Τεχνικές λήψης βιολογικών υλικών (Θ)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με τη λήψη αίματος και να γνωρίζουν τους κανόνες προφύλαξης κατά τη λήψη, τη συλλογή και τα διαχωρισμό του αίματος κατά την διενέργεια εξετάσεων. Επίσης να είναι γνώστες λήψης και άλλων υγρών και εκκριμάτων του ανθρώπινου οργανισμού για να έχουν εμπεριστατωμένη εικόνα του προς εξέταση υλικού και να μπορούν να αξιολογήσουν τα εργαστηριακά τους ευρήματα.

Λέξεις Κλειδιά: Αίμα, αντιπηκτικά, βιολογικά υλικά, αιμοληψία

Θεματικές Ενότητες

Επαγγελματικά δικαιώματα τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων και μέτρα προστασίας στο εργαστήριο.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τα μέτρα προστασίας στο εργαστήριο.

Λέξεις Κλειδιά

Γάντια, μάσκα, κάδος μολυσματικών

Σύσταση αίματος, επιλογή φλέβας για αιμοληψία, λήψη τριχοειδικού και φλεβικού αίματος.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση με τις τεχνικές λήψης φλεβικού / τριχοειδικού αίματος.

Λέξεις Κλειδιά

Vacutainer, σύριγγα, πεταλούδα

Η τεχνική αιμοληψίας για αιμοδοσία και διαχείριση ασκών και δειγμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Οι ιδιαιτερότητες της λήψης αίματος για αιμοδοσία σε σχέση με τη λήψη φλεβικού αίματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδοσία, ασκοί αίματος, CPDA

Οι αντιδράσεις της φλεβοπαρακέντησης και οι άμεσες ενέργειες. Τρόποι λήψης αίματος σε νεογνά και τα κυριότερα αντιπηκτικά της συντήρησης αίματος.

Στόχοι Ενότητας

Η γνώση των τοπικών και  σοβαρών αντιδράσεων από τη διαδικασία της αιμοληψίας και οι πρώτες βοήθειες.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμάτωμα, παρακέντηση αρτηρίας , κάκωση νεύρου, βαγοτονική αντίδραση

Λήψη τυχαίου δείγματος ούρων, ούρων 12ώρου/24ώρου, συντηρητικά ούρων.

Στόχοι Ενότητας

Οδηγίες της τεχνικής λήψης ούρων για την γενική εξέταση ούρων και καλλιέργειες.

Λέξεις Κλειδιά

Ούρα, ουροκαλλιέργεια

Η διαδικασία λήψης, συντήρησης, μεταφοράς και επιπλοκών του μυελού των οστών και του αρθρικού υγρού.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της τεχνικής λήψης του μυελογράμματος και τις τεχνικής λήψης του αρθρικού υγρού για βασικές εξετάσεις.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελός, αρθρικό υγρό, μυελόγραμμα

Η ορθή τεχνική λήψης τυχαίου δείγματος κοπράνων και της λήψης κοπράνων για παρασιτολόγικες εξετάσεις.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των τεχνικών λήψεων κοπράνων και των βασικών εργαστηριακών εξετάσεων τους.

Λέξεις Κλειδιά

Κόπρανα, παράσιτα, καθαρτικό

Βασικές γνώσεις του αναπνευστικού συστήματος καθώς και των κυριότερων τεχνικών λήψης των υγρών του.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των τεχνικών λήψης βρογχοαναρροφημάτων και πτυέλων.

Λέξεις Κλειδιά

Βρογχοαναρροφήματα, πτύελα

Γνώσεις σχετικά με τα διιδρώματα και τα εξιδρώματα καθώς και για το υγρό που περικλείει την καρδιά.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των τεχνικών λήψης και εργαστηριακών εξετάσεων του πλευριτικού και του περικάρδιου υγρού.

Λέξεις Κλειδιά

Διιδρώματα, εξιδρώματα, πλευριτικό υγρό, περικάρδιο υγρό

Αναλυτικά τα εκκρίματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, η φυσιολογική χλωρίδα καθώς και το οφθαλμικό επίχρισμα.

Στόχοι Ενότητας

Οι τεχνικές λήψης φαρυγγικού, λαρυγγικού, οφθαλμικού, ρινικού υγρού και σάλιου.

Λέξεις Κλειδιά

Φάρυγγας , λάρυγγας , οφθαλμικό υγρό, ρινικό υγρό,  σάλιο

H σύσταση, η λήψη και οι επιπλοκές του γαστρικού και του δωδεκαδακτυλικού  υγρού, καθώς και της χολής.

Στόχοι Ενότητας

Οι τεχνικές λήψεις και η διαγνωστική αξία των εξετάσεων του γαστρικού και του δωδεκαδακτυλικού  υγρού και της χολής.

Λέξεις Κλειδιά

Γαστρικό υγρό, δωδεκαδακτυλικό υγρό,  χολή

Η τεχνική λήψης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ο διαχωρισμός και η συντήρηση του δείγματος, καθώς και η διαγνωστική αξία των εργαστηριακών εξετασεων.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της τεχνικής λήψης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, των φυσιολογικών χαρακτήρων του και της διάγνωσης της μηνιγγίτιδας.

Λέξεις Κλειδιά

Μηνιγγίτιδα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ΕΝΥ

Oι τεχνικές λήψης σπέρματος και  κολποτραχηλικού υγρού, ταυτοποίηση δείγματος και συντήρηση του.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των τεχνικών λήψης σπέρματος και κολποτραχηλικού υγρού, το σπερματοδιάγραμμα και το τεστ Παπανικολάου.

Λέξεις Κλειδιά

Σπέρμα, κολποτραχηλικό υγρό, σπερματοδιάγραμμα, τεστ Παπανικολάου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -