Αιματολογία ΙIΙ (Ε)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να διακρίνουν και τα επεξεργάζονται τα διάφορα στοιχεία του αίματος σε κακοήθη νοσήματα του αιμοποιητικού ιστού, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα κ.α. τόσο στο περιφερικό αίμα όσο και στο μυελό των οστών. Ακόμη να γνωρίζουν τις αιμορραγικές παθήσεις καθώς και το μηχανισμό της αιμόστασης, την θρομβοφιλία και τις δοκιμασίες ελέγχου αυτών. Τέλος να εφαρμόζουν τεχνικές και αντιδράσεις κυτταροχημείας και ανοσοκυτταροχημείας, και να γνωρίζουν τις μεθόδους κυτταρομετρίας ροής, κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών.

Λέξεις Κλειδιά: Λευχαιμίες, πήξη, αιμόσταση, θρομβοφιλία

Θεματικές Ενότητες

Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας του μυελού των οστών. Χρώση επιχρίσματος μυελού των οστών, ύστερα από επίστρωση αίματος και παρατήρηση στο μικροσκόπιο.

Στόχοι Ενότητας

Μελέτη στο μικροσκόπιο της δομής και λειτουργίας του μυελού των οστών.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελός των οστών

Η λειτουργία και ο εργαστηρική διερεύνηση των αντιδράσεων κυτταροχημείας.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των εργαστηριακών τεχνικών που χρησιμοποιούν κυτταροχημεία.

Λέξεις Κλειδιά

Κυτταροχημεία

Παρατήρηση αντικειμενοφόρων πλακών τα οποία έχουν βαφτεί με τη χρώση μυελοϋπεροξειδάσης

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των θετικών στη χρώση μυελοϋπεροξειδάση παρασκευασμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Mυελοϋπεροξειδάση

Παρατήρηση αντικειμενοφόρων πλακών τα οποία έχουν βαφτεί με τη χρώση Sudan Black B.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των θετικών στη χρώση Sudan Black B παρασκευασμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Sudan Black B

Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος της αίμοστασης. Κρίσιμα σημεία και προαναλυτική φάση.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση της προαναλυτικής φάσης (αιμοληψία, κρίσιμα σημεία, επεξεργασία δείγματος) για τον εργαστηριακό έλεγχο της αιμόστασης.

Λέξεις Κλειδιά

Προαναλυτική φάση, αιμόσταση

Ο εργαστηριακός έλεγχος του χρόνου PT & APTT.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία και τα σφάλματα στον εργαστηριακό έλεγχο του χρόνου PT & APTT.

Λέξεις Κλειδιά

PT, APTT

Η μέτρηση του ινωδογόνου και του χρόνου θρομβίνης.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία της μέτρησης του ινωδογόνου και του χρόνου θρομβίνης. Σφάλματα στη διαδικασία.

Λέξεις Κλειδιά

Ινωδογόνο, χρόνος θρομβίνης

Ο προσδιορισμός reptilase και D-dimers.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία του προσδιορισμού reptilase και D-dimers.

Λέξεις Κλειδιά

Reptilase, D-dimers

O προσδιορισμός του παράγοντα πέντε και εννέα. Σφάλματα στη διαδικασία, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση του προσδιορισμού του παράγοντα πέντε και εννέα. Σφάλματα στη διαδικασία, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Παράγοντας V, IX

Ο εργαστηριακός έλεγχος της θρομβοφιλίας.

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές διεργασίες του ελέγχου της θρομβοφιλίας.

Λέξεις Κλειδιά

Θρομβοφιλία

Η σημασία του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου στην αιμόσταση.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο.

Λέξεις Κλειδιά

Έλεγχος ποιότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -