Τεχνικές Μάλαξης (Θ)

Γεωργία Πέττα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την εφαρμογή τεχνικών μάλαξης. Οι φοιτητές διδάσκονται το ρόλο και τη συμβολή των τεχνικών μάλαξης στη βελτίωση των δυσλειτουργιών που αφορούν στο δέρμα, στις περιτονίες, στο μυοτενόντιο σύστημα, στο περιφερικό κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα. Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως:

α) στην κατανόηση των φυσιολογικών και βιολογικών αποτελεσμάτων των διαφόρων τεχνικών,

β) στην αντίληψη των βασικών αρχών σωστής εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών, σύμφωνα με την διεθνή ερευνητική τεκμηρίωση,

γ) στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την νοσολογική οντότητα και τους θεραπευτικούς στόχους,

δ) στην εξάσκηση ανάπτυξης κριτηρίων επιλογής εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών σε παθήσεις όπως, επώδυνα σύνδρομα γενικά ή τοπικά, μετατραυματικά προβλήματα, προβλήματα κυκλοφορίας άνω και κάτω άκρων, αναπνευστικά προβλήματα και ψυχογενείς καταστάσεις. Επίσης, εξασκούνται σε ειδικά θεραπευτικά σχήματα που αφορούν στη μεμονωμένη ή και συνδυασμένη εφαρμογή της μάλαξης με φυσικά μέσα και θεραπευτική άσκηση, ακολουθώντας σχεδιασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά καταγράφονται στην διεθνή αρθρογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνικές,μάλαξη ,κυκλοφορία,μυικός σπασμός,λέμφος,συστήματα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες και την ιστορία των τεχνικών.

Λέξεις Κλειδιά

Τεχνικές μάλαξης, υγεία στην αρχαιότητα

 

Καταγράφονται οι βασικές αρχές των κατάλληλων προδιαγραφών για την εφαρμογή μάλαξης

Λέξεις Κλειδιά

Προδιαγραφές, χρόνος, ρυθμός, θέση, στάση, περιβάλλον

Αναλύονται οι βασικές αρχές εφαρμογής μάλαξης.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη, θωπείες

Ανάλυση των χειρισμών ανάτριψης.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη,ανάτριψη

Ανάλυση των χειρισμών ανάτριψης.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη, πλήξεις

Ανάλυση των χειρισμών δονήσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη,Δονήσεις

Ανάλυση των χειρισμών της εγκαρσιας τριβής.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη εγκάρσια τριβή

Ανάλυση των χειρισμών της λεμφικής μάλαξης.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη ,λέμφος,οίδημα

Ανάλυση των χειρισμών που αφορούν στην αθλητική αποκατάσταση.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη ,αθλητές

Ανάλυση των χειρισμών που αφορούν στον συνδετικό ιστό

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη συνδετικός ιστός

Ανάλυση ειδικών τεχνικών που συνδυαζονται με την μάλαξη.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη ,υδρομάλαξη ,λειτουργική μάλαξη, παγομάλαξη

Ανάλυση σύγχρονων αντιλήψεων για τις εναλλακτικές θεραπείες.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη ,εναλλακτικές θεραπείες

Ανάλυση των χειρισμών της εγκάρσιας τριβής.

Λέξεις Κλειδιά

Μάλαξη ,παθήσεις,κακώσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -