Βιολογική Μηχανική Εργονομία (Ε)

Δωροθέα Μακρυγιάννη

Περιγραφή

Το μάθημα της Βιολογικής Μηχανικής-Εργονομίας αποσκοπεί στην κατάρτιση των φοιτητών  σε βασικές αρχές της βιολογικής  μηχανικής και εργονομίας. Διδάσκονται οι φυσικοί νόμοι που αφορούν στη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος από κινητικής και αρθροκινηματικής σκοπιάς, στις αρχές ισορροπίας, στη βάδιση, στη φόρτιση των οστών (κατάγματα-πόρωση), και του αρθρικού χόνδρου. Αναλύονται οι ιδιότητες του μυϊκού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξήγηση των ειδών της μυϊκής συστολής, της μυϊκής ανεπάρκειας και του μυϊκού έργου. Επίσης, αναλύονται οι αρχές της εργονομίας και η εφαρμογή της στον εργασιακό χώρο στα διάφορα επαγγέλματα και στην καθημερινότητα του μέσου ατόμου. Προσεγγίζεται ο μηχανισμός διαχείρισης βάρους και η σωστή στάση του σώματος με σκοπό την πρόληψη  μυοσκελετικών καταπονήσεων. Αναλύεται και διδάσκεται η μέθοδος καταγραφής και επιστημονικής ανάλυσης της δραστηριότητας του ατόμου, στο πλαίσιο της εφαρμογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάλληλη παρέμβαση και εκμάθηση δεξιοτήτων μειωμένης φόρτισης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης προβλημάτων αρχικά μυοσκελετικών, αλλά και προβλημάτων του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος.

Λέξεις Κλειδιά: Ισχίο φορτία, συμπιεστικές δυνάμεις, γόνατο, επιγονατιδομηριαία άρθρωση, εργονομικές προσαρμογές, προγράμματα εργονομικής παρέμβασης, ψυχολογική επιβάρυνση, χώρος εργασίας, λεκάνη, όρθια θέση, καθιστή θέση, αυχενική μοίρα, διαχείριση βάρους, ανάλυση βάδισης, βοηθήματα βάδισης, μυϊκός ιστός, οστίτης ιστός, κολλαγόνος ιστός, νόμοι Νεύτωνα, μεσοσπονδύλιος δίσκος, οσφυοϊερά γωνία, γωνία τετρακεφάλου, μυοσκελετικές παθήσεις, μέγας δάχτυλος, ωμική ζώνη, σκάλα, τρέξιμο.

Θεματικές Ενότητες

Bάση στήριξης, γραμμή βαρύτητας, κέντρο βάρους, ροπές, τριβή, νόμοι Νεύτωνα. Όρθια στάση. Παρατήρηση, ανάλυση, αξιολόγηση. Ύπτια, πλάγια, πρηνής κατάκλιση. Ανάλυση.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογές αρχών μηχανικής (βάση στήριξης, γραμμή βαρύτητας, ροπές, κ.λ.π.). Όρθια στάση. Παρατήρηση, ανάλυση, αξιολόγηση. Ύπτια, πλάγια, πρηνής κατάκλιση. Ανάλυση.

Λέξεις Κλειδιά

Γραμμή βαρύτητας, όρθια στάση, βάση στήριξης, ροπή , μοχλοβραχίονας  αντίστασης  και δύναμης, κινητική αλυσίδα.

Αρχές παρατήρησης, ανάλυση, αξιολόγηση. Ύπτια, πλάγια, πρηνής κατάκλιση, ανάλυση, αξιολόγηση.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογές κινητικής και κινηματικής ανάλυσης, αναγνώριση φόρτισης των δομών, ελαστικότητα.

Λέξεις Κλειδιά

Όρθια στάση, λεκάνη, οσφυoϊερά γωνία, ωμική ζώνη.

Ανάλυση κινητική και κινηματική – φορτίσεις. Αξιολόγηση δεδομένων, επιβαρύνσεις.

Στόχοι Ενότητας

Αξιολόγηση στάσης και θέσης.  Επίδραση της βαρύτητας και άλλων φορτίων.

Λέξεις Κλειδιά

Λεκάνη, πρόσθια κλίση, καμπτήρες ισχίου, ισχιοκνημιαίοι, καμπτήρες κορμού, εκτείνοντες κορμού.

Ασκήσεις με στόχο έλεγχο  λεκάνης. Βελτίωση ιδιοδεκτικότητας και στάσης. Διάταση και ενδυνάμωση κατάλληλων μυϊκών συστημάτων.

Στόχοι Ενότητας

Προγράμματα πρόληψης  και βελτίωση των  κινητικών προτύπων. Ιδιοδεκτικότητα.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργητική άσκηση, όρθια θέση, μείζων θωρακικός, διάταση, σταθεροποίηση.

Λεκάνη. Κινητική συμπεριφορά στην όρθια θέση, παρατήρηση – ανάλυση. Ασκήσεις για έλεγχο πρόσθιας και οπίσθιας κλίσης.

Στόχοι Ενότητας

Διαχείριση καθημερινότητας  με  εργονομικές προδιαγραφές.

Λέξεις Κλειδιά

Όρθια θέση, λεκάνη, ελαστικότητα, ισχιοκνημιαίοι, ιδιοδεκτικότητα.

Ανάλυση φορτίσεων. Απλές μηχανές, οχήματα. Χειριστές και οδηγοί. Δόνηση, κραδασμός. Προγράμματα εργονομικής παρέμβασης, εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Αξιολόγηση μυοσκελετικών κατασκευών. Πρόληψη μυοσκελετικών επιβαρύνσεων. Ασκήσεις. Εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση βάρους, χώρος εργασίας, διάρκεια-επανάληψη, βαθύ κάθισμα.

Οι μυοσκελετικές επιβαρύνσεις στην καθημερινότητα. Προγράμματα ασκήσεις για πρόληψη  των μυοσκελετικών επιβαρύνσεων. Χειρωνακτική διακίνηση αντικειμένων.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογές  με στόχο την πρόληψη των μυοσκελετικών  επιβαρύνσεων  στην καθημερινότητα (φροντίδα βρέφους, καθημερινότητα μαθητή, εργαζόμενου στη φροντίδα σπιτιού κ.λ.π.).

Λέξεις Κλειδιά

Οσφυϊκή μοίρα, κορμός , μεσοσπονδύλιος δίσκος, ανύψωση βάρους, μυϊκή τάση, βάση στήριξης.

Διαχείριση βάρους (σχήμα-όγκος-επίπεδο). Ανάλυση κινητική και κινηματική – φορτίσεις. Εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, επιβαρύνσεις. Πρόληψη, εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά

Μηχανική υποστήριξη, μοχλοβραχίονας, ανύψωση βάρους, εκπαίδευση.

Επιβαρύνσεις και φορτία κατά την βάδιση. Φυσιολογική βάδιση, διασκελισμός, ταχύτητα, κορμός και άνω άκρα, υποδήματα. Περίοδος  στήριξης, περίοδος αιώρησης.

Στόχοι Ενότητας

Στοχευμένη παρατήρηση, εκτίμηση και ανάλυση των φορτίσεων στην βάδιση. Αξιολόγηση και υποδήματα. Παρεμβάσεις με στόχο την πρόληψη.

Λέξεις Κλειδιά

Βάδιση, βοηθήματα βάδισης, περίοδος αιώρησης, περίοδος στήριξης, παράμετροι βάδισης.

Αναλυτική Περιγραφή Ενότητας

Κινητική και κινηματική ανάλυση. Βαθύ κάθισμα. Έδαφος, τριβή. Υποδήματα.

Στόχοι Ενότητας

Προσαρμογές της καθημερινότητας με εργονομικές εφαρμογές   σε κατάλληλα προσαρμοσμένους και οργανωμένους χώρους.

Λέξεις Κλειδιά

Άνοδος, κάθοδος, παθολογική βάδιση, βακτηρίες.

Καθιστή θέση. Παρατήρηση, ανάλυση, αξιολόγηση. Καθίσματα , βιοματικές εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Εκτίμηση και αξιολόγηση των φορτίσεων  σε καθημερινή δραστηριότητα. Παρεμβάσεις για δημιουργία νέων κινητικών προτύπων με στόχο την πρόληψη. Καθίσματα. Εργονομικές εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά

Εργονομικό κάθισμα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, ανθρωπομετρία, φυσιολογικά κυρτώματα, σπονδυλική στήλη, αυχενική μοίρα, οσφυϊκή μοίρα.

Κάτω άκρο, σχεδιασμός μηχανημάτων. Αντικείμενα χρησιμοποιούμενα στην καθημερινή ζωή, σχεδιασμός-αναπτυσσόμενα φορτία. Κινητική και κινηματική προσέγγιση των φορτιζομένων δομών του κάτω άκρου.

Στόχοι Ενότητας

Οργάνωση προτύπων κίνησης, φυσιολογική φόρτιση στις μυοσκελετικές δομές των κάτω άκρων. Άσκηση. Πρόληψη.  

Λέξεις Κλειδιά

Γόνατο , ποδοκνημική, μεταταρσοφαλαγγικές αρθρώσεις, συμπιεστικές δυνάμεις, επαναλαμβανόμενες κινήσεις.

Αξιολόγηση των αναπτυσσομένων φορτίσεων στις δομές του άνω άκρου. Λαβές.  Επαγγελματική επιβάρυνση. Εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Εργαλεία, κατάλληλη επιλογή και προσαρμογή για πρόληψη των φορτίσεων. Ασκήσεις – Πρόληψη μυοσκελετικών επιβαρύνσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Γληνοβραχιόνια άρθρωση, λαβή ακριβείας, λαβή δύναμης, πηχεοκαρπική,  ενεργητική άσκηση, εργαλεία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -