Ιστοπαθολογία

Φραγκίσκη Αναγνωστοπούλου Ανθούλη

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό περιγράφει τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις των ιστών που παρατηρούνται στις διάφορες νοσηρές καταστάσεις, την ιστοπαθολογία της οξείας και χρόνιας φλεγμονής και των ειδικών χρόνιων φλεγμονών. Επίσης περιγράφονται οι ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές του μεταβολισμού των κυττάρων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος ασχολείται με την ιστοπαθολογία των νεοπλασμάτων, τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή τους, τις θεωρίες για την καρκινογένεση, την ταξινόμηση τους, τη σταδιοποίηση και τη πρόγνωση τους. Τέλος, περιγράφονται αναλυτικά τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των κυριότερων κακοήθων νεοπλασμάτων, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στους παράγοντες κινδύνου, στις προκαρκινωματώδεις καταστάσεις, στη σταδιοποίηση  και στη πρόγνωση αυτών.

Λέξεις Κλειδιά: κυτταρική διαφοροποίηση (grade), χαρακτηριστικά όγκων, καρκινικοί δείκτες, πρόγνωση, οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, λεμφώματα, θρόμβωση, αθυρωματική πλάκα, έλκος, αδενοκαρκίνωμα στομάχου, πολύποδες παχέος εντέρου, ελικώδης κολίτιδα, νόσος του Chron, ηπακυτταρικός καρκίνος, αιμοχρωμάτωση, αδένωμα ήπατος, καρκινοειδές ήπατος, κυστίτιδες, θηλώματα, σπειραματονεφρίτιδες, αδενοκαρκίνωμα προστάτη, υδροκήλη όρχεος, σεμίνωμα όρχεος , χρόνια τραχηλίτιδα, πολύποδας, λειομύωμα, αδενομύωση, ινοκυστική νόσος, σκληρυντική αδένωση, ινοαδένωμα, νόσος Paget's, Hashimoto's θυρεοειδίτιδα, υποξεία κοκκιωματώδης θυρεοειδίτιδα, βρογχοκήλη, νόσος του Grave's, Οξεία μηνιγγίτιδα, χρώση gram, νόσος Alzheimer, μελάνωμα

Θεματικές Ενότητες

Γενική Ογκολογία

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στο μικροσκόπιο αλλά και μακροσκοπικά τις βασικότερες παθήσεις και κακοήθειες του ανθρώπινου σώματος

 

 

Λέξεις Κλειδιά

στάδια, κυτταρική διαφοροποίηση (grade), χαρακτηριστικά όγκων, καρκινικοί δείκτες, πρόγνωση

Δίvεται η μικροσκοπική εικόνα των βασικότερων παθήσεων του αιμοποιητικού συστήματος

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν τη μικροσκοπική εικόνα των παθολογικών κυττάρων του αίματος και τις βασικότερες παθήσεις και κακοήθειες του αιμοποιητικού συστήματος

 

 

Λέξεις Κλειδιά

οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, Hodgkin κα μη Hodgkin  λεμφώματα, πολλαπλούν μυέλωμα

Mικροσκοπική εικόνα των αγγείων σε στενώσεις και σε θρομβώσεις

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση οι φοιτητές να αναγνωρίζουν τη μικροσκοπική εικόνα των αγγείων σε στενώσεις και σε θρομβώσεις

 

Λέξεις Κλειδιά

στένωση στεφανιαίας αρτηρίας, θρόμβωση, αθυρωματική πλάκα

Μακροσκοπική και μικροσκοπική περιγραφή παθήσεων και νεοπλασιών

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τις συνηθέστερες παθήσεις και νεοπλασίες του αναπνευστικού συστήματος

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Επιδερμοειδής καρκίνος πνεύμονα, μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Παθήσεις Γαστρεντερικού Συστήματος

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος και νεοπλασίες αυτού

 

 

Λέξεις Κλειδιά

επιδερμοειδές καρκίνωμα οισοφάγου, έλκος, αδενοκαρκίνωμα στομάχου, πολύποδες παχέος εντέρου, ελικώδης  κολίτιδα, νόσος του Chron, αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου

Δίνονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος και τις νεοπλασίες αυτών.

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος και τις νεοπλασίες αυτών.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος, ηπακυτταρικός καρκίνος, κίρρωση ήπατος, αιμοχρωμάτωση, αδένωμα ήπατος, καρκινοειδές ήπατος

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος και τις νεοπλασίες αυτού

 

 Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος και τις νεοπλασίες αυτού

 

 

Λέξεις Κλειδιά

κυστίτιδες, θηλώματα, θηλώδη καρκινώματα της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού, καρκίνος νεφρού, σπειραματονεφρίτιδες

Δίνονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος ανδρός και τις νεοπλασίες αυτού

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος ανδρός και τις νεοπλασίες αυτού

 

 

Λέξεις Κλειδιά

αδενωματώδης υπερπλασία προστάτη, αδενοκαρκίνωμα προστάτη, ατροφία όρχεος, υδροκήλη όρχεος, σεμίνωμα όρχεος

Δίνονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και τις νεοπλασίες αυτού

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και τις νεοπλασίες αυτού

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Χρόνια τραχηλίτιδα, τραχηλικό επιθήλιο, κολπικό επιθήλιο, επιδερμοειδής καρκίνος, ακανθοκυτταρικός καρκίνος, διηθητικός καρκίνος, πολύποδας, λειομύωμα, αδενομύωση

 

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του μαστού και οι νεοπλασίες αυτού.

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του μαστού  και τις νεοπλασίες αυτού

 

Λέξεις Κλειδιά

Ινοκυστική νόσος, σκληρυντική αδένωση, ινοαδένωμα, νόσος Paget's

Δίνονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις των ενδοκρινογενών αδένων και οι νεοπλασίες αυτών.

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις των ενδοκρινογενών αδένων και οι νεοπλασίες αυτών

 

Λέξεις Κλειδιά

Hashimoto's θυρεοειδίτιδα, υποξεία κοκκιωματώδης θυρεοειδίτιδα, βρογχοκήλη, νόσος του Grave's

Δίνονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και οι νεοπλασίες αυτού.

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και οι νεοπλασίες αυτού

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξεία μηνιγγίτιδα, χρώση gram, νόσος Alzheimer

Δίνονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του δέρματος και οι νεοπλασίες αυτού.

 

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του δέρματος και τις νεοπλασίες αυτού

 

Λέξεις Κλειδιά

Μελάνωμα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -