Κινησιολογία ΙΙ (Θ)

Παλίνα Καρακασίδου

Περιγραφή

 • Κατασκευή κινηματική και παθοκινηματική της σπονδυλικής στήλης.
 • Δομή και λειτουργία του αυχένα. Κατασκευή και λειτουργία του θώρακα. Μηχανική ανάλυση της αναπνοής.
 • Κατασκευή, λειτουργία και παθομηχανική της οσφύος.
 • Δομική κατασκευή οστών, αρθρώσεων και μυών της πυελικής ζώνης.
 • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική της πυελικής ζώνης.
 • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή άρθρωσης και μύες της περιοχής του ισχίου.
 • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική της άρθρωσης του ισχίου.
 • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή άρθρωσης και μύες της περιοχής του γόνατος.
 • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της περιοχής του γόνατος.
 • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή άρθρωσης και μύες της ποδοκνημικής και των αρθρώσεων του άκρου πόδα.
 • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική της ποδοκνημικής και των αρθρώσεων του άκρου πόδα.
 • Μηχανική σωστής και παθολογικής όρθιας στάσης, άρση βάρους.
 • Εφαρμογές αρχές κινησιολογίας κάτω άκρου και κορμού για ειδικούς θεραπευτικούς σκοπούς.

Λέξεις Κλειδιά: Οστεοκινηματική, αρθροκινηματική, κηνισιολογία, μυϊκή λειτουργία, αξονικός σκελετός, αυχένας, θώρακας, οσφυϊκή μοίρα, άρση βάρους, αναπνευστική λειτουργία, αρθρώσεις κάτω άκρου, ισχίο, γόνατο, άκρος πόδας.

Θεματικές Ενότητες

Παρουσιάζεται η οστεολογία και η σχετική αρθρολογία κυρίως του αξονικού σκελετού που περιλαμβάνει την κρανιο-αυχενική ένωση και τις λειτουργικές μονάδες της σπονδυλικής στήλης.

Περιγράφονται:

 • Ο αξονικός σκελετός.
 • Η λειτουργία του μεσοσπονδυλίου δίσκου.
 • Οι κινήσεις της λειτουργικής μονάδας της σπονδυλικής στήλης.
 • Τα φορτία που μεταφέρει ο αξονικός σκελετός.

Λέξεις Κλειδιά

Οστεολογία, αρθρολογία, αξονικός σκελετός, σπονδυλική στήλη, μεσοσπονδύλιος δίσκος, λειτουργική μονάδα σπονδυλικής στήλης.

Περιγράφονται:

 • Ο τρόπος με τον οποίον σταθεροποιούνται και κινούνται (οστεοκινηματικά και αρθροκινηματικά) οι αρθρώσεις της κάθε μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
 • Η κινηματική και η σταθερότητα των ιερολαγονιέων αρθρώσεων.

Αναλύονται πρότυπα κίνησης.

Λέξεις Κλειδιά

Οστεολογία, αρθρολογία, αξονικός σκελετός, σπονδυλική στήλη, αυχενική μοίρα, θωρακική μοίρα, οσφυϊκή μοίρα, ιερολαγόνιες αρθρώσεις.

Περιγράφονται:

 • Οι ραχιαίοι μύες του αξονικού σκελετού και η λειτουργία τους.
 • Η εννεύρωση μυών και αρθρώσεων.

Αναλύονται πρότυπα κίνησης.

Λέξεις Κλειδιά

Αξονικός σκελετός, μύες, νεύρα.

Περιγράφονται:

 • Οι κοιλιακοί μύες, ο τετράγωνος οσφυϊκός, ο λαγονοψοΐτης και η λειτουργία τους.
 • Οι μύες της αυχενικής μοίρας της ΣΣ και η λειτουργία τους.

Αναλύονται συγκεκριμένα πρότυπα κινήσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Κοιλιακοί μύες, λαγονοψοΐτης, τετράγωνος οσφυϊκός, μύες αυχενικής μοίρας.

Περιγράφονται:

 • Η όρθια στάση σώματος.
 • Η κάμψη και η έκταση του κορμού.
 • Η δύναμη των εκτεινόντων μυών.
 • Τα πρότυπα άρσης βάρους.

Λέξεις Κλειδιά

Άρση βάρους, όρθια στάση, κάμψη, έκταση.

Περιγράφονται:

 • Η αναπνευστική λειτουργία.
 • Οι αρθρώσεις και οι κινήσεις του θωρακικού κλωβού.
 • Η λειτουργία των μυών της ήρεμής και της έντονης αναπνοής.

Λέξεις Κλειδιά

Αναπνευστική λειτουργία, θωρακικός κλωβός, διάφραγμα, αναπνευστικοί μύες.

Περιγράφονται:

 • Η ανατομική της άρθρωσης του ισχίου.
 • Η σταθερότητα της άρθρωσης του ισχίου.
 • Η εννεύρωση της άρθρωσης και των μυών.
 • Η λειτουργία των μυών του ισχίου.
 • Οι φορτίσεις της άρθρωσης του ισχίου.

Αναλύονται πρότυπα κίνησης του ισχίου.

Λέξεις Κλειδιά

Ισχίο, άρθρωση, μύες, φορτίσεις.

Περιγράφονται:

 • Η ανατομική της άρθρωσης του γόνατος.
 • Η σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος.
 • Η λειτουργία των μυών του γόνατος.
 • Οι παραμορφώσεις της άρθρωσης του γόνατος.

Αναλύονται πρότυπα κίνησης του γόνατος.

Λέξεις Κλειδιά

Γόνατο, κνημομηριαία άρθρωση, επιγονατιδομηριαία άρθρωση, μύες, φορτίσεις.

Περιγράφονται:

 • Η ανατομική και η κινηματική των κνημοπερονιαίων αρθρώσεων, της ποδοκνημικής, της υπαστραγαλικής και της εγκάρσιας του ταρσού άρθρωσης.
 • Τα τόξα του άκρου πόδα.
 • Η πλατυποδία.

Αναλύονται πρότυπα κίνησης του άκρου πόδας.

Λέξεις Κλειδιά

Άκρος πόδας, κινηματική, κνημοπερονιαίες αρθρώσεις, ποδοκνημική, υπαστραγαλική, εγκάρσια του ταρσού, πλατυποδία.

Περιγράφονται:

 • Η ανατομική και η κινηματική των αρθρώσεων του μέσου και πρόσθιου πόδα.
 • Η λειτουργία των μυών του άκρου πόδα.

Αναλύονται πρότυπα κίνησης.

Λέξεις Κλειδιά

Άκρος πόδας, κινηματική, μύες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -