Κοινωνική Εργασία στην υγεία και ψυχική υγεία

Χάρης Ασημόπουλος

Περιγραφή

 • Ψυχική υγεία και ψυχική ασθένεια, στίγμα και προκαταλήψεις.
 • Ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το σύγχρονο σύστημα κοινοτικής φροντίδας της ψυχικής υγείας.
 • Ψυχιατρική διάγνωση και ο ρόλος της αξιολόγησης της Κοινωνικής Εργασίας στη Ψυχική Υγεία.
 • Κοινωνική εργασία και ψυχική υγεία: Εργασία με την οικογένεια.
 • Νομοθεσία για την ψυχική υγεία.
 • Διασφάλιση – Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική εργασία, ψυχική υγεία, ψυχική ασθένεια, αποϊδρυματισμός, κοινοτική φροντίδα, ψυχιατρικός ιδρυματισμός, ιδρυματική κακοποίηση, υπηρεσίες φροντίδας κοινότητας, οικογένεια, νοσηλεία, ανάδοχη οικογένεια.

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται:

 • Οι διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις του ατόμου
 • Οι αιτιολογικές θεωρίες για τη ψυχική ασθένεια
 • Μύθοι και αλήθειες για την ψυχική ασθένεια
 • Οι κοινωνικές στάσεις για τους ψυχικά ασθενείς
 • Η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας στο παρελθόν

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική υγεία, ψυχική ασθένεια, αιτιολογικοί παράγοντες, στίγμα, ιστορική αναδρομή.

Περιγράφονται:

 • Tο κίνημα του αποϊδρυματισμού
 • Η έννοια της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Μέτρα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Μονάδες και κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας της ψυχικής υγείας
 • Αποτελέσματα της φροντίδας των ασθενών σε Μονάδες στην κοινότητα

Λέξεις Κλειδιά

Αποϊδρυματισμός, ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, κοινοτική φροντίδα.

Περιγράφονται:

 • Η ιδρυματική ψυχιατρική κακοποίηση
 • Οι παράγοντες ιδρυματικής παραμέλησης και κακοποίησης
 • Το σύστημα των κυρίαρχων ιδεών για την αντιμετώπιση των ασθενών στο ψυχιατρείο
 • Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών  που οδηγούν σε ιδρυματική κακοποίηση

Λέξεις Κλειδιά

Κακοποίηση, παραμέληση, ψυχική ασθένεια, ψυχιατρείο, ίδρυμα.

Περιγράφονται:

 • Η αντίσταση στην αλλαγή του ψυχιατρικού συστήματος
 • Οι παράγοντες μη αποδοχής των μονάδων και των ασθενών στις τοπικές κοινότητες
 • Τα είδη στρατηγικών εγκατάστασης μονάδων στην κοινότητα
 • Η μετά την αρχική εγκατάσταση διαδικασία της ενσωμάτωσης της Μονάδας στη κοινότητα

Λέξεις Κλειδιά

Αλλαγή, αντίσταση, κοινότητα, ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Περιγράφονται:

 • Ο στόχος της κοινωνικής εργασίας στην αξιολόγηση της ψυχικής υγείας και ψυχικής ασθένειας
 • Τα μοντέλα αξιολόγησης της Κοινωνικής Εργασίας στην ψυχική υγεία
 • Τα στάδια διαδικασίας αξιολόγησης
 • Η εξέταση της ψυχικής κατάστασης
 • Η αξιολόγηση των αναγκών του ατόμου για υπηρεσίες: Σχετικά πεδία ζωής
 • Η αξιολόγηση των κινδύνων
 • Η αξιολόγηση της οικογένειας

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική ασθένεια, διάγνωση, αξιολόγηση, κοινωνική εργασία, επικινδυνότητα.

Περιγράφονται:

 • Η θεωρητική βάση της εργασίας με την οικογένεια
 • Εκφρασμένο Συναίσθημα (ΕΣ)
 • Η αντίδραση της οικογένειας απέναντι στην ψυχική ασθένεια
 • Το συναίσθημα της φροντίδας: απώλεια, θρήνος, ενοχή
 • Τα μοντέλα της εργασίας με την οικογένεια: καλές πρακτικές
 • Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική ασθένεια, οικογένεια, εκφρασμένο συναίσθημα, ψυχοεκπαίδευση, κοινωνική εργασία.

Περιγράφονται:

 • Οι επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας στη ζωή της οικογένειας και του παιδιού
 • Η επίδραση της ψυχικής ασθένειας του γονέα στο παιδί
 • Οι ανάγκες των παιδιών με ψυχικά ασθενή γονέα
 • Η υποστήριξη για οικογένειες και παιδιά ψυχικά ασθενών

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική ασθένεια, οικογένεια, ψυχικά ασθενής γονέας, παιδί, υποστήριξη, κοινωνική εργασία.

Περιγράφονται:

 • Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς
 • Η εκούσια νοσηλεία
 • Η ακούσια νοσηλεία

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική ασθένεια, νομοθεσία, δικαιώματα, εκούσια νοσηλεία, ακούσια νοσηλεία.

Περιγράφονται:

 • Η κοινωνική εργασία στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων
 • Το ψυχοκοινωνικό μοντέλο
 • Η Κοινωνική Εργασία στη διάγνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας παιδιών
 • Η Κοινωνική Εργασία στη θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας παιδιών
 • Η Κοινωνική Εργασία στη πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, κοινωνική εργασία, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη.

Περιγράφονται:

 • Οι ψυχικές επιπτώσεις κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της κρίσης
 • Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην ψυχική υγεία παιδιών και οικογενειών
 • Η πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και δικτύωση των υπηρεσιών
 • Η Κοινωνική Εργασία με ανθρώπους σε συνθήκες φτώχειας
 • Η Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία

Λέξεις Κλειδιά

Οικονομική κρίση, ψυχική υγεία, επιπτώσεις, πρόληψη, αντιμετώπιση, κοινωνική εργασία, ριζοσπαστική κοινωνική εργασία.

Περιγράφονται:

 • Η ανάπτυξη μέτρων πολιτικής αποϊδρυματισμού
 • Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και ο θεσμός της αναδοχής (φιλοξενούσες οικογένειες)
 • Τα προγράμματα αναδόχων οικογενειών  με σκοπό τον αποϊδρυματισμό στην Ελλάδα
 • Τα στάδια αναδοχής ψυχικά ασθενών
 • Νομοθεσία

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ψυχική ασθένεια, αποκατάσταση, φιλοξενούσες οικογένειες, ανάδοχη φροντίδα, κοινωνική εργασία.

Περιγράφονται:

 • Ο εθελοντισμός στο τομέα της ψυχικής υγείας
 • Οι εθελοντές ως χρήσιμοι συνεργάτες
 • Οι προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εθελοντισμού
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους εθελοντές

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική υγεία, υπηρεσίες, εθελοντισμός, κοινωνική εργασία.

Περιγράφονται:

 • Η ποιότητα στο τομέα της ψυχικής υγείας
 • Τα πλεονεκτήματα της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Τα στάδια προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας της ψυχικής υγείας
 • Ο Οδηγός Βελτίωσης και Διασφάλισης της Ποιότητας στις Μονάδες ψυχικής υγείας

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική υγεία, υπηρεσίες, ποιότητα φροντίδας, βελτίωση και διασφάλιση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -