Βασικές αρχές Νοσηλευτικής

Μάρθα Κελέση

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Αναλύονται:

 • η μετεγχειρητική πορεία του ασθενή και οι φάσεις που αυτή αποτελείται.
 • οι παράμετροι εκτίμησης μετά το χειρουργείο και παρακολούθηση
 • η επιστροφή του ασθενή από την αίθουσα ανάνηψης στο χειρουργικό τμήμα
 • οι μετεγχειρητικές δυσχέρειες

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να γνωρίζουν τις φάσεις της μετεγχειρητικής πορείας του ασθενή
 • να εκτιμούν τις παραμέτρους
 • να γνωρίζουν πως να αντιμετωπίζουν τις μετεγχειρητικές δυσχέρειες

Λέξεις κλειδιά

Ανάνηψη, ανάρρωση, κλίμακα Aldrete, αξιολόγηση, μετεγχειρητικές δυσχέρειες

Αναλύονται:

 • η ανατομία και η φυσιολογία του δέρματος 
 • η φροντίδα του σώματος 
 • το λούσιμο του κλινήρη ασθενή
 • η στοματική υγιεινή 
 • το λουτρό σώματος

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ανατομία και τη φυσιολογία του δέρματος 
 • να γνωρίζουν πως να φροντίσουν έναν ασθενή σε σχέση με το σώμα, το λούσιμο, τη στοματική υγειινή.

Λέξεις κλειδιά

Δέρμα, φροντίδα, υγιεινή

Αναλύονται:

 • η φυσιολογία  της δράσης των φαρμάκων
 • οι περιοχές δράσης των φαρμάκων
 • οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων
 • οι γενικές αρχές χορήγησης φαρμάκων
 • οι τρόποι χορήγησης φαρμάκων

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για τη χορήγηση φαρμάκων σε ασθενή

Λέξεις κλειδιά

Φάρμακα, φυσιολογία, ανεπιθύμητες ενέργειες, τοπική χορήγηση, εντερική χορήγηση, παρεντερική χορήγηση

Αναλύονται:

 • τα στάδια της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας 
 • η ψυχολογική και η φυσική ετοιμασία
 • οι κίνδυνοι του stress
 • η άμεση περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα
 • οι παρεμβάσεις τη μέρα του χειρουργείου

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να γνωρίζουν πως να παρέχουν περιεγχειρητική φροντίδα σε όλα τα στάδια
 • να γνωρίζουν πως να παρέχουν ψυχολογική και φυσική περιεγχειρητική νοσ. φροντίδα

Λέξεις κλειδιά

Προεγχειρητική νοσ. φροντίδα, διεγχειρητική νοσ. φροντίδα, μετεγχειρητική νοσ. φροντίδα, άμεση προεγχειρητική νοσ. φροντίδα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8523
Αρ. Προβολών :  29670

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -