Βιοχημεία (Θ)

Γεώργιος Καρίκας

Περιγραφή

Σύσταση  βιολογικός ρόλος και μεταβολισμός των κυριοτέρων τάξεων των βιομορίων (υδατάνθρακες, λιπίδια, αμινοξέα, πρωτείνες, νουκλεινικά οξέα). Βιταμίνες, ορμόνες.

Λέξεις Κλειδιά: DNA, RNA, αμινοξέα, βιταμίνες, ένζυμα, ηλεκτρολύτες, λιπίδια, μεταβολισμός, ορμόνες, πρωτείνες, υδατάνθρακες (σάκχαρα), ύδωρ.

Θεματικές Ενότητες

Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί, θερμοδυναμικά δεδομένα, κινητική βιοχημικών αντιδράσεων, βιολογικές έννοιες

 

Λέξεις Κλειδιά        

Εντροπία, ενθαλπία, ελεύθερη ενέργεια, κυτταρικά οργανίδια

Δεσμός υδρογόνου, ιδιότητες ύδατος, ρυθμιστικά διαλύματα, οξέωση, αλκάλωση, διαταραχές ηλεκτρολυτών, ιχνοστοιχεία, τοξικά ιχνοστοιχεία-ισότοπα

 

Λέξεις Κλειδιά

Δεσμός υδρογόνου, ρυθμιστική ικανότητα

Είδη-ιδιότητες αμινοξέων, ισοηλεκτρικό σημείο, βιολογική σημασία, νόσοι μεταβολισμού

 

Λέξεις Κλειδιά

Πεπτιδικός δεσμός, ισομέρειες, ισοηλεκτρικό σημείο

Πρωτεϊνικές δομές, κατάταξη, διαταραχές

 

Λέξεις Κλειδιά

Πεπτιδικός δεσμός, δομές, αλβουμίνη, λιποπρωτεΐνες

Κατάταξη, μελέτη ενζυμικής δράσης-κινητική, συνένζυμα, κανονιστικά ένζυμα, ενζυμική δραστικότητα, αναστολείς,διαγνωστικοί κλινικοί δείκτες

 

Λέξεις Κλειδιά

Στερεοεξειδίκευση, ισοένζυμα, σταθερά Km

Ταξινόμηση, στερεοχημεία, χημικές ιδιότητες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες, μεταβολικές διαταραχές

 

Λέξεις Κλειδιά

Ισομέρειες, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Φυσιολογικός ρόλος, ταξινόμηση, λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια, φωσφογλυκερίδια, μη σαπωνοποιήσιμα λιπίδια

 

Λέξεις Κλειδιά

Ω-3, ω-6 λιπαρά οξέα, χοληστερόλη, προσταγλανδίνες, λιποπρωτείνες

Ιδιότητες-ζεύγη-δομές βάσεων,  συνένζυμα που περιέχουν νουκλεοτίδια, ρόλος, μεταλλάξεις, ανθρώπινο γονιδίωμα

 

Λέξεις Κλειδιά

DNA, RNA, packing, κωδικόνιο, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση

Λιποδιαλυτές, υδατοδιαλυτές βιταμίνες

 

Λέξεις Κλειδιά

Υδρόφιλες, λιπόφιλες, αβιταμινώσεις

Ορμόνες υποθαλάμου-υπόφυσης, μηχανισμός δράσης, λιπόφιλες-υδρόφιλες ορμόνες

 

 

Μεταβολισμός πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων, διαταραχές μεταβολισμού

 

Λέξεις Κλειδιά

Γλυκόλυση, κύκλος ουρίας, κύκλος Krebs, β-οξείδωση, ανωμαλίες μεταβολισμού-διαταραχές

Λειτουργίες αίματος-ήπατος, μεσολαβητές, ελεύθερες ρίζες, βιομετροπή-αποτιξίνωση ενώσεων περιβάλλοντος, φαρμακογενετική-φαρμακογονιδιωματική, κυτταροστατικά φάρμακα, βιοχημεία ιών, κυττοκίνες, , μεταβολικό σύνδρομο, γομιδιακή τεχνολογία, παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων

 

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοσφαιρίνη, ισταμίνη, μονοξείδιο αζώτου, ελευθερες ρίζες, μεταβολικό σύνδρομο

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -