Ανατομική (Θ)

Φραγκίσκη Αναγνωστοπούλου Ανθούλη

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τη μελέτη της τοπογραφίας, μορφολογίας και αδρής υφής των ιστών, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα συστήματα και τα όργανα που τα αποτελούν.  Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της γνώσης της ανατομικής δομής του ανθρώπινου σώματος και η εξοικείωση με τα ανατομικά μέρη που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Το Εργαστηριακό σκέλος συμπληρώνει τη θεωρία και βοηθά τους φοιτητές στην αναγνώριση της τοπογραφίας των ανατομικών περιοχών και των οργάνων του  σώματος του ανθρώπου

Λέξεις Κλειδιά: μυοσκελετικό σύστημα, οργανικά συστήματα

Θεματικές Ενότητες

Γίνεται λεπτομερής και αναλυτική περιγραφή κάθε οστού του ανθρώπινου κρανίου

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση οι φοιτητές να διακρίνουν τα οστά του ανθρώπινου σκελετού και τα μέρη του

 

Λέξεις Κλειδιά

οστεολογία - οδηγά σημεία σώματος

Γίνεται λεπτομερής και αναλυτική περιγραφή κάθε οστού της σπονδυλικής στήλης

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση οι φοιτητές να διακρίνουν τα οστά της σπονδυλικής στήλης και τα μέρη της

 

Λέξεις Κλειδιά

οστεολογία - οδηγά σημεία σώματος

Συνοπτική περιγραφή των ειδών των αρθρώσεων του ανθρώπινου σκελετού και των βασικότερων συνδέσμων τους.

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση οι φοιτητές να διακρίνουν την κινητικότητα ή μη των αρθρώσεων του σκελετού του ανθρώπου και

Να γνωρίζουν τους συνδέσμους των βασικότερων διαρθρώσεων

 

Λέξεις Κλειδιά

διάρθρωση, συνάρθρωση, σύνδεσμοι της διαρθρώσεως του γόνατος

Γίνεται λεπτομερής και αναλυτική περιγραφή κάθε μυός  του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος. Έκφυση, κατάφυση, νεύρωση και κινητικότητα των βασικότερων μυών

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση οι φοιτητές να διακρίνουν τον κάθε μυ του ανθρώπινου σώματος και να γνωρίζουν τη λειτουργία και την κινητικότητα αυτών.

 

Λέξεις Κλειδιά

έκφυση, κατάφυση, νεύρωση, κινητικότητα, ομάδα μυών

Αναλυτική και λεπτομερής περιγραφή της καρδιάς και των αγγείων του ανθρώπινου σώματος (αρτηρίες, φλέβες και λεμφαγγεία).

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν την ανατομία της καρδίας  και των αγγείων της όπως και τα βασικότερα αγγεία του κυκλοφορικού συστήματος

 

Λέξεις Κλειδιά

καρδία, στεφανιαία αγγεία

Αναλυτική και λεπτομερής περιγραφή των αγγείων του ανθρώπινου σώματος (αρτηρίες, φλέβες και λεμφαγγεία).

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα βασικότερα αγγεία του κυκλοφορικού συστήματος

 

Λέξεις Κλειδιά

αγγειακό, φλεβικό και λεμφοφόρο σύστημα. περικάρδιο

Λεπτομερής περιγραφή όλων των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και των συνοδών αγγείων και νευρών. Τοπογραφική και Ανατομική.

 

Στόχοι Ενότητας

Να αναγνωρίζουν τα μέρη και τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος

 

Λέξεις Κλειδιά

λάρυγγας, τραχεία, πνεύμονες, υπεζωκότας

Αναλυτική περιγραφή όλων των τμημάτων του πεπτικού συστήματος και των συνοδών αγγείων και νευρών.

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν την τοπογραφική και περιγραφική ανατομική του κάθε οργάνου  του πεπτικού συστήματος

 

Λέξεις Κλειδιά

τυφλό- σκωληκοειδής απόφυση, λεπτό έντερο, δωδεκαδάκτυλο, στοματική κοιλότητα, στόμαχος, περιτόναιο

Αναλυτική περιγραφή όλων των τμημάτων των βασικών πεπτικών αδένων και των συνοδών αγγείων και νευρών.

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν την τοπογραφική και περιγραφική ανατομία των πεπτικών αδένων του ανθρώπινου σώματος

 

Λέξεις Κλειδιά

χοληφόρο σύστημα, πάγκρεας, σύνδεσμοι ήπατος, σιελογόνοι αδένες

Αναλυτική τοπογραφική ανατομική των τμημάτων του ουροποιητικού συστήματος με τα συνοδά αγγεία και νεύρα τους.

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν την τοπογραφική και περιγραφική ανατομία της εκκριτικής και απεκκριτικής μοίρας του ανθρώπινου σώματος μαζί με τα αγγεία και τα νεύρα τους

 

Λέξεις Κλειδιά

εκκριτική μοίρα, αποχετευτική μοίρα, ανδρική γυναικεία ουρήθρα

Τοπογραφική και περιγραφική ανατομική των έξω και έσω γεννητικών οργάνων  του ανδρός  με τα αγγεία και τα νεύρα τους. Περιβλήματα όρχεος

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν έξω και έσω γεννητικά όργανα του ανδρός

 

Λέξεις Κλειδιά

όσχεο, έσω γεννητικά, έξω γεννητικά

Τοπογραφική και περιγραφική ανατομική των έξω και έσω γεννητικών οργάνων  της γυναίκας  με τα αγγεία και τα νεύρα τους. Σύνδεσμοι μήτρας – ωοθήκης.

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν έξω και έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας

 

Λέξεις Κλειδιά

έσω γεννητικά, έξω γεννητικά

Αναλυτική περιγραφή του περιφερικού νευρικού συστήματος – εγκεφαλονωτιαία νεύρα – πλέγματα

Σύντομη περιγραφή των βασικότερων τμημάτων και κέντρων του ΚΝΣ.

Αγγεία, μήνιγγες- σύνδεσμοι και φλεβώδεις κόλποι. Κοιλίες εγκεφάλου, εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΥ)

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν τα μέρη του ΚΝΣ, τα εγκεφαλικά κέντρα, και την παραγωγή και κυκλοφορία του ΕΥ.

Να γνωρίζουν τα βασικά αγγεία του εγκεφάλου.

 

Λέξεις Κλειδιά

νωτιαίος μυελός, εγκεφαλικά ημισφαίρια, προμήκης μυελός, κοιλίες του εγκεφάλου, To εξάγωνο tου Willis

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -