Τεχνικές Μάλαξης (Ε)

Δωροθέα Μακρυγιάννη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την εφαρμογή τεχνικών μάλαξης. Οι φοιτητές διδάσκονται το ρόλο και τη συμβολή των τεχνικών μάλαξης στη βελτίωση των δυσλειτουργιών που αφορούν στο δέρμα, στις περιτονίες, στο μυοτενόντιο σύστημα, στο περιφερικό κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα. Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως: α) στην κατανόηση των φυσιολογικών και βιολογικών αποτελεσμάτων των διαφόρων τεχνικών, β) στην αντίληψη των βασικών αρχών σωστής εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών, σύμφωνα με την διεθνή ερευνητική τεκμηρίωση, γ) στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την νοσολογική οντότητα και τους θεραπευτικούς στόχους, δ) στην εξάσκηση ανάπτυξης κριτηρίων επιλογής εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών σε παθήσεις όπως, επώδυνα σύνδρομα γενικά ή τοπικά, μετατραυματικά προβλήματα, προβλήματα κυκλοφορίας άνω και κάτω άκρων, αναπνευστικά προβλήματα και ψυχογενείς καταστάσεις. Επίσης, εξασκούνται σε ειδικά θεραπευτικά σχήματα που αφορούν στη μεμονωμένη ή και συνδυασμένη εφαρμογή της μάλαξης με φυσικά μέσα και θεραπευτική άσκηση, ακολουθώντας σχεδιασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά καταγράφονται στην διεθνή αρθρογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: Μάλαξη, εξοπλισμός, θέσεις χαλάρωσης, συνδετικός ιστός, περιτονίες, θωπείες, ανατρίψεις, πλήξεις, διάταση,trigger points, δέρμα, λεμφικό σύστημα, πρόσωπο, άνω άκρο, κάτω άκρο, αυχενική μοίρα, επούλωση, ίνωση, κοιλιά, βρογχική παροχέτευση.

Θεματικές Ενότητες

Προτεινόμενες θέσεις χαλάρωσης. Ανάλυση. Αρχικές θέσεις, εφαρμογές σε ύπτια, και πρηνή κατάκλιση. 

Στόχοι Ενότητας

Διαχείριση του ασθενή με κατάλληλες προσαρμογές και παρεμβάσεις στην θέση που επιλέγεται για εφαρμογή της μάλαξης.

Λέξεις Κλειδιά  

Θέσεις χαλάρωσης, εξοπλισμός, ύπτια κατάκλιση, πρηνής κατάκλιση.

Ψηλάφηση δέρματος, μυών, τενόντων

Στόχοι Ενότητας                                                 

Αξιολόγηση ευρημάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Δέρμα, αισθητικοί υποδοχείς, δερμίς, επιδερμίς, υποδερμίς, αφή.

Συνδετικός ιστός, μυοτενοντώδης σύνδεση, τραυματισμός-επούλωση-ίνωση.

Στόχοι Ενότητας

Η δυνατότητα εφαρμογής στα μυϊκά συστήματα άνω και κάτω άκρων με σκοπό την αποκατάσταση της ελαστικότητας των δομών του μυός.  

Λέξεις Κλειδιά   

Συνδετικός ιστός, ίνωση, ενδείξεις.

Θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα, πλήξεις, δονήσεις. Εφαρμογή στο κορμό.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή των βασικών και των συμπληρωματικών τεχνικών στον κορμό με στόχο την απόκτηση κατάλληλης δεξιότητας. 

Λέξεις Κλειδιά   

Θωπεία,  ανάτριψη, ζύμωμα,  πλήξη, δόνηση.

Εφαρμογή  στο άνω άκρο των βασικών και συμπληρωματικών τεχνικών στο άνω άκρο.

Στόχοι Ενότητας  

Να εφαρμοστούν  με κατάλληλο  συνδυασμό θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου θεραπευτικού στόχου στο άνω άκρο.     

Λέξεις Κλειδιά   

Καθιστή θέση, ανάτριψη, αντιβράχιο.

Δονήσεις, πλήξεις, πελεκισμοί, κονδυλισμοί, δακτυλισμοί, ραπίσματα. Εφαρμογή  στα κάτω άκρα.   

Στόχοι Ενότητας

Να εφαρμοστούν  με κατάλληλο  συνδυασμό θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις,διατάσεις, ζυμώματα για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου θεραπευτικού στόχου στο  κάτω άκρο.

Λέξεις Κλειδιά    

Ανάτριψη, διάταση, πέλμα, κνήμη, ύπτια θέση, πρηνής θέση.

Να σχεδιάζουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις καθώς επίσης ένα συνδυαστικό θεραπευτικό πρόγραμμα με τεχνικές μαλακών μορίων

Εφαρμογές της εν τω βάθει μάλαξης  για  κινητοποίηση του ουλώδους ιστού.

Στόχοι Ενότητας

Η αξιολόγηση και εφαρμογή κατάλληλα στο σώμα των συγκεκριμένων τεχνικών.

Λέξεις Κλειδιά

Περιτονίες, ακινητοποίηση, επούλωση, χειρισμός μεγάλης πίεσης.

Μηχανο-υποδοχείς, συνδετικός ιστός, μυϊκός ιστός, διάταση, βρογχική παροχέτευση.

Στόχοι Ενότητας

Αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλης τεχνικής με συγκεκριμένο θεραπευτικό σκοπό που αφορά  τα συστήματα (αναπνευστικό).     

Λέξεις Κλειδιά  

Αισθητικοί υποδοχείς, μηχανο-υποδοχείς, διάταση, βρογχική παροχέτευση.

Μάλαξη συνδετικού ιστού. Ζώνες του Head.Λειτουργία και μηχανισμός  προβλημάτων λεμφικού συστήματος. Εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογές σε ειδικά προβλήματα ,κατάλληλες θέσεις και χειρισμοί. 

Λέξεις Κλειδιά 

Λεμφικό σύστημα, λέμφος, λεμφικά αγγεία, μηχανική υποστήριξη. 

Αποτελέσματα μάλαξης σε παθολογικά  περιστατικά.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση δεξιότητας, ώστε να γίνεται κατάλληλη θεραπευτική επιλογή.  

Λέξεις Κλειδιά

Αποτελέσματα μάλαξης

Περιτονία. Πόνος, υποδοχείς πόνου.Acupuncture and Trigger Points  . Μηχανισμός  Trigger Points.

Στόχοι Ενότητας

Συνδυαστικά  θεραπευτικά  σχήματα με τεχνικές  κλασσικής μάλαξης.

Λέξεις Κλειδιά

Trigger points,  acupuncture points, πόνος, περιτονία, ανάτριψη, μυϊκός ιστός.

Θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα, πλήξεις, δονήσεις, λεμφική παροχέτευση. Εφαρμογή στο πρόσωπο.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή των βασικών και των συμπληρωματικών τεχνικών στο πρόσωπο με στόχο την απόκτηση κατάλληλης δεξιότητας.

Λέξεις Κλειδιά

Εν τω βάθει θωπεία, κυκλική ανάτριψη.

Θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα, πλήξεις, δονήσεις. Εφαρμογή στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και την ωμική ζώνη.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή των βασικών και των συμπληρωματικών τεχνικών στην αυχενική μοίρα και την ωμική ζώνη με στόχο την απόκτηση κατάλληλης δεξιότητας..

Λέξεις Κλειδιά

Trigger Points, εφαρμογή, πρηνής θέση, ανάτριψη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -