Εισαγωγή στη νοσηλευτική επιστήμη

Μάρθα Κελέση

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της νοσηλευτικής ως διεργασία φροντίδας, της οποίας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και σκοπός η διατήρηση και προαγωγή της υγείας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Αναλύονται: 

 • η θερμοκρασία σώματος
 • ο αρτηριακός σφυγμός
 • η ακρόαση καρδιάς  
 • η αναπνοή
 • η αρτηριακή πίεση και τα όργανα λήψης αυτής
 • η παλμική οξυμετρία

Μαθησιακοί στόχοι

Με το πέρας της ενότητας οι φοιτητές:

 • να γνωρίζουν τα ζωτικά σημεία λήψης, τα χαρακτηριστικά αυτών, τις τιμές και το εύρος των τιμών 
 • να γνωρίζουν τον τρόπο καταγραφής των παραπάνω

Λέξεις κλειδιά

Πυρετός, αρτηριακός σφυγμός, τύποι αναπνοής, αρτηριακή πίεση, αρτηριακή υπέρταση, παλμική οξυμετρία

Αναλύονται:

 • η παθοφυσιολογία πόνου
 • η θεωρία της πύλης του πόνου
 • η ταξινόμηση του πόνου
 • οι μέθοδοι διαχείρισης πόνου

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να γνωρίσουν τη θεωρία της πύλης του πόνου
 • να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που ανοίγουν και κλείνουν την πύλη
 • να ταξινομούν και να αξιολογούν τον πόνο 
 • να εφαρμόζουν τρόπους διαχείρισης του πόνου

Λέξεις κλειδιά 

Πόνος, θεωρία της πύλης, ταξινόμηση, αξιολόγηση, διαχείριση, θεραπεία 

Αναλύονται

 • οι μικροοργανισμοί και οι κατηγορίες αυτών 
 • οι τρόποι μετάδοσης 
 • οι μηχανισμοί ειδικής άμυνας
 • οι ουσίες του αίματος με αντιμικροβιακή δράση

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να γνωρίζουν τους μικροοργανισμούς, τους τρόπους μετάδοσης αλλά και και τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου σώματος. 

Λέξεις κλειδιά

Μικροοργανισμοί, μετάδοση, μηχανισμοί άμυνας

Αναλύονται:

 • oι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση
 • με τις αρχές υγιεινής των χεριών
 • η μεθοδολογία υγιεινής χεριών
 • οι αρχές της χειρουργικής ασηψίας
 • οι μέθοδοι αποστείρωσης

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να γνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση
 • να γνωρίζουν τις αρχές υγιεινής των χεριών
 • να εξοικειωθούν με τις αρχές της χειρουργικής ασηψίας
 • να εφαρμόζουν μεθόδους αποστείρωσης 

Λέξεις κλειδιά 

Μεθοδολογία υγιεινής χεριών, χειρουργική ασηψία, μέθοδοι αποστείρωσης

Αναλύονται:

 • οι σκοποί και οι στόχοι της εργονομίας είναι
 • οι κύριοι εργονομικοί παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση των μυοσκελετικών παθήσεων
 • η νομοθεσία – Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο της Υγείας
 • η εργονομία στο Νοσηλευτικό επάγγελμα
 • οι  μυοσκελετικές διαταραχές στους νοσηλευτές
 • οι μέθοδοι χειρωνακτικής μεταφοράς
 • η ανασήκωση ασθενή
 • η μετακίνηση ασθενή

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να γνωρίζουν βασικούς παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων
 • θα γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά την εργονομία στο νοσηλευτικό επάγγελμα  
 • να εφαρμόζουν βασικές τεχνικές χειρισμού των ασθενών 
 • να εφαρμόζουν τους κανόνες εργονομίας που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη μεταφορά και τη μετακίνηση ασθενή 

Λέξεις κλειδιά 

Εργονομία, μυοσκελετικές παθήσεις, τεχνικές χειρισμού, μετακίνηση ασθενή

Αναλύονται:

 • η λειτουργία του ΕΣΥ
 • οι βασικοί άξονες του ΕΣΥ
 • η Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • η διοικητική ιεραρχία στα δημόσια νοσοκομεία

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • να γνωρίζουν τη λειτουργία του ΕΣΥ
 • να γνωρίζουν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της νοσηλευτικής υπηρεσίας  
 • να γνωρίζουν τους τρόπους εισαγωγής στο νοσοκομείο 

Λέξεις κλειδιά 

ΕΣΥ, νοσηλευτική υπηρεσία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5762
Αρ. Προβολών :  25591

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -