Τεχνικές λήψης βιολογικών υλικών (E)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με τη λήψη αίματος και να γνωρίζουν τους κανόνες προφύλαξης κατά τη λήψη, τη συλλογή και τα διαχωρισμό του αίματος κατά την διενέργεια εξετάσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Αίμα, αντιπηκτικά, βιολογικά υλικά, αιμοληψία

Θεματικές Ενότητες

Η τεχνική λήψης του τριχοειδικού αίματος.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της λήψης τριχοειδικού αίματος

Λέξεις Κλειδιά

Τριχοειδικό αίμα

Η κατάλληλη επιλογή φλέβας για τη φλεβοπαρακέντηση.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της ψηλάφησης των επιφανειακών φλεβών για παρακέντηση.

Λέξεις Κλειδιά

Κεφαλική φλέβα, βασιλική φλέβα, επιφανειακές φλέβες.

Περίδεση άνω άκρου για παρακέντηση φλέβας και τρόποι αιμοληψίας.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση του ορθού τρόπου περίδεσης άνω άκρου και επιλογή τρόπου αιμοληψίας.

Λέξεις Κλειδιά

Πεταλούδα, σύριγγα, vacutainer

Υλικά λήψης, μεταφοράς, συντήρησης και προστασίας στη λήψη αίματος.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τα υλικά λήψης, μεταφοράς, συντήρησης και προστασίας στη λήψη αίματος.

Λέξεις Κλειδιά

Γάντια, μάσκα, σύριγγα, σωληνάρια, κάδοι μολυσμάτικων.

Τεχνική αιμοληψίας με σύριγγα

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση της τεχνικής αιμοληψίας με σύριγγα

Λέξεις Κλειδιά

Σύριγγα, περιχειρίδα, βελόνα

Τεχνική αιμοληψίας με vacutainer.

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση της τεχνικής αιμοληψίας με vacutainer.

Λέξεις Κλειδιά

Περιχειρίδα, βελόνα, vacutainer

Τεχνική αιμοληψίας με πεταλούδα.

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση της τεχνικής αιμοληψίας με πεταλούδα.

Λέξεις Κλειδιά

Περιχειρίδα, βελόνα, πεταλούδα

Πρώτες βοήθειες σε τοπικές αντιδράσεις μετά την αιμοληψία.

Στόχοι Ενότητας

Η φροντίδα των αιμοδοτών σε τοπικές αντιδράσεις μετά την αιμοληψία.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμάτωμα, αιμορραγία, λιποθυμία

Κινητά συνεργεία αιμοληψίας για αιμοδοσία και ο εξοπλισμός τους.

Στόχοι Ενότητας

Διοργάνωση χώρου για αιμοληψία αιμοδοσίας σε εξωτερικούς χώρους

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδοσία, κινητό συνεργείο αιμοδοσίας

Έλεγχος ασκών, δειγμάτων και ταυτοποιήση αιμοδότη.

Στόχοι Ενότητας

Μονοσήμαντη ταυτοποίηση του αιμοδότη και έλεγχος ασκών και δειγμάτων πριν την αιμοδοσία.

Λέξεις Κλειδιά

Ασκοί αίματος, barcode

Η αντισηψία δέρματος για αιμοδοσία και τεχνική λήψης.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της τεχνικής λήψης δωρεάς αίματος.

Λέξεις Κλειδιά

Δωρεά αίματος, αντισηψία, ασκοί

Χειρισμός ασκών και δειγμάτων μετά την αιμοδοσία, τήρηση αρχείων αιμοδοτών.

Στόχοι Ενότητας

Η τήρηση αρχείου αιμοδοτών και ορθός χειρισμός των ασκών και των δειγμάτων αίματος μετά την αιμοδοσία.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδότης, σωληνάριο, ασκοί

Τεχνική αιμοληψίας για αιμοκαλλιέργεια.

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση της τεχνικής αιμοληψίας για αιμοκαλλιέργεια.

Λέξεις Κλειδιά

Περιχειρίδα, βελόνα, ζωμοί αίματος, καλλιέργεια αίματος, βακτηρίδια

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -