Αιμoδοσία (Θ)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος: είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το πολύπλευρο έργο των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τον εργαστηριακό έλεγχο καθώς και με τις νεώτερες τεχνικές που εφαρμόζονται στα εργαστήρια της Αιμοδοσίας. Επίσης, να κατανοηθεί η έννοια της Αιμοδοσίας (δωρεά αίματος) και ταυτόχρονα οι φοιτητές να εξοικειωθούν με το εργαστήριο και τις τυποποιημένες εργαστηριακές διαδικασίες της. Συγκεκριμένα να γνωρίζουν ότι αφορά τη λήψη προς μετάγγιση αίματος, την επεξεργασία του και την παρασκευή παραγώγων (συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, λευκαφαιρεμένα προϊόντα, πλάσμα, αιμοπετάλια), συντήρηση και διατήρηση του αίματος και των παραγώγων του. Να γνωρίζουν τα κυριότερα συστήματα ομάδων αίματος, καθώς τα αντιγόνα και τα αντισώματά τους. Να κατανοήσουν τις άμεσες και έμμεσες επιπλοκές της μετάγγισης αίματος καθώς και την αιμολυτική νόσο του νεογνού. Να γνωρίζουν τους εργαστηριακούς ελέγχους της Αιμοδοσίας τεχνικές προσδιορισμού αντιγόνων ερυθροκυττάρων, αντι

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Κατανόηση του οργανωτικού μοντέλου της Αιμοδοσίας στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αιμοδοσίας, αιμοεπαγρύπνηση.

Στόχοι Ενότητας

Η ελληνική αιμοδοσία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό και Αμερικάνικο μοντέλο.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοεπαγρύπνηση, αιμοδοσία

Επιλογή αιμοδοτών, εργαστηριακός έλεγχος πριν την αιμοδοσία, ιστορικό αιμοδότη, αποκλεισμός αιμοδότη (μόνιμος, προσωρινός), κατηγορίες αιμοδοτών (εθελοντής, συγγενικού περιβάλλοντος, αυτόλογος), τρόποι προσέλκυσης και διατήρησης εθελοντών αιμοδοτών.

Στόχοι Ενότητας

Η προσέλκυση και η επιλογή αιμοδοτών

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδότης

Ενέργειες πριν, κατά και μετά την αιμοληψία, αντισηψία, σήμανση ασκού, συνοδά σωληνάρια, χειρισμός ασκών πριν, κατά και μετά τη λήψη, κινητά συνεργεία αιμοληψίας, επιπλοκές αιμοληψίας (τοπικές, γενικευμένες), πρόληψη και αντιμετώπιση άμεσων παρενεργειών. Αιμαφαίρεση (θεραπευτική ή μη).

Στόχοι Ενότητας

Αιμοληψία για αιμοδοσία, αντιδράσεις και πρώτες βοήθειες.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδοσία, ασκοί αίματος, CPDA

Δομή της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης, αντιγόνα και αντισώματα ερυθροκυττάρων κατά ΑΒΟ, Γενετική του συστήματος ΑΒΟ, ομάδες και υποομάδες του συστήματος ΑΒΟ, προσδιορισμός των ομάδων αίματος κατά ΑΒΟ (άμεση και έμμεση μέθοδος).

Στόχοι Ενότητας

Η γνώση του συστήματος ΑΒΟ. Η κλινική σημασία του.

Λέξεις Κλειδιά

Σύστημα ΑΒΟ

Γενετική του συστήματος κατά Rhesus, αντιγόνα και αντισώματα, λειτουργίες των αντιγόνων, αιμολυτική νόσος του νεογνού, παραλλαγές του συστήματος (weak, partial, null), προσδιορισμός των αντιγόνων Rhesus, τεχνική Dw.

Στόχοι Ενότητας

Η κλινική σημασία του συστήματος RH.

Λέξεις Κλειδιά

Σύστημα RH, D weak

Κλινικά σημαντικά (Lewis, I, P, MNSs, Kell, Duffy, Kidd), και μη κλινικά σημαντικά, (Lutheran, Bg, Sd, Xg, Chido/Rogers, Gerbich, Scianna, Colton, Cromer, Cartwhright, Dombrock, IN, Knops, HTLA) αντιγονικά συστήματα. Διαχωρισμός των ψυχρών και θερμών αντισωμάτων, τα αντιγόνα και τα αντισώματα των παραπάνω αντιγονικών συστημάτων.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των άλλων αντιγονικών συστημάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Kell, Lewis, Bg

Πότε εφαρμόζεται η ανίχνευση των ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων, σύνδεση αντιγόνου αντισώματος (τρόποι αύξησης της σύνδεσης), διαλογή αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (screening test), τεχνική έκλουσης και προσρόφησης, άμεση και έμμεση δοκιμασία κατά Coombs, δοκιμασία διασταύρωσης (δελτίο αίτησης αίματος, δείγματα, ομάδες αίματος και επιλογή ασκού), επείγουσα μετάγγιση. Ταξινόμηση αιμολυτικών αναιμιών: α) μεμβρανικές ανωμαλίες ( κληρονομική σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση, στοματοκυττάρωση, ακανθοκυττάρωση, νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, β) ενζυμικές ανεπάρκειες (ανεπάρκεια πυρουβικής κινάσης και G6PD), γ) ανωμαλίες της αιμοσφαιρίνης (δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα και αιμοσφαιρινοπάθειες), δ) άνοσες αιμολυτικές αναιμίες (ιδιοπαθείς ή δευτεροπαθείς).

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των τεχνικών Screening test, Direct and indirect Coombs, δοκιμασίας διασταύρωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμολυτική αναιμία

Παράγωγα και προϊόντα αίματος, ασταθή και σταθερά (βιομηχανοποιημένα) παράγωγα αίματος, αντιπηκτικά, αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρου, παρασκευή παραγώνων αίματος (τρόποι παρασκευής, σήμανση, διατήρηση, μεταφορά), παράγωγα πλάσματος, ακτινοβόληση, λευκαφαίρεση και πλύσιμο συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τα παράγωγα του αίματος και πλάσματος.

Λέξεις Κλειδιά

Πλάσμα

Ενδείξεις, κριτήρια και όφελος μετάγγισης συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων, πλάσματος και αιμοπεταλίων. Ενδείξεις μετάγγισης νεογνών, αφαιμαξομετάγγιση.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της διασταύρωσης και μετάγγισης αίματος και παραγώγων.

Λέξεις Κλειδιά

Μετάγγιση

Τα αντιγόνα και τα αντισώματα των λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Τα συστήματα HLA (Human Leukocyte antigen) και την πρακτική εφαρμογή τους στην αιμοδοσία.

Στόχοι Ενότητας

Τα αντιγόνα και τα αντισώματα των λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων.

Λέξεις Κλειδιά

HLA

Ανοσολογικού και μη ανοσολογικού τύπου αντιδράσεις (κλινικά συμπτώματα και στόχοι), παθοφυσιολογία της οξείας αιμολυτικής αντίδρασης, οξεία βλάβη του πνεύμονα μετά από μετάγγιση (TRALI).

Στόχοι Ενότητας

Οι αντιδράσεις από τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του.

Λέξεις Κλειδιά

Αντιδράσεις από μετάγγιση, TRALI

Υποχρεωτικά ελεγχόμενα παθογόνα (HIV, HBV, HTLV, HCV, σύφιλη), παράθυρο ορομετατροπής, τεχνικές ανίχνευσης (μοριακές και τεχνικές Eliza).

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των υποχρεωτικών ελεγχόμενων παθογόνων (HIV, HBV, HTLV, HCV, σύφιλη), παράθυρο ορομετατροπής, τεχνικές ανίχνευσης (μοριακές και τεχνικές Eliza).

Λέξεις Κλειδιά

HIV, HCV, HBV, σύφιλη, HTLV

Τα αναδυόμενα νοσήματα που μεταδίδονται με την μετάγγιση, τρόποι προφύλαξης των μεταγγιζόμενων ασθενών.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των αναδυόμενων νοσημάτων που μεταδίδονται με την μετάγγιση, τρόποι προφύλαξης των μεταγγιζόμενων ασθενών.

Λέξεις Κλειδιά

Ελονοσία, ιός του δυτικού Νείλου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5198
Αρ. Προβολών :  31611

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -