Αιματολογία Ι (Θ)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές όλα τα βήματα προετοιμασίας δείγματος αίματος προς ανάλυση και να γνωρίζουν την φιλοσοφία λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή και την λειτουργία των οργάνων του αιματολογικού εργαστηρίου και να είναι ικανοί να χειρίζονται αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και του επαγγέλματος. Να εκτελούν εργαστηριακά την γενική εξέταση αίματος και να αξιολογούν τα αποτελέσματα και όλες τις παραμέτρους.

Θεματικές Ενότητες

Παράμετροι γενικής εξέτασης του αίματος, παθολογικές σημάνσεις αιμοδιαγράμματος από τον αιματολογικό αναλυτή. Χρήση ταχύτητας καθίζησης ερυθροκυττάρων

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ

Χρήση αιματολογικών αναλυτών, αρχές μεθόδου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αιματολογικός αναλυτής

Προαναλυτικά σφάλματα γενικής εξέτασης του αίματος. Παγίδες αιματολογικών αναλυτών

 

Λέξεις Κλειδιά

Αιματολογικός αναλυτής, σφάλματα

Αιμοποίηση στο έμβρυο, όργανα αιμοποίησης, αυξητικοί παράγοντες.

 

Λέξεις Κλειδιά

Μυελός των οστών, αιμοποίηση στο έμβρυο, ήπαρ, σπλήνας

Ερυθροβλαστική ωρίμανση, πρόδρομα κύτταρα των κοκκιοκυττάρων, μονοκυττάρων, μεγαλοκαρυοκύτταρα. Κυκλοφορία των αιμοποιητικών κυττάρων. Λεμφοποίηση, σπλήνα, θύμος και λεμφαδένες.

 

Λέξεις Κλειδιά

Λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια

Τύποι λευκών αιμοσφαιρίων (δομή, λειτουργίες, φυσιολογικές τιμές). Λευκοκκυτταρικός τύπος, λευκοκυττάρωση και λευκοπενία. Ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, βασεόφιλα/μαστοκύτταρα, ηωσινόφιλα, μονοκύτταρα/μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα, Τ-, Β-λεμφοκύτταρα, κύτταρα φυσικοί φονείς.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πολυμορφοπύρηνα, ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα

Η κυτταρική μεμβράνη του ερυθρού αιμοσφαιρίου, βιοσύνθεση, δομή και λειτουργία αιμοσφαιρίνης, μεταβολικές οδοί ερυθροκυττάρου, γήρανση και καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοσφαιρίνη

Μεγακαρυοκύτταρα, δημιουργία αιμοπεταλίων, αιμοπετάλια και λειτουργίες, ο ρόλος των υποδοχέων Ρ2

 

Λέξεις Κλειδιά

Μεγακαρυοκύτταρα, αιμοπετάλια

Πρωτογενής αιμόσταση, πήξη αίματος και ινωδόλυση.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πήξη αίματος

Διαφορική διάγνωση αναιμίας. Παθοφυσιολογία, διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με αναιμία, τύποι αναιμιών, διαφορική διάγνωση, αλγοριθμική προσέγγιση, ταξινόμηση αναιμιών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aναιμία

Διαφορική διάγνωση μεταβολών των λευκών αιμοσφαιρίων. Μορφολογικές και ποιοτικές μεταβολές των κοκκιοκυττάρων και μονοκυττάρων (φαγοκυττάρων), διαταραχές της μικροβιοκτόνου δραστηριότητας, διαταραχές προσκόλλησης και χημειοταξίας, ποσοτικές μεταβολές φαγοκύτταρων, μορφολογικές μεταβολές λεμφοκυττάρων, (ποιοτικές και ποσοτικές). 

 

Λέξεις Κλειδιά

Λευκοπενία, λευκοκυττάρωση

Διαφορική διάγνωση διαταραχών πήξης και αιμόστασης. Ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακή διερεύνηση, αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πήξη αίματος

Μελέτη γενικής εξέτασης αίματος με παθολογικές τιμές. Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική αίματος, αιμοδιάγραμμα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -