Κλινική 'Ασκηση στη Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Κακώσεων και Παθήσεων (Θ & Ε)

Γεώργιος Παπαθανασίου, Σοφία Στάση

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της κλινικής φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης ασθενών μετά από χειρουργική αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων. Επίσης, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην κλινική αποκατάσταση εξωτερικών ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις και προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των ασθενών, στην παρακολούθηση χειρουργείων, στην άσκηση των φοιτητών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου, καθώς και στη συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, όπου έχει ενταχθεί ο φοιτητής. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στο σχεδιασμό του προγράμματος αποκατάστασης για την περίοδο της νοσηλείας, της μέγιστης αλλά και της μερικής προστασίας του χειρουργημένου μέλους ή περιοχής του σώματος.

Λέξεις Κλειδιά: Κλινική Φυσικοθεραπεία, Μυοσκελετικές Κακώσεις, Μυοσκελετικές Παθήσεις

Θεματικές Ενότητες

Προεγχειρητική αξιολόγηση και εκπαίδευση του ασθενούς. Γενικές αρχές σχεδιασμού του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο. Η συμβολή των φυσικών μέσων στην αντιμετώπιση των πρώιμων συμπτωμάτων του χειρουργημένου ορθοπεδικού ασθενή.

 

Λέξεις Κλειδιά

Κλινική Φυσικοθεραπεία, Μυοσκελετικές Κακώσεις, Μυοσκελετικές Παθήσεις, Clinical Physiotherapy, Rehabilitation, Musculoskeletal Injuries, Musculoskeletal Diseases.

Αναφορά των ενδείξεων και των αντενδείξεων για την πραγματοποίηση αρθροπλαστικής ισχίου, αναφορά των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν  κατά τον χειρουργικό σχεδιασμό, περιγραφή των χειρουργικών τεχνικών και των υλικών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αρθροπλαστική Ισχίου, Hip Arthroplasty, Surgical Approaches, Hip Kinematics.

 

Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική του ισχίου:   Σχεδιασμός του προγράμματος αποκατάστασης, ειδικές επισημάνσεις, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αρθροπλαστική Ισχίου, Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση, Hip Arthroplasty, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Ταξινόμηση καταγμάτων κοτύλης, ταξινόμηση καταγμάτων εγγύς μηριαίου οστού, χειρουργικές τεχνικές, στοιχεία διαγνωστικής απεικόνισης. Επισημάνσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Acetabular Fractures, Proximal Femur Fractures, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Ταξινόμηση Καταγμάτων Διάφυσης Μηριαίου Οστού, χειρουργικές τεχνικές,  στοιχεία  διαγνωστικής  απεικόνισης.  Επισημάνσεις  στο  σχεδιασμό  του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Femur Shaft Fractures, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Περιγραφή της φυσιολογικής λειτουργικής ανατομικής της άρθρωσης του γόνατος και  των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών, τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον ορθοπαιδικό χειρουργό, κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό μίας αρθροπλαστικής γόνατος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Knee Joint Loadings, Joint Alignment, Total Knee Replacement.

Αναφορά των ενδείξεων και των αντενδείξεων για την πραγματοποίηση αρθροπλαστικής γόνατος, περιγραφή των χειρουργικών τεχνικών, των υλικών και των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών των προθέσεων. Αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Total Knee Replacement, Biomechanics, Component Alignment.

Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική του γόνατος:   Σχεδιασμός του προγράμματος αποκατάστασης, ειδικές επισημάνσεις, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Total Knee Replacement, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Ταξινόμηση καταγμάτων άπω μηριαίου οστού, επιγονατίδας και κνημιαίου plateau. Χειρουργικές τεχνικές, στοιχεία διαγνωστικής απεικόνισης. Επισημάνσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Distal Femoral Fractures, Tibial Plateau Fractures, Patellar Fractures, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Ταξινόμηση καταγμάτων διάφυσης και κάτω πέρατος κνήμης. Χειρουργικές τεχνικές,  στοιχεία διαγνωστικής απεικόνισης. Επισημάνσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Tibial Shaft Fractures, Pilon Fractures, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Περιγραφή της φυσιολογικής λειτουργικής ανατομικής της άρθρωσης του ώμου και  των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών, τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον χειρουργό, κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό μίας αρθροπλαστικής ώμου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Shoulder Joint Replacement, Shoulder Kinematics, Humeral-Shaft Angle.

Αναφορά των ενδείξεων και των αντενδείξεων για την πραγματοποίηση αρθροπλαστικής ώμου, περιγραφή των χειρουργικών τεχνικών, των υλικών και των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών των προθέσεων. Αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Total Shoulder Replacement, Reverse Shoulder Arthroplasty, Neck-shaft Angle, Glenoid Component.

Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική του ώμου: Σχεδιασμός του προγράμματος αποκατάστασης, ειδικές επισημάνσεις, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Total Shoulder Replacement, Reverse Shoulder Arthroplasty, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Ταξινόμηση καταγμάτων βραχιονίου οστού. Χειρουργικές τεχνικές, στοιχεία διαγνωστικής απεικόνισης. Επισημάνσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Proximal Humeral Fractures, Humeral Shaft Fractures, Distal Humeral Fractures, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Ταξινόμηση καταγμάτων κερκίδας και ωλένης. Χειρουργικές τεχνικές, στοιχεία διαγνωστικής απεικόνισης. Επισημάνσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Forearm shaft fractures, Radius fractures, Ulna fractures, Physical Therapy Protocol, Rehabilitation Guidelines.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -