Αιματολογία ΙΙ (E)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των αναιμιών με στόχο την διαγνωστική προσέγγιση.

Λέξεις Κλειδιά: Αναιμίες, αίμα, ερυθρά αιμοσφαίρια

Θεματικές Ενότητες

Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας του ερυθρού αιμοσφαιρίου. Χρώση αιματολογικού επιχρίσματος, ύστερα από επίστρωση αίματος και παρατήρηση στο μικροσκόπιο.

Στόχοι Ενότητας

Ταυτόχρονη μελέτη γενικής αίματος και συσχετισμός των ερυθροκυτταρικών δεικτών με το μέγεθος του ερυθρού αιμοσφαιρίου.

Λέξεις Κλειδιά

Μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση

Παρατήρηση των ερυθροκυτταρικών εγκλείστων στο μικροσκόπιο.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των ερυθροκυτταρικών εγκλείστων μικροσκοπικά.

Λέξεις Κλειδιά

Ερυθροκυτταρικά έγκλειστα

Παρατήρηση σιδηροβλαστών στο μικροσκόπιο.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των σιδηροβλαστών στο μυελό των οστών με χρώση σιδήρου.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελός των οστών, σιδηροβλάστες

Παρατήρηση και μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων.

Στόχοι Ενότητας

Αναγνώριση δικτυοερυθροκυττάρου μικροσκοπικά. Μέτρηση ΔΕΚ.

Λέξεις Κλειδιά

ΔΕΚ

Ποιοτική ανίχνευση G6PD.

Στόχοι Ενότητας

Η ποιοτική ανίχνευση G6PD.

Λέξεις Κλειδιά

G6PD

Ώσμωση, διάχυση. Η ωσμωτική αντίσταση ερυθροκυττάρων

Στόχοι Ενότητας

Η ωσμωτική αντίσταση ερυθροκυττάρων σε διάφορες συγκεντρώσεις NaCl.

Λέξεις Κλειδιά

Ώσμωση, διάχυση

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης Α2 με χρωματογραφία στήλης.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία της μέτρησης της αιμοσφαιρίνης Α2 με χρωματογραφία στήλης.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοσφαιρίνη Α2

Ο προσδιορισμός ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία του προσδιορισμού ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοσφαιρίνη, αιμόλυση

Η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης σε πήκτωμα αγαρόζης.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση ηλεκτροφόρησης αιμοσφαιρίνης σε πήκτωμα αγαρόζης.

Λέξεις Κλειδιά

Αγαρόζη, ηλεκτροφόρηση

Απομόνωση ερυθροκυτταρικών ghosts.

Στόχοι Ενότητας

Η τεχνική της απομόνωσης ερυθροκυτταρικών ghosts.

Λέξεις Κλειδιά

Μεμβράνη ερυθρών αιμοσφαιρίων

Η τεχνική ηλεκτροφόρησης GHOSTs σε πήκτωμα ακρυλαμίδης – Χρώση - Πυκνομέτρηση.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της τεχνικής ηλεκτροφόρηση GHOSTs σε πήκτωμα ακρυλαμίδης – Χρώση - Πυκνομέτρηση.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτροφόρηση, GHOSTs, πήκτωμα ακρυλαμίδης

Η ανίχνευση δρεπανοκυττάρων – Δοκιμασία δρεπάνωσης.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της ανίχνευσης δρεπανοκυττάρων – Δοκιμασία δρεπάνωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Δρεπανοκύτταρα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -