Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Θ)

Γιώργος Παπαθανασίου, Ευθυμία Ζέρβα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών μεθόδων αξιολόγησης και αποκατάστασης του καρδιοαγγειακού ασθενή. Ειδικότερα, διδάσκεται αναλυτικά η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας του κυκλοφορικού συστήματος υγιών ατόμων, αλλά και των καρδιοαγγειακών ασθενών σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίδραση και στα οφέλη της συστηματικής άσκησης στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος, ενώ τονίζεται ο ρόλος της άσκησης στην πρωτογενή πρόληψη και στην αποκατάσταση των καρδιοαγγειακών παθήσεων. Επίσης, αναπτύσσονται ενδελεχώς οι βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής, αλλά και τα κατά περίπτωση πρωτόκολλα πρόληψης και αποκατάστασης καρδιακών παθήσεων. Τέλος, διδάσκεται ο σχεδιασμός προγραμμάτων βελτίωσης της φυσικής κατάστασης ατόμων με αγγειακές παθήσεις και διαταραχές μεταβολισμού, όπως ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της  αερόβιας ικανότητας και της δύναμης του μυοσκελετικού συστήματος.

 

Περίγραμμα του Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος - Διδακτικές Ενότητες

 • Έκταση και σοβαρότητα του προβλήματος των καρδιοαγγειακών παθήσεων. Επιδημιολογικά στοιχεία. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του σχεδιασμού των προγραμμάτων πρόληψης και αποκατάστασης. Στοιχεία Παθοφυσιολογίας.
 • Ενεργειακή βάση του σωματικού έργου και της άσκησης. Αερόβιος μεταβολισμός – αναερόβια γλυκόλυση. Αερόβια άσκηση – πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Λειτουργική ικανότητα κυκλοφορικού συστήματος.
 • Προσαρμογή της καρδιοαγγειακής λειτουργίας στην άσκηση. Οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Καρδιακή Συχνότητα, Αρτηριακή πίεση, Διπλό γινόμενο.
 • Αξιολόγηση της οικονομίας του μυοκαρδιακού έργου. Άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα της άσκησης στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου.
 • Προσαρμογή της καρδιοαγγειακής λειτουργίας στην άσκηση. Απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος. Όγκος παλμού, καρδιακή παροχή, πρόσληψη οξυγόνου.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του κυκλοφορικού συστήματος. Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα της άσκησης στην απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος.
 • Αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας του κυκλοφορικού συστήματος. Μέγιστη δοκιμασία κόπωσης. Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης. Αξιοποίηση των δεδομένων της δοκιμασίας κόπωσης στο σχεδιασμό των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής.
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής. Βασικές αρχές σχεδιασμού της άσκησης.
 • Πρωτογενής πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων. Σχεδιασμός προγράμματος άσκησης.
 • Δευτερογενής πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων. Σχεδιασμός προγραμμάτων αποκατάστασης. Φυσικοθεραπεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
 • Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, για ασθενείς μετά από επεμβάσεις επαναιμάτωσης, ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ασθενείς μετά από μεταμόσχευση καρδιάς.
 • Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιφερικών αγγειακών παθήσεων.
 • Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης για ασθενείς με παθήσεις και διαταραχές μεταβολισμού, όπως ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο.
 • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των καρδιοαγγειακών ασθενών με ορθοπεδικά, νευρολογικά και λοιπά προβλήματα.

 

Εργαστηριακό Μέρος          

 • Λειτουργική αξιολόγηση καρδιοαγγειακού ασθενή.
 • Τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης της καρδιακής συχνότητας.
 • Τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης της αρτηριακής πίεσης.
 • Αξιολόγηση σφυγμικών κυμάτων.
 • Αξιολόγηση κλινικών συμπτωμάτων του καρδιοαγγειακού ασθενή.
 • Τεχνικές αξιολόγησης της οικονομίας της μυοκαρδιακού έργου.
 • Τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης του κυκλοφορικού συστήματος.
 • Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρδιοαγγειακού ασθενή. Στάδιο Ι (ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου, ισχαιμική καρδιοπάθεια, κλπ).
 • Μετεγχειρητική φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρδιοαγγειακού ασθενή, Στάδιο Ι (ασθενείς μετά από χειρουργείο καρδιάς).
 • Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση καρδιοαγγειακών παθήσεων. Στάδια ΙΙ, ΙΙΙ.
 • Σχεδιασμός των προγραμμάτων άσκησης σε αγγειακά προβλήματα. Περιφερικές αρτηριοπάθειες.
 • Σχεδιασμός των προγραμμάτων άσκησης σε αγγειακά προβλήματα. Φλεβικές θρομβώσεις - Φλεβίτιδες.
 • Σχεδιασμός των προγραμμάτων άσκησης σε παθήσεις μεταβολισμού, όπως ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο.
 • Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση καρδιοαγγειακών ασθενών με συνοδά μυοσκελετικά, νευρολογικά και λοιπά προβλήματα.

Λέξεις Κλειδιά: Cardiac Rehabilitation, Cardiovascular Physiotherapy, Exercise Description, Exercise Physiology, Prevention, Secondary Prevention, Rehabilitation

Θεματικές Ενότητες

Παρατίθενται επιλεγμένα και σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα με βάση τα οποία αναδεικνύεται η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος των καρδιοαγγειακών  παθήσεων και επίπτωση τους στη δημόσια υγεία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Cardiovascular disease, epidemiology, public health

Ενεργειακή βάση του σωματικού έργου και της άσκησης. Αερόβιος μεταβολισμός. Αναερόβια γλυκόλυση.  Αερόβια άσκηση – Πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Λειτουργική ικανότητα κυκλοφορικού συστήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic metabolism, Aerobic training, glycolysis, Resistance training, Cardiovascular functional capacity

Μυοκαρδιακή καταπόνηση και οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Ο ρόλος της καρδιακής συχνότητας στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Παράγοντες που διαμορφώνουν την καρδιακή συχνότητα σε ηρεμία αλλά και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στην καρδιακή συχνότητα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, Heart rate, Myocardial work

Μυοκαρδιακή καταπόνηση και οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Ο ρόλος της αρτηριακής πίεσης στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Το διπλό γινόμενο ως βασικός μετρητής του μυοκαρδιακού έργου. Παράγοντες που διαμορφώνουν την αρτηριακή πίεση και το διπλό γινόμενο σε ηρεμία αλλά και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στο διπλό γινόμενο και στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, blood pressure, double product, myocardial work, myocardial oxygen uptake, rate-pressure product.

Αποτελεσματικότητα και απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος. Κατά συστολή όγκος αίματος – όγκος παλμού. Παράγοντες που διαμορφώνουν τον όγκο παλμού σε ηρεμία και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στον όγκο παλμού.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, cardiovascular efficiency, stroke volume.

Αποτελεσματικότητα και απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος. Κατά λεπτό όγκος αίματος – Καρδιακή παροχή. Πρόσληψη οξυγόνου. Παράγοντες που διαμορφώνουν την καρδιακή παροχή και την πρόσληψη οξυγόνου σε ηρεμία και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στον όγκο παλμού και στην πρόσληψη οξυγόνου. Ο ρόλος της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου ως κύριος μετρητής της απόδοσης του κυκλοφορικού συστήματος και σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την καρδιοαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα από κάθε αιτία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, cardiac efficiency, cardiac output, oxygen uptake, maximal oxygen uptake.

Περιγραφή – είδη δοκιμασιών κόπωσης. Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης. Ο ρόλος της δοκιμασίας κόπωσης στην αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας του κυκλοφορικού συστήματος και στο σχεδιασμό της άσκησης των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής.

 

Λέξεις Κλειδιά

Exercise stress test, cardiopulmonary stress test.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης των προγραμμάτων άσκησης. Τύπος της άσκησης. Ένταση της άσκησης. Διάρκεια και συχνότητα της άσκησης. Διαλειμματική – συνεχής άσκηση. Πρόοδος του προγράμματος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Continuous training, exercise prescription, exercise intensity, interval training.

Ο ρόλος της συστηματικής άσκησης και της αυξημένης σωματικής δραστηριότητας  στην πρόληψη των καρδιοαγγειακών παθήσεων. Σχεδιασμός των προληπτικών προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής.

 

Λέξεις Κλειδιά

Cardiovascular disease prevention, exercise prescription, primary prevention.

Οργάνωση και σχεδιασμός των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής αποκατάστασης. Εισαγωγικά στοιχεία. Τα οφέλη της άσκησης στην καρδιοαγγειακή λειτουργία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Benefits of exercise, cardiac rehabilitation, secondary prevention.

Οργάνωση και σχεδιασμός των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής αποκατάστασης. Στάδιο Ι του προγράμματος. Φυσικοθεραπεία στην εντατική μονάδα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Benefits of exercise, cardiac rehabilitation, secondary prevention.

Οργάνωση και σχεδιασμός των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής αποκατάστασης. Στάδια ΙΙ & ΙΙΙ του προγράμματος. Δια βίου άσκηση και καρδιοαγγειακή υγεία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Benefits of exercise, cardiac rehabilitation, secondary prevention.

Κύριες παράμετροι και σχεδιασμός της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των περιφερικών αγγειακών παθήσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Benefits of exercise, cardiac rehabilitation, peripheral arterial disease, secondary prevention.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -