Κινησιολογία Ι (Θ)

Παλίνα Καρακασίδου

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Κινησιολογία. Δημιουργία και εξέλιξη κίνησης, τύποι, επίπεδα, και άξονες κίνησης. Μέθοδοι ανάλυσης κίνησης.

 • Κατασκευή και υλικά αρθρώσεων. Είδη και λειτουργία αρθρώσεων, κινητικές αλυσίδες.
 • Δομή σκελετικού μυός, είδη μυϊκών ινών, κινητική μονάδα, αρθρικοί και τενόντιοι υποδοχείς, βασικές αρχές μυϊκής συστολής και χάλασης.
 • Αλληλοεπίδραση μηχανικών και φυσιολογικών παραγόντων στη μυϊκή λειτουργία.
 • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της ωμικής ζώνης.
 • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης.
 • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της περιοχής του αγκώνα.
 • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της
 • περιοχής του αγκώνα.
 • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες των αρθρώσεων του
 • καρπού και άκρας χείρας.
 • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων του καρπού και άκρας χείρας.
 • Ανάλυση σύνθετων φυσιολογικών κινήσεων.
 • Ανάλυση σύνθετων παθολογικών κινήσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Κινητική, κινηματική, οστεοκινηματική, αρθροκινηματική, είδη αρθρώσεων, μυϊκή λειτουργία, ωμική ζώνη, αγκώνας, άκρα χείρα.

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στη Κινησιολογία. Δημιουργία και εξέλιξη κίνησης, τύποι, επίπεδα, άξονες κίνησης, μοχλοί και μηχανικό πλεονέκτημα. Περιγράφονται οι κινητικές αλυσίδες και οι μέθοδοι ανάλυσης κίνησης.

Λέξεις Κλειδιά

Κινητική, κινηματική, ανάλυση ανθρώπινης κίνησης, επίπεδα και άξονες κίνησης, κινητικές αλυσίδες, μοχλοί, μηχανικό πλεονέκτημα.

Ταξινομούνται οι αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, καθώς και το μυϊκό σύστημα ως σταθεροποιητική και κινητήρια δύναμη. Επίσης αναλύονται οι μυϊκές συστολές με κλινικά παραδείγματα.

Λέξεις Κλειδιά

Αρθρώσεις, μύες, μυϊκή συστολή.

Περιγράφονται οι αρθρώσεις, η οστεοκινηματική και η αρθροκινηματική της ωμικής ζώνης. Δίνονται οι κινηματικές αρχές του ωμοβραχιόνιου ρυθμού και αναλύονται οι ενέργειες των μυών με κλινικά παραδείγματα.

Λέξεις Κλειδιά

Ωμική ζώνη, γληνοβραχιόνια άρθρωση, στερνοκλειδική άρθρωση, ακρομυοκλειδική άρθρωση, μύες ωμικής ζώνης, ανάλυση κίνησης.

Περιγράφονται οι αρθρώσεις, η οστεοκινηματική και η αρθροκινηματική του αγκώνα και αντιβραχίου . Αναλύονται οι ενέργειες των μυών με κλινικά παραδείγματα.

Λέξεις Κλειδιά

Αγκώνας, αντιβράχιο, βραχιονο-ωλένια άρθρωση, βραχιονο-κερκιδική άρθρωση, εγγύς και άπω κερκιδωλενική άρθρωση, οστεοκινηματική, αρθεοκινηματική, μύες, μυϊκή λειτουργία, ανάλυση κίνησης.

Περιγράφονται οι αρθρώσεις, η οστεοκινηματική και η αρθροκινηματική του καρπού . Αναλύονται οι ενέργειες των μυών με κλινικά παραδείγματα.

Λέξεις Κλειδιά

Καρπός, πηχεοκαρπική άρθρωση, μεσοκαρπική άρθρωση, οστεοκινηματική, οστεοκινηματική, αρθεοκινηματική, μύες, μυϊκή λειτουργία, ανάλυση κίνησης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -