Αντοχή Πλοίου Ι (Ε)

Αλέξανδρος Θεοδουλίδης

Περιγραφή

Αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελεί η εμπέδωση και εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν στα πλαίσια του Θεωρητικού μέρους του μαθήματος Αντοχή Πλοίου Ι.

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου διανέμονται στους σπουδαστές τρείς σειρές Ασκήσεων. Οι δύο πρώτες αποσκοπούν στην υπενθύμιση βασικών γνώσεων από την απλή θεωρία κάμψης δοκών ενώ η τρίτη άσκηση αποτελεί απ’ ευθείας εφαρμογή για την εκτίμηση της διαμήκους αντοχής υπάρχοντος πλοίου. 

Λέξεις Κλειδιά: Διαμήκης αντοχή, καμπτική ροπή, τεμνουσα δύναμη, ορθές τάσεις, διατμητικές τάσεις

Θεματικές Ενότητες

Στους σπουδαστές διανέμεται σειρά ασκήσεων στις οποίες ζητείται η σχεδίαση των διαγραμμάτων τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών για διάφορες περιπτώσεις δοκών με ισοστατική στήριξη, προκειμένου οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με την κατασκευή των ανωτέρω διαγραμμάτων στην απλή περίπτωση των ευθύγραμμων δοκών

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τη σχεδίαση διαγραμμάτων τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών.

Λέξεις Κλειδιά

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων, διάγραμμα καμπτικών ροπών

Αναλυτική Περιγραφή Ενότητας

Κατασκευή διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων. Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης. Γεωμετρικές ιδιότητες διατομής πρισματικού φορέα. Επιλογή τυποποιημένων δοκών.

 Στόχοι Ενότητας

  • Εξοικείωση του σπουδαστή με την σχεδίαση διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων
  • Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης
  • Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών διατομής δοκού
  • Χρήση τυποποιημένων πινάκων πρισματικών φορέων

Λέξεις Κλειδιά

Διαγράμμα καμπτικών ροπών, διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων, ροπή αδράνειας, ροπή αντίστασης, ορθές τάσεις λόγω κάμψης

Στους σπουδαστές διανέμεται το κατασκευαστικό σχέδιο της μέσης τομής υπάρχοντος φορτηγού πλοίου και ζητείται ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής.

Στόχοι Ενότητας

  • Εξοικείωση με τα κατασκευαστικά σχέδια του πλοίου
  • Εξοικείωση με τη χρήση πινάκων τυποποιημένων ενισχυτικών
  • Υπολογισμός θέσης ουδέτερου άξονα
  • Υπολογισμός της ροπής αδράνειας και της ροπής αντίστασης της μέσης τομής πλοίου

Λέξεις Κλειδιά

Ουδέτερος άξονας, ροπή αδράνειας, ροπή αντίστασης, κατανομή ορθών τάσεων λόγω κάμψης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -