Φυσικοθεραπεία σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες (Θ)

Γεωργία Πέττα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της διαφορετικής φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης του ασθενούς ανάλογα με την ηλικία του και τις ιδιαίτερες νοσολογικές καταστάσεις που μπορεί να ακολουθούν τον δείκτη υγείας του. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να αναλύσουν διεξοδικά ενότητες, όπως η φυσικοθεραπεία στην παιδική και εφηβική ηλικία, στη μαστεκτομή, στα εγκαύματα, στους ακρωτηριασμούς, η εργονομική φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε διάφορα επαγγέλματα, τα ειδικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας και τα προβλήματα συμπεριφοράς ατόμων με αναπηρία. Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση δεξιότητας στην ανεύρεση της σχετικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας και η κατανόηση πολυσύνθετων κλινικών περιστατικών.

Λέξεις Κλειδιά: ageing, bone density, muscle mass, therapeutic exercises, holistic physiotherapy programmes, physiotherapy for special case

Θεματικές Ενότητες

Κατανόηση της θεραπευτικής άσκησης –κατηγοριοποίηση –σκοποί –ενδεικτικές εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά

Passive, active, therapeutic exercise

Ειδικές εφαρμογές θεραπευτικής άσκησης και ενδεικτικά προγράμματα.

Λέξεις Κλειδιά

Exercise physiology

Αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής άσκησης στον πόνο.

Λέξεις Κλειδιά

Therapeutic exercise, effectiveness, pain

Κατανόηση του ρολού της θεραπευτικής άσκησης στην οστεοπόρωση και την σαρκοπενία-εξειδίκευση των προγραμμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Exercise, osteoporosis, sarkopenia

Κατανόηση της υδροθεραπείας και της εφαρμογής στην Γ’ ηλικία.

Λέξεις Κλειδιά

Hydrotherapy, ageing  

Κατανόηση της θεραπευτικής άσκησης κατά την ανάπτυξη-στόχοι & ιδιαιτερότητες.

Λέξεις Κλειδιά

Exercise, childhood, adolescent

Ενδεικτική βιβλιογραφική ανασκόπηση για την εργονομική καθοδήγηση των ατόμων κατά την μυοσκελετική ανάπτυξη.

Λέξεις Κλειδιά

Ergonomy, childhood, adolescent

Κατανόηση του ρολού της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος.

Λέξεις Κλειδιά

Lymph, edema, physiotherapy

Κατανόηση του ρόλου της λουτροθεραπείας.

Λέξεις Κλειδιά

Hydrotherapy, therapeutic baths

Κατανόηση των αναπνευστικών επιπλοκών λόγω ηλικίας και παραμορφώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Osteoporosis, respiratory

Κατανόηση των ειδικών αποτελεσμάτων των χειρισμών της μάλαξης.

Λέξεις Κλειδιά

Massage, autonomous neural system

Κατανόηση των φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων στα διάφορα στάδια αποκατάστασης των εγκαυμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Burn, physiotherapy

Κατανόηση των επιπλοκών του ουροποιητικού συστήματος και των φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων στα διάφορα στάδια αποκατάστασης.

Λέξεις Κλειδιά

Continence, physiotherapy

Κατανόηση των φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων στα διάφορα ειδικά θέματα.

Λέξεις Κλειδιά

Mental disease, depress, stress, physiotherapy

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -