Ογκολογία

Φραγκίσκη Αναγνωστοπούλου Ανθούλη

Περιγραφή

Το μάθημα είναι ειδικής υποδομής και προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση της ογκολογίας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει να καταστήσει το φοιτητή ικανό να κατανοήσει τις έννοιες του όγκου, της καλοήθειας και κακοήθειας και να γνωρίζει πιθανούς προδιαθεσικούς παράγοντες στην ογκογένεση, προκειμένου να οργανώσει/συμμετέχει σε προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης στην κοινότητα.

Λέξεις Κλειδιά: ογκολογία, νεοπλασία, όγκος, κακοήθης νεοπλασία

Θεματικές Ενότητες

Δίδεται η μικροσκοπική εικόνα των βασικότερων παθήσεων του αιμοποιητικού συστήματος

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν τη μικροσκοπική εικόνα των παθολογικών κυττάρων του αίματος και τις βασικότερες παθήσεις και κακοήθειες του αιμοποιητικού συστήματος

Λέξεις Κλειδιά

οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, Hodgkin κα μη Hodgkin  λεμφώματα, πολλαπλούν μυέλωμα

Μικροσκοπική εικόνα των αγγείων σε στενώσεις και σε θρομβώσεις

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση οι φοιτητές να αναγνωρίζουν τη μικροσκοπική εικόνα των αγγείων σε στενώσεις και σε θρομβώσεις

Λέξεις Κλειδιά

στένωση στεφανιαίας αρτηρίας, θρόμβωση, αθυρωματική πλάκα

Μακροσκοπική και μικροσκοπική περιγραφή παθήσεων και νεοπλασιών

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τις συνηθέστερες παθήσεις και νεοπλασίες του αναπνευστικού συστήματος

Λέξεις Κλειδιά

Επιδερμοειδής καρκίνος πνεύμονα, μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Mικροσκοπική και μακροσκοπική παρουσίαση των κυριότερων παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος και νεοπλασίες αυτού

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος και νεοπλασίες αυτού

Λέξεις Κλειδιά

επιδερμοειδές καρκίνωμα οισοφάγου, έλκος, αδενοκαρκίνωμα στομάχου, πολύποδες παχέος εντέρου, ελικώδης  κολίτιδα, νόσος του Chron, αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος και τις νεοπλασίες αυτών.

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος και τις νεοπλασίες αυτών.

Λέξεις Κλειδιά

αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος, ηπακυτταρικός καρκίνος, κίρρωση ήπατος, αιμοχρωμάτωση, αδένωμα ήπατος, καρκινοειδές ήπατος

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος και τις νεοπλασίες αυτού

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος και τις νεοπλασίες αυτού

Λέξεις Κλειδιά

κυστίτιδες, θηλώματα, θηλώδη καρκινώματα της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού, καρκίνος νεφρού, σπειραματονεφρίτιδες

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος ανδρός και τις νεοπλασίες αυτού

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος ανδρός και τις νεοπλασίες αυτού

Λέξεις Κλειδιά

αδενωματώδης υπερπλασία προστάτη, αδενοκαρκίνωμα προστάτη, ατροφία όρχεος, υδροκήλη όρχεος, σεμίνωμα όρχεος

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και τις νεοπλασίες αυτού

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και τις νεοπλασίες αυτού

Λέξεις Κλειδιά

Χρόνια τραχηλίτιδα, τραχηλικό επιθήλιο, κολπικό επιθήλιο, επιδερμοειδής καρκίνος, ακανθοκυτταρικός καρκίνος, διηθητικός καρκίνος, πολύποδας, λειομύωμα, αδενομύωση

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του μαστού και οι νεοπλασίες αυτού.

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του μαστού  και τις νεοπλασίες αυτού

Λέξεις Κλειδιά

Ινοκυστική νόσος, σκληρυντική αδένωση, ινοαδένωμα, νόσος Paget's

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις των ενδοκρινογενών αδένων και οι νεοπλασίες αυτών.

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις των ενδοκρινογενών αδένων και οι νεοπλασίες αυτών

Λέξεις Κλειδιά

Hashimoto's θυρεοειδίτιδα, υποξεία κοκκιωματώδης θυρεοειδίτιδα, βρογχοκήλη, νόσος του Grave's

Δίδονται μικροσκοπικά και μακροσκοπικά οι κυριότερες παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και οι νεοπλασίες αυτού.

Στόχοι Ενότητας

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά τις κυριότερες παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και οι νεοπλασίες αυτού

Λέξεις Κλειδιά

Οξεία μηνιγγίτιδα, χρώση gram, νόσος Alzheimer

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -