Νευροφυσιολογία (Θ)

Μαρία Βενετίκου

Περιγραφή

 • Ρόλος του νευρικού συστήματος. Λειτουργική και ανατομική κατάταξη. Νευρικό κύτταρο. Νευρολογία.
 • Λειτουργική ανατομία νωτιαίου μυελού. Ρίζες, πλέγματα, περιφερικά νεύρα.
 • Λειτουργική ανατομία εγκεφάλου: Στέλεχος, εγκεφαλικές συζυγίες, παρεγκεφαλίδα.
 • Λειτουργική ανατομία εγκεφάλου: Διεγκέφαλος, βασικά γάγγλια, τελικός εγκέφαλος.
 • Λειτουργική Ανατομία εγκεφάλου: Αιμάτωση, μήνιγγες, κοιλίες εγκεφάλου, εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
 • Κινητικότητα: Μυϊκός τόνος, τενόντια αντανακλαστικά, πυραμιδική οδός, εξωπυραμιδική οδός.
 • Αισθητικές οδοί: Οπίσθιες δέσμες, νωτιαιοθαλαμικά δεμάτια.
 • Οπτική οδός.
 • Μελέτη κλινικών συνδρόμων: Κεντρική και περιφερική παράλυση, αισθητικά σύνδρομα, συνδυασμένες βλάβες.
 • Δυναμικό ηρεμίας -δυναμικό ενεργείας -νευρική ώση.
 • Συναπτική διαβίβαση – νευροδιαβιβαστές. Νευρομυϊκή σύναψη. Μυϊκή συστολή.
 • Νευροφυσιολογικές μέθοδοι διερεύνησης του νευρικού συστήματος: Ηλεκτρομυογράφημα, Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Προκλητά δυναμικά.

Λέξεις Κλειδιά: Νευρώνας, είδη νευρώνων, νευρογλοιακά κύτταρα, δυναμικό ηρεμίας, δυναμικό διέγερσης (ώση), συνάψεις, νευρομεταβίβαση, νευρομεταβιβαστές, ακετυλοχολίνη, κατεχολαμίνες (νορ-αδρεναλίνη, αδρεναλίνη, δοπαμίνη), σεροτονίνη, ισταμίνη, αμινοξέα (γλουταμινικό, ασπαρτικό και γ-αμινοβουτυρικό), οποιοειδή πεπτίδια. Φλοιός, ημισφαίρια, λειτουργίες δεξιού και αριστερού, σύνδεση ημισφαιρίων, θεωρίες συνέργειας και πλαγίωσης, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ανώτερες πνευματικές λειτουργίες (σκέψη, αντίληψη, μνήμη, προσανατολισμός, προσοχή, συγκέντρωση), κινητικό σύστημα (πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό), αυτόνομο σύστημα (συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό), παρεγκεφαλίδα, γενική αίσθηση, μονοπάτια αίσθησης, ειδικές αισθήσεις, όραση (υποδοχείς, μονοπάτια, κεντρική φλοιική εκπροσώπηση όρασης, λειτουργία δημιουργίας ειδώλου αμφιβληστροειδή, παραλλαγές και διαταραχές, ακοή, έξω, μέσο και έσω ους, γεύση, όσφρηση, μεταιχμιακό σύστημα, ύπνος στάδια, ΗΕΓ στον ύπνο, παρεκκλίσεις και διαταραχές ύπνου, υποθαλαμικοί πυρήνες, νευροορμόνες, ορμονικός έλεγχος της προσθίας υπόφυσης, GHRH, GnRH, TRH, SRIH, CRH, PIF, PRF, κωνάριο, επίφυση, βιολογικοί ρυθμοί, μελατονίνη, υπόφυση, προσθία, οπίσθια, αυξητική ορμόνη, προλακτίνη, θυρεοειδοτρόπος, φλοιοεπινεφριδιοτρόπος, γοναδοτροφίνες (θυλακιοτρόπος και ωχρινοτρόπος), αργινίνη βαζοπρεσσίνη (αντιδιουρητική), ωκυτοκίνη, ρύθμιση πρόσληψης τροφής, λεπτίνη, έλεγχος και έκκριση λεπτίνης, ζωικά μοντέλα, NPY, χολεκυστοκινίνη, λιπώδης ιστός, μεταβολισμός λιπών, είδη λιπαρών και λιποπρωτεϊνών, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, αθηροσκλήρυνση, επικινδυνότητα. Εκφύλιση, απόπτωση, απομυελίνωση, κατά πλάκας σκλήρυνση, ημιπληγία, εξωπυραμιδική συνδρομή (νόσος Parkinson), υπερκινησίες, χορείες, Huntington’s, Syndeham’s, παρεγκεφαλιδική αταξία, αισθητική αταξία, περιφερικές νευροπάθειες, διαταραχές της όρασης (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός, αχρωματοψία), διαταραχές της ακοής (κώφωση), διαταραχές της γεύσης, μεταιχμιακό σύστημα και όσφρηση, επιληψία, γενικευμένη και εστιακή, τονικές και κλονικές κρίσεις, αφαιρέσεις, μνήμη, τύποι μνήμης, λειτουργικές διαταραχές μνήμης, κατάσταση φούγκα, άνοιες, νόσος Pick, Creutzfeldt-Jakob, μετωποισχαιμική άνοια, άνοια Alzheimer’s, αλγουποδοχείς, υποδοχείς, ίνες Αδ και C, TRPV=Transient Receptor Potential Vanilloid, ιόντα και ηλεκτροευαίσθητοι δίαυλοι νατρίου, καλίου, ασβεστίου, διέγερση αλγουποδοχέων, συνάψεις, νευρομεταβιβαστές, θεωρία της πύλης, καψαικίνη, CGRP, ουσία P, ενδορφίνες, ενδοκανναβινοειδή, σεροτονίνη, νοραδρεναλίνη, GABA και γλουταμικό οξύ, NGF, φυλετικός διμορφισμός, θηλυκός και αρσενικός εγκέφαλος, τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, αρωματοποίηση, α-φετοπρωτεΐνη, υποθάλαμος, υπεροπτικός και μεσοκοιλιακός πυρήνας, ΙΝΑΗ1, ΙΝΑΗ2,ΙΝΑΗ3, σεξουαλική συμπεριφορά, ενδορφίνες, δοπαμίνη, ωκυτοκίνη, μεταιχμιακό (αμυγδαλή), περιοχές εγκεφάλου που εμπλέκονται στην σεξουαλική λειτουργία, συγκινησιακές μνήμες, εφηβεία. Στρες, κορτιζόλη, επινεφριδιακές ορμόνες, οιστραδιόλη, τεστοστερόνη, ψυχοσυναισθηματική υγεία, μνήμη, επιθετικότητα, ψυχώσεις, κοινωνικός φυλετικός διμορφισμός.

Θεματικές Ενότητες

Γίνεται περιγραφή των κυτταρικών στοιχείων του νευρικού ιστού, του τρόπου διέγερσης των νευρώνων καθώς και της λειτουργίας των συνάψεων.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των νευρικών κυττάρων, των διεγέρσιμων φαινομένων του νευρικού ιστού και των τρόπων επικοινωνίας στο νευρικό σύστημα.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Νευρώνας, είδη νευρώνων, νευρογλοιακά κύτταρα, δυναμικό ηρεμίας, δυναμικό διέγερσης (ώση), συνάψεις, νευρομεταβίβαση, νευρομεταβιβαστές, ακετυλοχολίνη, κατεχολαμίνες (νορ-αδρεναλίνη, αδρεναλίνη, δοπαμίνη), σεροτονίνη, ισταμίνη, αμινοξέα (γλουταμινικό, ασπαρτικό και γ-αμινοβουτυρικό), οποιοειδή πεπτίδια.

Περιγράφεται η λειτουργία του φλοιού των ημισφαιρίων. Επίσης οι ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Αναλύεται το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Παρουσιάζεται το κινητικό, αισθητικό και αυτόνομο σύστημα.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τον τρόπο λειτουργίας των ανωτέρων πνευματικών λειτουργιών, της αίσθησης, της κίνησης και του ελέγχου της λειτουργίας των σπλάχνων.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Φλοιός, ημισφαίρια, λειτουργίες δεξιού και  αριστερού, σύνδεση ημισφαιρίων, θεωρίες συνέργειας και πλαγίωσης, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ανώτερες πνευματικές λειτουργίες (σκέψη, αντίληψη, μνήμη, προσανατολισμός, προσοχή, συγκέντρωση), κινητικό σύστημα (πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό), αυτόνομο σύστημα (συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό), παρεγκεφαλίδα.

Αναλύονται οι ειδικές αισθήσεις του ανθρώπου (όραση, ακοή, γεύση και όσφρηση). Επίσης αναλύεται η λειτουργία του ύπνου και των διαταραχών του.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι η κατανόηση του πως βλέπουμε ακούμε, γευόμαστε και οσφραινόμαστε. Αντίληψη και άλλων αισθήσεων. Σκοπός είναι επίσης η γνώση των σταδίων του ύπνου καθώς των φυσιολογικών του παραμέτρων.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Γενική αίσθηση, μονοπάτια αίσθησης, ειδικές αισθήσεις, όραση (υποδοχείς, μονοπάτια, κεντρική φλοιική εκπροσώπηση όρασης, λειτουργία δημιουργίας ειδώλου αμφιβληστροειδή, παραλλαγές και διαταραχές, ακοή, έξω, μέσο και έσω ους, γεύση, όσφρηση, μεταιχμιακό σύστημα, ύπνος στάδια, ΗΕΓ στον ύπνο, παρεκκλίσεις και διαταραχές ύπνου.

Βασική ανατομική και λειτουργική εξήγηση του υποθαλάμου και των υποθαλαμικών ορμονών. Ρύθμιση της υπόφυσης.

Στόχοι Ενότητας

Εξήγηση των υποθαλαμικών λειτουργιών και της κεντρικής ρύθμισης των περιφερικών αδένων (υπόφυση, θυρεοειδής, γονάδες).

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Υποθαλαμικοί πυρήνες, νευροορμόνες, ορμονικός έλεγχος της προσθίας υπόφυσης, GHRH, GnRH, TRH, SRIH, CRH, PIF, PRF.

Παρουσίαση του βιολογικού ρόλου της επίφυσης και της μελατονίνης. Βιολογικοί ρυθμοί.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι η κατανόηση της λειτουργίας και ρύθμισης των βιολογικών ρυθμών

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Κωνάριο, επίφυση, βιολογικοί ρυθμοί, μελατονίνη.

Παρουσίαση του φυσιολογικού ελέγχου και των λειτουργιών της υπόφυσης. Γνώση των υποφυσιακών ορμονών και των λειτουργιών τους.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι η γνώση της ρύθμισης των σωματικών λειτουργιών μέσω των υποφυσιακών ορμονών.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Υπόφυση, προσθία, οπίσθια, αυξητική ορμόνη, προλακτίνη, θυρεοειδοτρόπος, φλοιοεπινεφριδιοτρόπος, γοναδοτροφίνες (θυλακιοτρόπος και ωχρινοτρόπος), αργινίνη βαζοπρεσσίνη (αντιδιουρητική), ωκυτοκίνη.

Περιγράφονται οι μηχανισμοί που ελέγχουν την πρόσληψη της τροφής με εστιασμό στα νευροενδοκρινικά στοιχεία που διέπουν την λειτουργία. Επίσης αναφέρονται πειραματικά δεδομένα. Αναλύεται η φυσιολογία των λιπών.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι η κατανόηση από τον φοιτητή του τρόπου ρύθμισης της λήψης της τροφής, του κορεσμού και των ενδοκρινικών μηχανισμών που υπεισέρχονται

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση πρόσληψης τροφής, λεπτίνη, έλεγχος και έκκριση λεπτίνης, ζωικά μοντέλα, NPY, χολεκυστοκινίνη, λιπώδης ιστός, μεταβολισμός λιπών, είδη λιπαρών και λιποπρωτεϊνών, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, αθηροσκλήρυνση, επικινδυνότητα.

Περιγράφονται οι παθοφυσιολογικές διαταραχές των νευρώνων και της νευρογλοίας όταν διάφοροι νοσολογικοί παράγοντες επιδρούν. Αναφέρεται η εκφύλιση και η απομυελίνωση. Περιγράφονται οι παθοφυσιολογικές διαταραχές στην κατά πλάκας σκλήρυνση, οι νόσοι του πυραμιδικού και του εξωπυραμιδικού (Parkinson και υπερκινησίες, οι χορείες όπως η νόσος Huntington και η Sydenham). Επίσης, περιγράφονται οι κυριότερες παθοφυσιολογικές διαταραχές της παρεγκεφαλίδας, οι διαταραχές της γενικής αίσθησης και οι περιφερικές νευροπάθειες. Αναπτύσσονται οι διαταραχές των ειδικών αισθήσεων (όρασης και ακοής). Αναφέρονται οι δράσεις του μεταιχμιακού συστήματος και η σχέση του με την όσφρηση και η διαφοροποίηση του μεταιχμιακού συστήματος στους οργανισμούς μέσω της εξέλιξης.   

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι ο φοιτητής να αντιληφθεί τις βασικές βλαπτικές (νοσογόνες) επιδράσεις που υφίσταται το νευρικό σύστημα και να μάθει τις αρχές των νόσων του πυραμιδικού και του εξωπυραμιδικού συστήματος, της παρεγκεφαλίδας και της γενικής αισθητικότητας. Επίσης τις βασικές νοσολογικές οντότητες των ειδικών αισθήσεων. Είναι χρήσιμο δε να γνωρίσει την λειτουργία του μεταιχμιακού συστήματος και τις σχέσεις του με άλλα συστήματα. 

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Εκφύλιση, απόπτωση, απομυελίνωση, κατά πλάκας σκλήρυνση, ημιπληγία, εξωπυραμιδική συνδρομή (νόσος Parkinson), υπερκινησίες, χορείες, Huntington’s, Syndeham’s, παρεγκεφαλιδική αταξία, αισθητική αταξία, περιφερικές νευροπάθειες, διαταραχές της όρασης (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός, αχρωματοψία), διαταραχές της ακοής (κώφωση), διαταραχές της γεύσης, μεταιχμιακό σύστημα και όσφρηση.

Περιγράφεται η κλινική εικόνα των διαφόρων μορφών επιληψίας και οι διάφορες ψυχολογικές και οργανικές διαταραχές της μνήμης και δίδεται έμφαση στην νόσο Alzheimer.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν τις κυριότερες εκδηλώσεις που χαρακτηρίζουν τις μορφές επιληψίας. Επίσης να αντιληφθούν τις λειτουργικές (ψυχολογικές) διαταραχές της μνήμης καθώς και τις κυριότερες μορφές ανοιών και κυρίως της νόσου Alzheimer.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Επιληψία, γενικευμένη και εστιακή, τονικές και κλονικές κρίσεις, αφαιρέσεις, μνήμη, τύποι μνήμης, λειτουργικές διαταραχές μνήμης, κατάσταση φούγκα, άνοιες, νόσος Pick, Creutzfeldt-Jakob, μετωποισχαιμική άνοια, άνοια Alzheimer’s.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται εκτενώς η φυσιολογία αλλά και η παθοφυσιολογία του πόνου. Αναλύονται τα δεμάτια (οδοί) του πόνου, οι υποδοχείς που εμπλέκονται, η πορεία και οι σχέσεις των ινών, οι περιφερικές και κεντρικές δομές του πόνου. Επίσης, αναλύονται εκτενώς οι θεωρίες για την γένεση και διατήρηση του περιφερικού και του κεντρικού πόνου και παρουσιάζονται οι εμπλεκόμενες ουσίες και νευρομεταβιβαστες, οι σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και τα ιοντικά δυναμικά.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι να κατανοηθεί η έννοια του πόνου, περιφερικού και κεντρικού, οι υποδοχείς του δέρματος και των σπλάχνων, η μεταβίβαση του πόνου μέσω των περιφερικών ινών προς τα κεντρικά δεμάτια και τις περιοχές του εγκεφάλου όπου δρουν καθώς και οι κυριότερες θεωρίες της γένεσης και της διαχείρισης του πόνου από τον οργανισμό. Επίσης είναι επιθυμητό να γίνουν γνωστά τα κυριότερα ιοντικά κανάλια που εμπλέκονται, οι ουσίες και οι νευρομεταβιβαστές, ο τρόπος δράσης τους καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Αλγουποδοχείς, υποδοχείς, ίνες Αδ και C, TRPV=Transient Receptor Potential Vanilloid, ιόντα και ηλεκτροευαίσθητοι δίαυλοι νατρίου, καλίου, ασβεστίου, διέγερση αλγουποδοχέων, συνάψεις, νευρομεταβιβαστές, θεωρία της πύλης, καψαικίνη, CGRP, ουσία P, ενδορφίνες, ενδοκανναβινοειδή, σεροτονίνη, νοραδρεναλίνη, GABA και γλουταμικό οξύ, NGF.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κυριότερες διαφορές στην ανατομία αλλά και την λειτουργία του άρρενος και του θήλεος εγκεφάλου στην εμβρυική ανάπτυξη και την μετεμβρυική ζωή τόσο στους ανθρώπους όσο και τα πειραματόζωα. Αναλύεται η έννοια της κρίσιμης περιόδου για την διαφοροποίηση και αναλύεται η επίδραση των ορμονών του φύλου στην εγκεφαλική λειτουργία. Γενικά περιγράφεται το τι συνιστά σε ομοιότητα και διαφορά ο θηλυκός και ο αρσενικός εγκέφαλος.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι μηχανισμοί της φυλετικής διαφοροποίησης του εγκεφάλου στην εμβρυική και μετεμβρυική ζωή και να εξεταστούν οι τρόποι δράσης των εμπλεκομένων ορμονών του φύλου αλλά και άλλων νευρομεταβιβαστών και παραγόντων.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Φυλετικός διμορφισμός, θηλυκός και αρσενικός εγκέφαλος, τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, αρωματοποίηση, α-φετοπρωτείνη, υποθάλαμος, υπεροπτικός και μεσοκοιλιακός πυρήνας, ΙΝΑΗ1, ΙΝΑΗ2,ΙΝΑΗ3, σεξουαλική συμπεριφορά, ενδορφίνες, δοπαμίνη, ωκυτοκίνη, μεταιχμιακό (αμυγδαλή), περιοχές εγκεφάλου που εμπλέκονται στην σεξουαλική λειτουργία, συγκινησιακές μνήμες, εφηβεία.

Περιγράφεται η γενική αντίδραση στρες του οργανισμού και η συμμετοχή των διαφόρων ουσιών κυρίως των αμινών και των γλυκοκορτικοειδών. Περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις των νευρομεταβιβαστών και των ορμονών στην μετέπειτα συμπεριφορά των δύο φύλων τόσο στην υγεία όσο και σε διάφορες νοσηρές καταστάσεις. Δίδεται έμφαση στα οιστρογόνα και την τεστοστερόνη, τόσο στους άνδρες όσο και τις γυναίκες καθώς και στην επίδραση άλλων ουσιών όπως στην σεροτονίνη. Εξετάζεται ο ρόλος των ουσιών αυτών στην συναισθηματική υγεία και την λειτουργία της μνήμης. Επίσης εξετάζεται η κοινωνική διαφοροποίηση όσον αφορά την επιθετικότητα. Εξετάζεται ο κοινωνικός φυλετικός διμορφισμός που μπορεί μεν να έχει ρίζες στο εμβρυικό περιβάλλον, αλλά συντηρείται και από την συνεχή δράση των νευρομεταβιβαστικών ουσιών σε αλληλεπίδραση με τις φυλετικές ορμόνες.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η κατανόηση των παραγόντων που συμμετέχουν και συντηρούν τις διαφορές ανδρών και γυναικών στην ατομική και κοινωνική συμπεριφορά, στις δεξιότητες, στην μνήμη και στην επιθετικότητα.

Βιβλιογραφία

 • Kandel R., Schwartz J.H. Βασικές αρχές των Νευροεπιστημών, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2006
 • Γεωργαράς Ανδρέας Κ., Εγχειρίδιο νευρολογίας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1996
 • Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α., Νευρολογία Λογοθέτη, University Studio Press Α.Ε., 2004
 • Παπαγεωργίου Ευάγγελος Γ., Νευρολογία, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,2010
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 • Guyton and Hall, Φυσιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος), 2008
 • Schmidt, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Mulroney Myers, Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010
 • Δεσπόπουλος and Silbernagi, Εγχειρίδιο Φυσιολογίας, Εκδόσεις Σιώκης, 2010
 • Netter, Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004
 • McGeown, Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003
 • Σταύρος Πλέσσας, Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010
 • Φ. Χανιώτης, Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009

Λέξεις Κλειδιά

Στρες, κορτιζόλη, επινεφριδιακές ορμόνες, οιστραδιόλη, τεστοστερόνη, ψυχοσυναισθηματική υγεία, μνήμη, επιθετικότητα, ψυχώσεις, κοινωνικός φυλετικός διμορφισμός.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -