Φυσική ΙΙ (Θ)

Κωνσταντίνος Κουρκουτάς

Περιγραφή

Κυματική Φυσική. Εξίσωση κύματος και εισαγωγή στις βασικές έννοιες. Μέτωπο κύματος, ταχύτητα διάδοσης, μήκος κύματος. Κύμα και ενέργεια. Ένταση κύματος και απορρόφηση κύματος από την ύλη. Κυματικά φαινόμενα (ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση κλπ). Στάσιμα κύματα. Ανοικτά και κλειστά αντηχεία.

Στατικό ηλεκτρικό πεδίο στο κενό και στην ύλη. Νόμος Gauss και εφαρμογές σε  προβλήματα συμμετρίας. Ηλεκτρικό ρεύμα. Νόμος Ohm. Ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος και μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μαγνητικό πεδίο στο κενό και στην ύλη. Νόμος Ampere και εφαρμογές σε προβλήματα συμμετρίας. Ρεύμα μετατόπισης. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Νόμος Faraday

Εναλλασσόμενα ρεύματα. Ενεργός τιμή εναλλασσομένου ρεύματος. Κυκλώματα RLC. Συντονισμός. Αρχή λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήρων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Περιγράφεται το ηλεκτρικό φορτίο, οι δυνάμεις μεταξύ φορτίων στο κενό, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, το δυναμικό και η διαφορά δυναμικού, η απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου, η ηλεκτρική ροή και το θεώρημα του Gauss για το ηλεκτρικό πεδίο, ο υπολογισμός της έντασης πεδίων με το θεώρημα του Gauss, το ηλεκτρικό δίπολο και τα διηλεκτρικά, το ηλεκτρικό πεδίο στα διηλεκτρικά, η διηλεκτρική μετατόπιση, το κεντρικό πεδίο μέσα σε διηλεκτρικό, η χωρητικότητα αγωγών, η ενέργεια φορτισμένου αγωγού, η ενέργεια αλληλεπίδρασης ενός συστήματος σημειακών φορτίων, οι πυκνωτές και η χωρητικότητα συστήματος πυκνωτών, ο πυκνωτής με διηλεκτρικό, η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου πυκνωτή, η πυκνότητα ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικό φορτίο, ένταση, δυναμικό, ηλεκτρική ροή, ηλεκτρικό δίπολο, διηλεκτρικό, αγωγοί, πυκνωτές

Περιγράφεται η αγωγιμότητα στα υλικά, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και ο νόμος του Ohm, η ειδική αντίσταση και η ειδική αγωγιμότητα, η εξάρτηση της ειδικής αντίστασης από τη θερμοκρασία, η πυκνότητα ρεύματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αγωγιμότητα, ένταση, νόμος του Ohm, ειδική αντίσταση, πυκνότητα ρεύματος

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών ρευμάτων, το ηλεκτρικό ρεύμα και το μαγνητικό πεδίο, τα πειράματα του Oersted και των Biot-Savart, το θεώρημα του Ampere στο κενό, το ρεύμα μετατόπισης, η δύναμη Laplace, η δύναμη Laplace σε κινούμενο φορτίο, το φαινόμενο Hall, η μαγνητική ροπή, το μαγνητικό πεδίο στην ύλη, το πηνίο με πυρήνα και ηλεκτρομαγνήτες,  η γενίκευση του θεωρήματος Ampere και η ένταση του μαγνητικού πεδίου.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικό ρεύμα, μαγνητικό πεδίο, πειράματα Oersted-Biot-Savart, θεώρημα Ampere στο κενό, ρεύμα μετατόπισης, δύναμη Laplace, φαινόμενο Hall, μαγνητική ροπή, ένταση μαγνητικού πεδίου

Περιγράφεται η μαγνητική ροή, ο νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, το ενεργειακό ισοζύγιο στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, η αυτεπαγωγή, τα μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα αντίστασης και πηνίου, η ενέργεια μαγνητικού πεδίου πηνίου, η αμοιβαία επαγωγή και οι μετασχηματιστές.

Λέξεις Κλειδιά

Μαγνητική ροή, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, ενεργειακό ισοζύγιο, αυτεπαγωγή, αμοιβαία επαγωγή

Περιγράφεται η κυκλοφορία και ο στροβιλισμός του πεδίου, το επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και το παλλόμενο δίπολο, οι ελεύθερες ηλεκτρικές ταλαντώσεις και το κύκλωμα LC πηνίου-πυκνωτή σε σειρά και τα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, παλλόμενο δίπολο, ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η κυκλοφορία και ο στροβιλισμός του πεδίου, το επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και το παλλόμενο δίπολο, οι ελεύθερες ηλεκτρικές ταλαντώσεις και το κύκλωμα LC πηνίου-πυκνωτή σε σειρά, τα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, οι γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος και το τριφασικό ρεύμα, η διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, η αρχή λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων, το εναλλασσόμενο ρεύμα σε κύκλωμα RLC.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, παλλόμενο δίπολο,  γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος, τριφασικό ρεύμα, αρχή λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων, εναλλασσόμενο ρεύμα

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ιδιότητες και χαρακτηριστικά του κύματος, η συμβολή κυμάτων και στάσιμα κύματα, τα αντηχεία και τον ήχο.

Λέξεις Κλειδιά

Κύμα, συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύματα, αντηχεία, ήχος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3307
Αρ. Προβολών :  17693

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -