικό μικροσκόπιο, Προσοφθάλμιος – αντικειμενικός φακός.

Κυματικά, οπτικά φαινόμενα Συμβολής – Περίθλασης, Φυσικό – σύμφωνο φως : χαρακτηριστικές διαφορές, Είδωλο από περίθλαση, ποιά τα χαρακτηριστικά του.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της ολογραφικής απεικόνισης. Κατηγορίες – ιδιότητες ολογραμμάτων. Τεχνικές ολογραφίας – οπτικές διατάξεις, δημιουργία ολογραφικού στούντιο.

Λέξεις Κλειδιά

Σύμφωνο φως από δέσμη laser, ολογραφία, ολογραφικό φιλμ, χαρακτηριστικά.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -