Κινησιοθεραπεία (Θ)

Ευθυμία Ζέρβα

Περιγραφή

 • Παράγοντες επίδρασης της κίνησης. Ανάλυση του ρόλου της δύναμης, του μυϊκού τόνου, της ελαστικότητας και της αντοχής. Επίδραση της νευρομυϊκής συναρμογής στην εκτέλεση της κίνησης.
 • Ανάλυση του τρόπου αξιολόγησης της κίνησης βάσει του μοντέλου S.O.A.P. Υποκειμενική αξιολόγηση - αντικειμενική αξιολόγηση - συνεκτίμηση συμπτωμάτων και σχεδιασμός προγράμματος.
 • Σχεδιασμός βελτίωσης της κίνησης. Στόχοι για τα επιθυμητά λειτουργικά αποτελέσματα. Έλεγχος παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα. Εφαρμογές στο πλάνο θεραπείας.
 • Ανάλυση των στόχων της θεραπευτικής άσκησης. Πρόληψη δυσλειτουργιών και βελτίωση ή διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας, της ισορροπίας και των λειτουργικών δεξιοτήτων.
 • Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την δύναμη του μυός. Η επίδραση της πυροδότησης των μυϊκών μονάδων στη μυϊκή απόδοση και της μυϊκής σύσπασης στην ικανότητα τάσης του μυός.
 • Τρόποι αύξησης της μυϊκής δύναμης: α) υπερτροφία του μυός, ανάλυση των παραγόντων που την προκαλούν, β) υπερπλασία, γ) επιστράτευση κινητικών μονάδων.
 • Επίδραση της κίνησης στο ανθρώπινο σώμα. Διαχωρισμός ενεργητικής – παθητικής κίνησης. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ενεργητικής και της παθητικής κίνησης.
 • Τύποι και χαρακτηριστικά κινήσεων: α) ισομετρική β) ισοτονική γ) ισοκινητική.
 • Ανάλυση του εύρους της κίνησης. Διαχωρισμός σε ενεργητικό, παθητικό, και υποβοηθούμενο εύρος τροχιάς. Μέθοδοι αξιολόγησης εύρους κίνησης. Γωνιομέτρηση.
 • Ασκήσεις αντίστασης. Περιγραφή των ασκήσεων αντίστασης, τρόποι εφαρμογής και ανάλυση των αποτελεσμάτων, αντενδείξεις. Τύποι και χαρακτηριστικά ασκήσεων αντίστασης: α) ισομετρική β) ισοτονική γ) ισοκινητική.
 • Μηκοδυναμική – ταχοδυναμική σχέση. Επίδραση στην αύξηση της μυϊκής δύναμης, ισχύος και αντοχής.
 • Χαλάρωση: ορισμός και αρχές χαλάρωσης. Ανάλυση και αρχές μεθόδων γενικής χαλάρωσης. Η επίδραση της κίνησης στη χαλάρωση. Φυσικοθεραπευτικά μέσα για να επιτευχθεί η χαλάρωση. Αυτογενής χαλάρωση.
 • Διάταση. Ανάλυση της θεραπευτικής τεχνικής της διάτασης, παράγοντες που την επηρεάζουν. Ενδείξεις-στόχοι. Επιδράσεις, αποτελέσματα των προγραμμάτων διάτασης, εφαρμογές στην πρόληψη και στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

Λέξεις Κλειδιά: Κινησιοθεραπεία, SOAP, ΥΑΣΟ, ασκήσεις αντίστασης, ασκήσεις χαλάρωσης, διατάσεις, εύρος τροχιάς άρθρωσης, γωνιομέτρηση, ισομετρική άσκηση, μυϊκή δύναμη, μυϊκή ισχύς, ισοκινητική, ισοτονική

Θεματικές Ενότητες

Παράγοντες επίδρασης της κίνησης. Ανάλυση του ρόλου της δύναμης, του μυϊκού τόνου, της ελαστικότητας και της αντοχής. Επίδραση της νευρομυϊκής συναρμογής στην εκτέλεση της κίνησης.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τη κίνηση και την επίδραση της νευρομυϊκής συναρμογής στο ανθρώπινο σώμα.

Λέξεις Κλειδιά

Κινησιοθεραπεία, στατική κίνηση, δυναμική κίνηση

Ανάλυση του τρόπου αξιολόγησης της κίνησης βάσει του μοντέλου S.O.A.P. Υποκειμενική αξιολόγηση - αντικειμενική αξιολόγηση - συνεκτίμηση συμπτωμάτων και σχεδιασμός προγράμματος. Στόχοι για τα επιθυμητά λειτουργικά αποτελέσματα. Έλεγχος παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα.

Στόχοι Ενότητας

Αξιολόγηση και εφαρμογές στο πλάνο θεραπείας.

Λέξεις Κλειδιά

SOAP, ΥΑΣΟ

Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την δύναμη του μυός. Η επίδραση της πυροδότησης των μυϊκών μονάδων στη μυϊκή απόδοση και της μυϊκής σύσπασης στην ικανότητα τάσης του μυός.

Τρόποι αύξησης της μυϊκής δύναμης:

α) υπερτροφία του μυός, ανάλυση των παραγόντων που την προκαλούν,

β) υπερπλασία,

γ) επιστράτευση κινητικών μονάδων.

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μυϊκή δύναμη.

Λέξεις Κλειδιά

Μυϊκή δύναμη, μυίκή σύσπαση, υπερτροφία μυός, υπερπλασία μυός

Επίδραση της κίνησης στο ανθρώπινο σώμα. Διαχωρισμός ενεργητικής – παθητικής

κίνησης. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ενεργητικής και της παθητικής κίνησης.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνει κατανοητός ο διαχωρισμός ενεργητικής – παθητικής κίνησης.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργητική κίνηση, παθητική κίνηση, επίπεδο κίνησης

Ανάλυση του εύρους της κίνησης. Διαχωρισμός σε ενεργητικό, παθητικό, και υποβοηθούμενο εύρος τροχιάς. Μέθοδοι αξιολόγησης εύρους κίνησης. Γωνιομέτρηση.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή γωνιομέτρησης στις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος και εξάσκηση της αξιολόγησης μέσω γωνιομέτρησης.

Λέξεις Κλειδιά

Εύρος τροχιάς, γωνιομέτρηση, γωνιόμετρο.

Ασκήσεις αντίστασης. Περιγραφή των ασκήσεων αντίστασης, τρόποι εφαρμογής και ανάλυση των αποτελεσμάτων, αντενδείξεις.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή των ασκήσεων αντίστασης στου μυς και εξοικείωση με τους στόχους των ασκήσεων αντίστασης.

Λέξεις Κλειδιά

Ασκήσεις αντίστασης, αύξηση μυϊκής δύναμης, αύξηση μυϊκής αντοχής

Τύποι και χαρακτηριστικά ασκήσεων

αντίστασης: α) ισομετρική β) ισοτονική γ) ισοκινητική. Σχέση πλειομετρικής – μειομετρικής συστολής και αντίστασης.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των τύπων αντίστασης που εφαρμόζονται στου μυς. Εφαρμογή πλειομετρικών και μειομετρικών συστολών.

Λέξεις Κλειδιά

Ασκήσεις αντίστασης, ισομετρική, ισοτονική, ισοκινητική, πλειομετρική συστολή, μειομετρική συστολή.

Χαλάρωση: ορισμός και αρχές χαλάρωσης. Ανάλυση και αρχές μεθόδων γενικής

χαλάρωσης. Η επίδραση της κίνησης στη χαλάρωση. Φυσικοθεραπευτικά μέσα για να επιτευχθεί η χαλάρωση. Αυτογενής χαλάρωση.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τους τρόπους και τις τεχνικές της χαλάρωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Μυϊκή χαλάρωση, αυτογενής χαλάρωση, μυϊκός σπασμός, υπεραιμία.

Διάταση. Ανάλυση της θεραπευτικής τεχνικής της διάτασης, παράγοντες που την επηρεάζουν. Ενδείξεις-στόχοι. Επιδράσεις, αποτελέσματα των προγραμμάτων διάτασης.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογές μέσω ασκήσεων διάτασης στην πρόληψη και στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

Λέξεις Κλειδιά

Διάταση, βαλλιστική διάτασή, παθητική διάταση, στατική διάταση, αυτοδιάταση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -