Ηλεκτροθεραπεία (Θ)

Γεώργιος Παπαθανασίου, Διονύσιος Θεοδωρόπουλος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις επιδράσεις των θεραπευτικών ηλεκτρικών ρευμάτων στον ανθρώπινο οργανισμό, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή θεραπευτικών σχημάτων σε διάφορες παθήσεις, κακώσεις και σύνδρομα, επιλέγοντας τα κατάλληλα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με την κατάλληλη σειρά εφαρμογής.

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτροθεραπεία, Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός, Ηλεκτροαναλγησία, Ιοντοφόρεση, Ηλεκτρομυογραφία, Ηλεκτρονευρογραφία, Ηλεκτρομυογραφική Επανατροφοδότηση

Θεματικές Ενότητες

Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός Εννευρωμένων Μυών. Νευροφυσιολογία της φυσιολογικής μυϊκής συστολής. Ενδείξεις, αποτελέσματα και κλινικές εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός

Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός Εννευρωμένων Μυών. Νευροφυσιολογία της φυσιολογικής μυϊκής συστολής. Περιγραφή, ανάλυση και αιτιολόγηση των παραμέτρων ηλεκτρικού ερεθισμού εννευρωμένων μυών.

Στόχοι Ενότητας

Ομοίως με τους Στόχους Μαθήματος

Ηλεκτρικός Ερεθισμός Απονευρωμένων Μυών: Κακώσεις και Παθήσεις Περιφερικών Νεύρων. Στοιχεία Παθοφυσιολογίας. Βλάβη σε Περιφερικό Νεύρο - Απονευρωμένος  Μυς. Ηλεκτροφυσιολογικά Χαρακτηριστικά Απονευρωμένου Μυός.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός

Ηλεκτρικός Ερεθισμός Απονευρωμένων Μυών – Μέρος Β΄: Αιτιολόγηση και Ρύθμιση Παραμέτρων. Μέθοδοι εφαρμογής. Παραδείγματα εφαρμογής σε συγκεκριμένες παθήσεις ή κακώσεις περιφερικών νεύρων.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός

Αισθητικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός – Ηλεκτροαναλγησία: Νευροφυσιολογία της Ηλεκτροαναλγησίας. Νευροανατομικό Υπόστρωμα του Πόνου. Έλεγχος του Πόνου. Ηλεκτροαναλγησία.

Λέξεις Κλειδιά

Αισθητικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός. Ηλεκτροαναλγησία

Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισμός – TENS: Ενδείξεις. Αποτελέσματα. Παράμετροι Ερεθισμού. Αιτιολόγηση Ρύθμισης Παραμέτρων.

Λέξεις Κλειδιά

Αισθητικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός. Ηλεκτροαναλγησία. ΤΕΝΣ

Ρεύματα Συμβολής – Interferential Currents: Ενδείξεις και αποτελέσματα. Περιγραφή, ανάλυση και αιτιολόγηση των παραμέτρων ηλεκτρικού ερεθισμού με ρεύματα συμβολής.

Λέξεις Κλειδιά

Αισθητικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός. Ηλεκτροαναλγησία. Ρεύματα Συμβολής.  Interferential Currents.

Ιοντοφόρεση: Ενδείξεις. Αποτελέσματα. Παράμετροι Ερεθισμού. Αιτιολόγηση Ρύθμισης Παραμέτρων.

Λέξεις Κλειδιά

Ιοντοφόρεση

Ο Ηλεκτρικός Ερεθισμός στην Αντιμετώπιση Νευρολογικών Δυσλειτουργιών μετά από Βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Εισαγωγή. Εφαρμογές. Αντενδείξεις. Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισμός – ΤEΝS. Εφαρμογές του ΤΕΝΣ στην Αντιμετώπιση της Σπαστικότητας.

Λέξεις Κλειδιά

Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES). Λειτουργικός Ηλεκτρικός Νευρομυϊκός Ερεθισμός. Functional Electrical/Neuromuscular Stimulation (FES/FNS)

Ο Ηλεκτρικός Ερεθισμός στην Αντιμετώπιση Νευρολογικών Δυσλειτουργιών μετά από Βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός – EMS. Λειτουργικός Ηλεκτρικός Νευρομυϊκός Ερεθισμός - FES/FNS. Εφαρμογές των FES/FNS στην Αντιμετώπιση της Σπαστικότητας.

Λέξεις Κλειδιά

Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES). Λειτουργικός Ηλεκτρικός Νευρομυϊκός Ερεθισμός. Functional Electrical/Neuromuscular Stimulation (FES/FNS)

Ιστορική αναδρομή. Ο ορισμός του Biofeedback. Βασικές αρχές του Biofeedback. Θεωρητικές αρχές επανεκπαίδευσης και μάθησης. Τροποποιήσεις  του νευρομυϊκού συστήματος. Ευπλαστότητα του εγκεφάλου. Η Επιφανειακή Ηλεκτρομυογραφική Καταγραφή στην Επανατροφοδότηση (S-EMG Biofeedback). Πρακτική Εφαρμογή. Κλινικές Εφαρμογές του S-EMG Biofeedback.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρομυογραφική Επανατροφοδότηση, EMG Biofeedback

Ηλεκτρομυογραφία: Βασικές Αρχές Νευροφυσιολογίας. Ηλεκτρομυογράφος. Ηλεκτρόδια. Τεχνική Ηλεκτρομυογραφίας. Φυσιολογικό Ηλεκτρομυογράφημα. Παθολογικό Ηλεκτρομυογράφημα.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρομυογραφία, Ηλεκτρομυογράφημα, EMG

Ηλεκτρονευρογραφία: Ιδιότητες Νευρικών Ινών. Κινητική Ταχύτητα Αγωγής. Σύνθετο Μυϊκό Προκλητό Δυναμικό. Αισθητική Ταχύτητα Αγωγής. Σύνθετο Αισθητικό Προκλητό Δυναμικό. Βλάβες Νεύρων - Αξονική Βλάβη - Απομυελίνωση. Διαφορική Διάγνωση.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρονευρογραφία, Ταχύτητα Νευρικής Αγωγιμότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -