Στοιχεία Διαγνωστικής Απεικόνισης (Θ)

Γεωρία Οικονόμου

Περιγραφή

 • Ιατρική Απεικόνιση με χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών
 • Ιατρική Απεικόνιση με χρήση μη ιονιζουσών ακτινοβολιών
 • Επεμβατικές πράξεις στο Τμήμα Απεικονίσεων (διαγνωστικές, θεραπευτικές)
 • Απεικόνιση παθήσεων θώρακα – μεσοθωρακίου
 • Απεικόνιση παθήσεων κοιλίας –  πεπτικό σύστημα
 • Απεικόνιση παθήσεων κοιλίας –  ουροποιητικό σύστημα
 • Απεικόνιση κρανίου, σπονδυλικής στήλης και νευρικού συστήματος
 • Απεικόνιση θωρακικού κλωβού – ωμικής ζώνης και άνω άκρου
 • Απεικόνιση λεκάνης – ισχίων και κάτω άκρου
 • Απεικόνιση καταγμάτων
 • Απεικόνιση αρθρώσεων και εκφυλιστικών νόσων του μυοσκελετικού συστήματος
 • Απεικόνιση των φλεγμονών και των νεοπλασιών με έμφαση στο μυοσκελετικό σύστημα

Λέξεις Κλειδιά: Ιατρική απεικόνιση

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας των απεικονιστικών μεθόδων, του τύπου των ακτινλογικών εικόνων καθώς και των βασικών νόσων και των χαρακτηριστικών τους απεικονιστικών ευρημάτων. Πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των απεικονιστικών μεθόδων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η εξοικρείωση των φοιτητών με τις δυνατότητες των Τμήματων Ιατρικών Απεικονίσεων και τη συνεισφορά τους στην διερεύνηση και αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Ακτινολογία, απεικόνιση, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπερηχογραφία, πυρηνική ιατρική

Παρουσίσαη των μεθόδων απεικόνισης του θώρακα, ερμηνεία των απεικονιστικών ευρημάτων με βάση τη φυσιολογία και παρουσίαση των τυπικών ευρημάτων στις κυριότερες νόσους.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι να παρουσιασθούν οι κύριες παθήσεις του θώρακα, οι κατάλληλες μέθοδοι απεικονιστικής διερεύνησης διερεύνησης και τα τυπικά ευρήματα. Πληροφορίες για απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις.

Λέξεις Κλειδιά

Νοσήματα θώρακα, α/α θώρακα, υπολογιστική τομογραφία θώρακα, σταδιοποίηση κακοήθων νόσων

Παρουσίαση των εφαρμογών της Ακτινολογίας στην απεικόνιση και διερεύνηση των παθήσεων της Σπονδυλικής στήλης με ανάλυση των κύριων ευρημάτων των πιο συχνών παθήσεων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι να παρουσιασθούν τα βασικά πρωτόκολλα διερεύνησης των συχνότερων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και να αναλυθεί η βασική τους εικόνα.

Λέξεις Κλειδιά

Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, τραύμα της σπονδυλικής στήλης, μη τραυματικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές απεικόνισης των καταγμάτων, οι μέθοδοι απεικόνισης με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, η παθολογική φυσιολογία των καταγμάτων, η διαδικασία της πώρωσης και η παθολογία της σε συνδυασμό με τις τυπικές ακτινολογικές εικόνες. Παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες των καταγμάτων ανά περιοχή του σώματος καθώς και τα εξαρθρήματα.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η παρουσίαση των καταγμάτων και των ιδιατεροτήτων τους ανά περιοχή του σώματος, σε συνδυασμό με τις τυπικές εικόνες και τους αλγόριθμους απεικόνισης.

Λέξεις Κλειδιά

Κατάγματα, πώρωση, εξάρθρημα

Παρουσιάζεται η ακτινολογική ανατομική της περιοχής της λεκάνης και των ισχίων στις διαφορες μεθόδους απεικόνισης. Παρουσιάζονται παθολογικές καταστάσεις τραυματικές και μη της πυέλου και των ισχίων. Αναδεικνύονται και αναλύονται τα τυπικά ευρήματα των κυριοτέρων από αυτές τις νόσους σε παιδιά και ενήλικες.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η παρουσίαση των τυπικών απεικονιστικών ευρημάτων των κυριότερων παθήσεων της πυέλου και των ισχίων.

Λέξεις Κλειδιά

Καταγμα ισχίου, κάταγμα πυέλου, τραυματισμός ουρήθρας ουροδόχου κύστεως, άσηπτη νέκρωση, επιφυσιολίσθηση, δυσπλαστικό ισχίο

Παρουσίαση της ανατομικής και της απεικονιστικής ανατομικής των αρθρώσεων του γόνατος και του ώμου. Απεικονιστικά ευρήματα σε κακώσεις και παθολογιές καταστάσεις με ερμηνεία αυτών βασισμένη στην παθλογική διεργασία η το μηχανισμό της κάκωσης.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η παρουσίαση των κυριότερων παθήσεων τραυματικών και μη των αρθρώσεων του γόνατος και του ώμου και η παρουσίαση των τυπικών απεικονιστικών ευρημάτων

Λέξεις Κλειδιά

Ρήξη συνδέσμων, ρήξη μηνίσκου, περιαρθρίτιδα, εξάρθρημα, οστεοαρθρίτιδα

Παρουσίαση των πλέον συνηθισμένων ρευματολογικών νόσων σε συνδυασμό με τα κυριότερα απεικονιστικά τους χαρακτηριστικά και την κατανομή των αλλοιώσεων στο σκελετό.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η παρουσίαση των κυριότερων απεικονιστικών ευρημάτων στις πιο συχνές ρευματολογικές νόσους και η ερμηνεία των ευρημάτων για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των νόσων.

Λέξεις Κλειδιά

Ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, αρθροπάθει, οστεοαρθρίτιδα

Παρουσιάζονται οι μέθοδοι απεικόνισης των οργάνων και των κυριοτέρων νόσων της κοιλίας επειγόντων ή όχι, τραυματικών ή μη. Συζητώνται οι αλγόριθμοι απεικόνισης των κυρίων παθήσεων καθώς και τα τυπικά ευρήματα ανά μέθοδο. Γίνεται παρουσίαση των σκιαγραφικών μέσων και πως αυτά βοηθούν την απεικονιστική διερεύνηση των διαφόρων συστημάτων και οργάνων της κοιλίας και του σώματος γενικότερα.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η παρουσίαση του συμπληρωματικού ρόλου των απεικονιστικών εξετάσεων στη διερεύνηση των παθήσεων της κοιλίας και η παρουσίαση των βασικών πρωτοκόλλων διερεύνησης ανά όργανο και σύστημα καθώς και η εξοικείωση με την πληθώρα απεικονιστικών εξετάσεων και δεδομένων.

Λέξεις Κλειδιά

Υπερηχογράφημα χοληφόρων, υπερηχογράφημα νεφρών, αξονική τομογραφια κοιλίας, απλή ακτινογραφία κοιλίας, σκιαγραφικά μέσα

Παρουσίασητης βασικής ανατομικής και της απεικονισυικής ανατομικής στις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους (απλή ακτινογραφία, υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπερηχογραφία). Παρουσίαση των κυριότερων παθήσεων των τυπικών τους ευρημάτων και της συμβολής των απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση και την παρακολούθησή τους. Νεότερες απεικονιστικές τεχνικές στη διερεύνηση του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος τυ μαθληματος είναι να παρουσιάσει την ακτινολογική ανατομία και τις κύριες παθήσεις της κεφαλής και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επίσης να αναδείξη τις τελευταίες εξελίξεις της απεικόνισης στη μελέτη του ΚΝΣ.

Λέξεις Κλειδιά

Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, ισχαιμικό αγγειακό επιεσόδιο, φασματοσκοπία, λειτουργική μαγνητική τομογραφία, μελέτη αιμάτωσης, διάχυσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -