Συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (E)

Βασιλική Αργυροπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα θα αναφέρεται στη διαδικασία συντήρησης για μουσειακές συλλογές αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο. Θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι καθαρισμού των αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τους επιφάνεια και με βάση το περιβάλλον εύρεσης ή αποκάλυψης των αντικειμένων. Θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές επεμβάσεων καθαρισμού, σταθεροποίησης, στερέωσης και προστασίας, όπως και ειδικές μελέτες (case studies) σχετικές  με διαφορετικούς τύπους συλλογών, όπως είναι οι αρχαιολογικές, οι εθνογραφικές και οι ιστορικές συλλογές από μέταλλο.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Ο σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο συντηρητής με τα στοιχεία της πειραματικής διαδικασίας για τη μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης. Να αποκτήσει μια πρακτική αίσθηση της έννοιας του δυναμικού διάβρωσης και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να διεξάγουν μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης Ecorr μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης.

Λέξεις Κλειδιά

Εcorr, Διαγράμματα Pourbaix, Περιοχή σταθερότητας, Περιοχή παθητικοποίησης, Περιοχή διάβρωσης

Ο σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο συντηρητής με μια ηλεκτρολυτική διάταξη και να διαπιστώσει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρολυτικού καθαρισμού του αργύρου με πηγή σταθερού ρεύματος.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να διεξάγουν ηλεκτρολυτική αναγωγή αμαυρωμένου αργύρου

Λέξεις Κλειδιά

Kαθοδική σάρωση του δυναμικού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4945
Αρ. Προβολών :  14889

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -