Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους

Χάρης Ασημόπουλος

Περιγραφή

 • Προβλήματα και ανάγκες παιδιού στην παιδική ηλικία. Εντόπιση - Αντιμετώπιση - Πρόληψη.
 • Το παιδί και η ασθένειά του. Στάσεις γονιών και οικογενείας. Χειρισμοί και ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Συμπληρωματικές - υποστηρικτικές υπηρεσίες και ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Υποκατάστατες μορφές οικογενειακής φροντίδας.
 • Υποστήριξη του οικογενειακού θεσμού.
 • Σωματικά και κοινωνικά προβλήματα των εφήβων σε σχέση με εαυτό [ταυτότητα, καθήκοντα (μελέτη, αποχή από το σχολείο), σχέση με το άλλο φύλο, επιλογή επαγγέλματος], με οικογένεια [σχέσεις, συγκρούσεις], με κοινωνία [σχέση με φίλους, ετοιμασία για μελλοντικούς ρόλους].
 • Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού που εργάζεται με τον έφηβο, την ομάδα και την κοινότητα για αντιμετώπιση προβλημάτων της εφηβικής ηλικίας.
 • Εφαρμογή μεθοδολογίας Κ.Ε.Ο., Κ.Ε.Α., Κ.Ε.Κ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική εργασία, ψυχική υγεία, παιδιά, έφηβοι, διεπιστημονική συνεργασία, πρόληψη, αντιμετώπιση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, παιδική κακοποίηση, ιδρυματική κακοποίηση, σχολικός εκφοβισμός, αυτισμός, μετανάστευση, παιδιά ψυχικά ασθενών γονέων.

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται:

 • Η κοινωνική εργασία στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων
 • Το ψυχοκοινωνικό μοντέλο της Κοινωνικής Εργασίας
 • Οι Τομείς συμβολής των κοινωνικών λειτουργών στο έργο της διεπιστημονικής ομάδας
 • Η Κοινωνική Εργασία στη διάγνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας παιδιών
 • Η Κοινωνική Εργασία στη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών
 • Η Κοινωνική Εργασία στη πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, διάγνωση, θεραπεία, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, πρόληψη και προαγωγή ψυχικής υγείας.

Περιγράφονται:

 • Η Διεπιστημονική Συνεργασία στο Τομέα της Ψυχικής Υγείας του Παιδιού
 • Διεπιστημονικότητα και διεπιστημονική ομάδα
 • Το έργο της Διεπιστημονικής Ομάδας
 • Εσωτερικές διεργασίες της Διεπιστημονικής Ομάδας
 • Ρόλοι Κοινωνικών Λειτουργών Διεπιστημονικής Ομάδας ψυχικής υγείας παιδιών

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, διεπιστημονικότητα, διεπιστημονική ομάδα.

Περιγράφονται:

 • Πρόληψη της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών
 • Η σημασία έγκαιρου εντοπισμού πρώιμων ενδείξεων προβλημάτων ψυχικής υγείας
 • Κατηγορίες προγραμμάτων πρώιμης προληπτικής παρέμβασης στο σχολείο
 • Θέματα κοινωνικής εργασίας, πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σχολείο
 • Παρεμβάσεις πρόληψης των κοινωνικών λειτουργών

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, πρόληψη, σχολείο, καλές πρακτικές.

Περιγράφονται:

 • Τα κοινωνικά προβλήματα της οικονομικής κρίσης
 • Οι ψυχικές επιπτώσεις των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της κρίσης
 • Οι άμεσες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά: Οικογένειες σε φτώχεια
 • Οι έμμεσες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά: Οικογένειες υπό πίεση
 • Τι χρειάζεται να κάνουν οι γονείς (και οι εκπαιδευτικοί)
 • Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, οικονομική κρίση, απώλειες, επιπτώσεις, αντιμετώπιση.

Περιγράφονται:

 • Η εμπειρία της μετανάστευσης
 • Τα στάδια εμπειρίας της οικογένειας σε σχέση με την μετανάστευση
 • Οι προκλήσεις και συγκρούσεις που βιώνουν τα παιδιά και οι οικογένειες των μεταναστών
 • Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Οι παρεμβάσεις και πολιτικές για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών μεταναστών
 • Τα πιθανά προβλήματα, δυσκολίες συμβουλευτικής διαπολιτισμικής εργασίας στο σχολείο

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, μετανάστευση, διαπολιτισμική συμβουλευτική.

Περιγράφονται:

 • Η εννοιολογική προσέγγιση του εκφοβισμού στο σχολείο
 • Τα χαρακτηριστικά της πράξης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης
 • Η συχνότητα του προβλήματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
 • Οι αιτιολογικοί παράγοντες του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών
 • Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας
 • Προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο σχολείο

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, εκφοβισμός, θυματοποίηση, αιτιολογικοί παράγοντες, επιπτώσεις, πρόληψη, αντιμετώπιση.

Περιγράφονται:

 • Ο ορισμός της χρόνιας σωματικής ασθένειας
 • Δευτερογενή προβλήματα χρόνιων σωματικών ασθενειών
 • Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της χρόνιας σωματικής ασθένειας στο παιδί
 • Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στην οικογένεια
 • Η κατάλληλη και αποτελεσματική υποστήριξη και αντιμετώπιση

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, χρόνια σωματική ασθένεια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση.

Περιγράφονται:

 • Οι επιπτώσεις του ιδρυματισμού στα παιδιά
 • Το ιδρυματικό σύστημα στην Ελλάδα για άτομα με αναπηρίες
 • Η καθημερινή ζωή των παιδιών με αναπηρίες στα ιδρύματα
 • Η ιδρυματική παραμέληση και η κακοποίηση των παιδιών
 • Οι αιτιολογικοί παράγοντες ιδρυματικής παραμέλησης και κακοποίησης
 • Η αντιμετώπιση της ιδρυματικής παραμέλησης και κακοποίησης

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, ιδρυματισμός, παραμέληση, κακοποίηση, αντιμετώπιση.

Περιγράφονται:

 • Αυτισμός: συχνότητα, κλινική εικόνα
 • Η αξιολόγηση του παιδιού
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού
 • Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης
 • Πλαίσιο φροντίδας και αναγκαίες υπηρεσίες
 • Η ανακοίνωση της διάγνωσης και ενημέρωση των γονέων
 • Παράγοντες έντασης και δύναμης στην οικογένεια

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, αυτισμός, αξιολόγηση, πρώιμη παρέμβαση, αντιμετώπιση.

Περιγράφονται:

 • Ψυχική ασθένεια και γονεϊκός ρόλος
 • Οι επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας στη ζωή της οικογένειας και του παιδιού
 • Οι ανάγκες των παιδιών ψυχικά ασθενών γονέων
 • Οι ανάγκες των ψυχικά ασθενών γονέων
 • Ο ρόλος των σημαντικών ενηλίκων
 • Οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, οικογένεια, ψυχικά ασθενής γονέας.

Περιγράφονται:

 • Παιδική κακοποίηση: ορισμός, επιδημιολογικά δεδομένα, αιτιολογικοί παράγοντες
 • Τα χαρακτηριστικά των γονέων που κακοποιούν
 • Κοινωνικές στάσεις και παιδική κακοποίηση
 • Η ψυχοδυναμική της παιδικής κακοποίησης
 • Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της κακοποίησης στο παιδί
 • Η αντιμετώπιση: Πρωτογενής πρόληψη, δευτερογενής πρόληψη, τριτογενής πρόληψη
 • Η σύνταξη έκθεσης κοινωνικής έρευνας σε περίπτωση παιδικής κακοποίησης
 • Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας της οικογένειας από τον κοινωνικό λειτουργό

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική εργασία, παιδιά, έφηβοι, ψυχοκοινωνική υγεία, κακοποίηση, επιπτώσεις, πρωτογενής πρόληψη, δευτερογενής πρόληψη, τριτογενής πρόληψη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -