Αιματολογία Ι (E)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές όλα τα βήματα προετοιμασίας δείγματος αίματος προς ανάλυση και να γνωρίζουν την φιλοσοφία λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή και την λειτουργία των οργάνων του αιματολογικού εργαστηρίου και να είναι ικανοί να χειρίζονται αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και του επαγγέλματος. Να εκτελούν εργαστηριακά την γενική εξέταση αίματος και να αξιολογούν τα αποτελέσματα και όλες τις παραμέτρους.

Λέξεις Κλειδιά: Γενική αίματος, φυσιολογία αίματος, αιμοποίηση

Θεματικές Ενότητες

Η κατανόηση της αρχής λειτουργία του αιματολογικού αναλυτή.

Στόχοι Ενότητας

Μελέτη γενικών εξετάσεων αίματος, χρήση αιματολογικού αναλυτή, σφάλαματα λειτουργίας.

Λέξεις Κλειδιά

Αιματολογικός αναλυτής, γενική αίματος

Αιμοληψία αίματος και επίστρωση του σε αντικειμενοφόρο πλάκα.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της επίστρωσης αίματος σε αντικειμενοφόρο πλάκα.

Λέξεις Κλειδιά

Επίστρωση αίματος, επίχρισμα

Παρατήρηση κυυτάρων αίματος στο μικροσκόπιο και χρώση.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των κυυτάρων του αίματος στο μικροσκόπιο ύστερα από χρώση.

Λέξεις Κλειδιά

Χρώση αίματος, μικροσκόπηση

Τεχνική του μικροαιματοκρίτη.

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση της τεχνικής του μικροαιματοκρίτη.

Λέξεις Κλειδιά

αιματοκρίτης

Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης με τη μέθοδο Drabkin.

Στόχοι Ενότητας

Η ποσοστική ανίχνευση αιμοσφαιρίνης φωτομετρικά.

Λέξεις Κλειδιά

αιμοσφαιρίνη

Ποσοτική μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων και υπολογισμός λευκοκυτταρικού τύπου.

Στόχοι Ενότητας

Η μέτρηση του απόλυτου αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

λευκά αιμοσφαίρια

Ο υπολογισμός λευκοκυτταρικού τύπου.

Στόχοι Ενότητας

Η μέτρηση του λευκοκυτταρικού τύπου.

Λέξεις Κλειδιά

Λευκοκυτταρικός τύπος

Ο προσδιορισμός των αιμοπεταλιών (ποσοτικά) μικροσκοπικά.

Στόχοι Ενότητας

Η εκάμθηση μέτρησης των αιμοπεταλίων ποσοτικά.

Λέξεις Κλειδιά

αιμοπετάλια

Οι ερευθροκυτταρικοί δείκτες και η σημασία τους στην διαφορική διάγνωση των αναιμιών.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση υπολογισμού των ερυθροκυτταρικών δεκτών.

Λέξεις Κλειδιά

Δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων

Η σημασία της Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)

Στόχοι Ενότητας

Η τεχνική της Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)

Λέξεις Κλειδιά

ΤΚΕ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -