Κοινωνική Εργασία με Ανάπηρους και Ηλικιωμένους

Δέσποινα Κομπότη

Περιγραφή

Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών : Αναπηρία, ανικανότητα, μειονεξία, ιδιαιτερότητα, αποκατάσταση, ενσωμάτωση. Κατηγορίες αναπήρων σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε κατηγορίας. Διαδικασία αποκατάστασης. Τεχνικές και δεξιότητες της Κοινωνικής Εργασίας για την αποκατάσταση αναπήρων και την κοινωνική ένταξη. Κοινωνικά δικαιώματα αναπήρων και ηλικιωμένων, κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική λειτουργικότητα. Ενδιάμεσες δομές στην Κοινότητα. Δημογραφική γήρανση και η φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Εναλλακτικές μορφές περίθαλψης, ανοιχτή προστασία ηλικιωμένων, δικτύωση και συντονισμός των υπηρεσιών. Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένους. Κοινωνική Πολιτική για ανάπηρους και για ηλικιωμένους/ υπερήλικες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνική φροντίδα, παροχή υπηρεσιών, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, αποκατάσταση, κοινωνική ένταξη

Θεματικές Ενότητες

Ψυχικές διαταραχές (συχνότητα, αιτίες, συμπτώματα), τρόποι παρέμβασης.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα είδη των ψυχικών διαταραχών, τις αιτίες, τα συμπτώματα και τους τρόπους παρέμβασης.

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική διαταραχή, κοινωνικός αποκλεισμός, ψυχώσικο άτομο

Παράγοντες κατάθλιψης πριν και μετά τον τοκετό, συμπτώματα και θεραπεία.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις αιτίες και τα συμπτώματα ψυχολογικών/ψυχιατρικών προβλημάτων πριν και μετά τον τοκετό και τους τρόπους παρέμβασης.

Λέξεις Κλειδιά

Επιλόχεια κατάθλιψη, επιλόχεια ψύχωση

Στόχοι κοινωνικής εργασίας στην Τρίτη ηλικία, αλλαγές λόγω γήρατος, στρατηγικές αποτελεσματικής συνεργασίας για κάθε πρόβλημα/δυσκολία, άνοια-alzheimer και κοινωνική εργασία.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις αλλαγές που προκαλούνται στην Τρίτη ηλικία και να κατανοήσει τις κατάλληλες στρατηγικές συνεργασίας και παρέμβασης.

Λέξεις Κλειδιά

Alzheimer, άνοια

  • Φροντίδα ηλικιωμένων,
  • Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (σκοπός, σύσταση, μορφή, υπηρεσίες, στελέχωση, αρμοδιότητες εργαζομένων)

Στόχοι Ενότητας

Να μάθει ο φοιτητής τη δομή των ΚΗΦΗ και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Λέξεις Κλειδιά

Φροντιστής, ΚΗΦΗ

Ορισμός αναπηρίας, ο ανάπηρος στην κοινωνία, στάδια προσαρμογής, στάδια συμβουλευτικής.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την αναπηρία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στην κοινωνία καθώς και τα στάδια συμβουλευτικής προς το άτομο, τις οικογένειές και το κοινωνικό περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά

Άτομα με αναπηρία, μειονέκτημα, ανικανότητα, ελάττωμα, αυτισμός, νοητική καθυστέρηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -