Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε)

Στυλιανός Παρισσόπουλος

Περιγραφή

Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει εργαστήριο εντός του ΤΕΙ-Αθήνας και κλινική άσκηση των φοιτητών στο νοσοκομείο, και εφαρμογή του θεωρητικού μέρους, με τις παρακάτω ενότητες:

 • Τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα, φροντίδα σημείου φλεβοκέντησης, αλλαγή επιθεμάτων,
 • Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, διαλύματα και εμπλουτισμός, υπολογισμός ρυθμού ροής, τοποθέτηση συσκευής ορού, προεκτάσεων, three way κλπ.,
 • Αιμοληψία, μετάγγιση αίματος, χορήγηση παραγώγων αίματος,
 • Τοποθέτηση σωλήνα ρινογαστρικού Levin, Εντερική Διατροφή,
 • Χορήγηση Ινσουλίνης, έλεγχος σακχάρου στο αίμα,
 • Οξυγονοθεραπεία, χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων.

Λέξεις Κλειδιά: παθολογική νοσηλευτική, φλεβοκέντηση, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, αιμοληψία, μετάγγιση αίματος, ρινογαστρικός καθετήρας, σωλήνας Levin, εντερική σίτιση, οξυγονοθεραπεία, μάσκες οξυγόνου, νεφελοποίηση, ινσουλινοθεραπεία, χημειοθεραπεία

Θεματικές Ενότητες

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, συζήτηση πλάνου φροντίδας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Κατανομή υγρών στον οργανισμό,
  • Είδη ενδοφλέβιων διαλυμάτων,
  • Ενδείξεις.
 • Αναγνώριση και ορθή επιλογή υλικού,
 • Εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη

 

Λέξεις Κλειδιά

φλεβοκέντηση, περιφερικός φλεβοκαθετήρας, Venflon,  κρυσταλλοειδή, κολλοειδή, Aseptic-Non-Touch-Technique (ANTT)

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (Εμπλουτισμός διαλύματος / ορού, Σύνδεση της φιάλης διαλύματος με συσκευή έγχυσης, Υπολογισμός και ρύθμιση του ρυθμού ροής, Αλλαγή του ενδοφλέβιου διαλύματος, Έκπλυση της ενδοφλέβιας γραμμής, Παρακολούθηση σημείου φλεβοκέντησης), άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Βασικές αρχές φροντίδας ασθενούς,
  • Ορθός υπολογισμός ροής υγρών,
  • Παρακολούθηση σημείου φλεβοκέντησης,
  • Πιθανές επιπλοκές (τοπικές και γενικές),
 • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
 • Εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, εμπλουτισμός ορού, φλεβοκαθετήρας, επιπλοκές, θρομβοφλεβίτιδα, οίδημα, άσηπτη τεχνική

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (αίμα και τα παράγωγά του & ενδείξεις χορήγησης, ομάδες αίματος και συμβατότητα, έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων, βασικές αρχές φροντίδας ασθενούς, αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών), άσκηση φοιτητών, συζήτηση πλάνου φροντίδας

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Αίμα και τα παράγωγά του & ενδείξεις χορήγησης, ομάδες αίματος και συμβατότητα,
  • Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων, βασικές αρχές φροντίδας ασθενούς,
  • Πιθανές επιπλοκές, αναγνώριση & αντιμετώπιση.
 • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού, εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
 • Αναγνώριση των προβλημάτων που ίσως προκύψουν κατά την διαδικασία, περιγραφή και κατανόηση του πλάνου φροντίδας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Μετάγγιση, αίμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα, αιμοπετάλια, ομάδες αίματος, αιμοδοσία, αιμοδότης

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (επιλογή φλέβας, αιμοληψία), άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση της διαδικασίας,
 • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
 • Εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
 • Εξάσκηση στην αιμοληψία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοληψία, σύριγγα, πεταλούδα, σύστημα vacutainer

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (εισαγωγή ρινογαστρικού καθετήρα, έλεγχος θέσης μετά την εισαγωγή), άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Τύποι ρινογαστρικού καθετήρα,
  • ενδείξεις εισαγωγής,
  • Έλεγχος θέσης μετά την εισαγωγή,
  • Πιθανές επιπλοκές, αναγνώριση & αντιμετώπιση.
 • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
  • εκμάθηση της διαδικασίας και εκτέλεση υπό επίβλεψη

 

Λέξεις Κλειδιά

Ρινογαστρικός καθετήρας, Levin, γαστρεντερικό σύστημα, εντερική σίτιση, γαστρικό υγρό, γαστροστομία

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (θρέψη, ορισμός και ενδείξεις τεχνητής διατροφής, οδοί χορήγησης, μέθοδοι διατροφής, τύποι διαλυμάτων, παρακολούθηση ασθενούς), επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (σίτιση ασθενούς με ρινογαστρικό καθετήρα Levin – διαλείπουσα, Bolus, συνεχής), συζήτηση πρωτόκολλου εντερικής σίτισης, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Εντερική σίτιση,
  • Τρόποι χορήγησης,
  • Πιθανές επιπλοκές,
 • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
 • Εκμάθηση, κατανόηση, και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
 • Πρωτόκολλο εντερικής σίτισης: συζήτηση και συσχέτιση με τωρινή πρακτική.

 

Λέξεις Κλειδιά

Εντερική σίτιση, θρέψη, γαστρικό υπόλειμμα, γαστρεντερικό σύστημα, Ρινογαστρικός καθετήρας, Levin

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (ανατομία και φυσιολογία της αναπνοής, ανταλλαγή αερίων, ο ρόλος του οξυγόνου,  αερισμός, μεταφορά οξυγόνου, παλμική οξυμετρία), επίδειξη μέτρησης παλμικής οξυμετρίας, συζήτηση κλινικής περίπτωσης, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • φυσιολογία και στάδια της αναπνοής,
  • Τρόπος μεταφοράς του οξυγόνου,
  • φυσιολογικές τιμές αερίων,
 • εκτίμηση παλμικής οξυμετρίας και συζήτηση κλινικής περίπτωσης
 • Συσχέτιση της φυσιολογίας της αναπνοής με την κλινική εικόνα του ασθενούς

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία, αναπνοή, κυψελίδες, αιμοσφαιρίνη, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος, αερισμός

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (ορισμός οξυγονοθεραπείας, ενδείξεις, μάσκες οξυγόνου, συστήματα παροχής οξυγόνου), επίδειξη διαδικασίας, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Θα είστε σε θέση:

 • να ορίσετε την οξυγονοθεραπεία,
 • να αναγνωρίσετε τις ενδείξεις και το σκοπό της οξυγονοθεραπείας,
 • να περιγράψετε και συσχετίσετε τα διάφορα είδη συστημάτων παροχής Ο2,
 • να υπολογίζετε σωστά τη ροή του χορηγούμενο οξυγόνου στο σύστημα venturi.

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία, αναπνοή, υποξαιμία, αναπνευστική ανεπάρκεια, δύσπνοια, ταχύπνοια, ρινική κάνουλα, μάσκα οξυγόνου, μάσκα ventouri, μάσκα μερικής επανεισπνοής, μάσκα μη επανεισπνοής, εφύγρανση

Επίδειξη συστημάτων παροχής οξυγόνου και διαδικασίας, εκτίμηση ασθενούς, μέτρα προφύλαξης, παρακολούθηση ασθενούς, νεφελοποίηση, άσκηση φοιτητών, συζήτηση πλάνων φροντίδας

 

Στόχοι Ενότητας

Θα είστε σε θέση:

 • να συλλέγετε το σωστό υλικό,
 • να αναφέρετε μέτρα προφύλαξης και επιπλοκές οξυγονοθεραπείας,
 • Να εκτελέσετε τη διαδικασία υπό επίβλεψη,
 • να συζητήσετε και αναγνωρίσετε κύρια σημεία στην :
  • εκτίμηση, παρακολούθηση και
  • αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία, υποξαιμία, αναπνευστική ανεπάρκεια, δύσπνοια, ταχύπνοια, ρινική κάνουλα, μάσκες οξυγόνου, εφύγρανση, νεφελοποίηση

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (σακχαρώδης διαβήτης, σκευάσματα ινσουλίνης, τριχοειδικός έλεγχος σακχάρου, τεχνική υποδόριας ένεσης), συζήτηση πλάνου φροντίδας), επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Έλεγχος επιπέδων γλυκόζης / σακχάρου,
  • Τύποι / σκευάσματα ινσουλίνης.
 • Ορθή επιλογή υλικού και ετοιμασία ασθενούς,
 • Περιγραφή και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
  • Τριχοειδικός έλεγχος σακχάρου,
  • Εκτέλεση υποδόριας ένεσης.

 

Λέξεις Κλειδιά

σακχαρώδης διαβήτης, ινσουλίνη, έλεγχος σακχάρου, υποδόρια ένεση

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (χημειοθεραπεία, ορισμός και ταξινόμηση κυτταροστατικών, οδοί χορήγησης, επιλογή φλέβας, καθετήρας Hickman, βασικές αρχές ετοιμασίας και χορήγησης χημειοθεραπείας, προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού, εξαγγείωση, συζήτηση πλάνου φροντίδας), επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγράφει και ταξινομεί τα κυτταροστατικά φάρμακα,
 • Αναγνωρίζει και συγκρίνει οδούς χορήγησης,
 • Ονομάζει παρεμβάσεις σε περίπτωση εξαγγείωσης του φαρμάκου,
 • Περιγράφει τα στάδια της διαδικασίας και ειδικά τα μέτρα ασφαλείας

 

Λέξεις Κλειδιά

χημειοθεραπεία, κυτταροστατικά, καθετήρας Hickman, βασικές αρχές ετοιμασίας και χορήγησης χημειοθεραπείας, προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού, εξαγγείωση, ναυτία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -