Ψυχιατρική

Ευάγγελος Γ. Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών/τριών της Κ.Ε. στην ανθρώπινη ψυχοπαθολογία και τις κλινικές μορφές της. Ακόμα, πέρα από την διεύρυνση των δυνατοτήτων αναγνώρισης και επικοινωνίας – μέσω της γνώσης – με ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, στόχος είναι η μάθηση των σπουδαστών/τριών της φαινομενολογικής εικόνας των κλινικών ψυχιατρικών καταστάσεων, της ψυχοδυναμικής ερμηνείας τους και τις μεθόδους περίθαλψης και αντιμετώπισης, με ιδιαίτερο βάρος στη σημασία και τον ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στην αλυσίδα των ψυχιατρικών δομών, όπως και στα πλαίσια της θεραπευτικής ομάδας. Το μάθημα της Ψυχιατρικής κρίνεται απαραίτητο σαν βασική γνώση για τον κοινωνικό λειτουργό, αφού το αντικείμενο ενασχόλησής τους στη καθημερινή πρακτική είναι άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε λόγω της ψυχοπαθολογίας τους, είτε αντιμετωπίζουν τέτοια πιεζόμενα από κοινωνικές ή άλλες εξωτερικές συνθήκες.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Ιστορική αναφορά στην εξέλιξη της Ψυχιατρικής, προλήψεις προκαταλήψεις, δοξασίες, προβλήματα αποδοχής και κατανόησης των ψυχικών φαινομένων, διαχρονικά έως σήμερα. Διαχωρισμός ψυχιατρικής – ψυχολογίας. Η σημερινή κατάσταση στον ελλαδικό χώρο, η σύγχυση, το στίγμα, η κοινωνική αντιμετώπιση του ψυχικού ασθενή. Προβλήματα της καθημερινής ψυχιατρικής πράξης.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η εισαγωγή στις Ψυχιατρικές έννοιες και την διευκρίνιση προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η ψυχιατρική πράξη.

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχιατρικές έννοιες, ιστορική ανασκόπηση.

Διαχωρισμός της έννοιας του φυσιολογικού από ψυχιατρική, κοινωνική- ηθική, ψυχολογική σκοπιά. Η έννοια του ΄΄ιδανικά φυσιολογικού΄΄. Προϋποθέσεις του ιατρικά ή ψυχιατρικά φυσιολογικού.

Εισαγωγή στις ψυχικές λειτουργίες (συνιστώσες της συμπεριφοράς). Προϋποθέσεις φυσιολογικής λειτουργίας, φυσιολογικά χαρακτηριστικά και διαταραχές των αντίστοιχων ψυχικών λειτουργιών .

Στόχοι Ενότητας

Η οριοθέτηση του ιατρικά φυσιολογικού και η εισαγωγή στις ψυχικές λειτουργίες, η καλή λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση της φυσιολογικής συμπεριφοράς.

Λέξεις Κλειδιά

Συνείδηση, προσοχή, αντίληψη, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις.

Αναφορά στις συγκεκριμένες ψυχικές λειτουργίες, προϋποθέσεις και χαρακτηριστικές ιδιότητες φυσιολογικής τους έκφρασης, διαταραχές στα πλαίσια της ψυχοπαθολογίας.

Στόχοι Ενότητας

Συνέχεια ψυχικών λειτουργιών.

Λέξεις Κλειδιά

Αμνησίες, υπερτιμώμενες ιδέες, ιδεοληψίες, παραλήρημα.

Συνέχεια αναφοράς των αντίστοιχων ψυχικών λειτουργιών και ανάλυση των κινήτρων της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Στόχοι Ενότητας

Συνέχεια ψυχικών λειτουργιών, ανάλυση των κινήτρων της συμπεριφοράς στον άνθρωπο.

Λέξεις Κλειδιά

Συναίσθημα, μάθηση, προσανατολισμός, ορμές, ενορμήσεις, ανάγκες.

Περιγραφή και ψυχοδυναμική ανάλυση της διαμόρφωσης στοιχείων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ανθρώπου, μέσα από την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Αναλύονται και συσχετίζονται τα στοιχεία που καθορίζουν την συμπεριφορά του βρέφους- παιδιού, σε σχέση με την κάλυψή τους από το περιβάλλον, την διαμόρφωση μηχανισμών άμυνας για την επεξεργασία και διαχείριση αγχωτικών καταστάσεων και τα ψυχολογικά εντυπώματα που αποκτά φυσιολογικά ο ψυχισμός του ανθρώπου μέσα από αυτή την διαδικασία,

Στόχοι Ενότητας

Η ψυχοδυναμική κατανόηση της διαμόρφωσης της προσωπικότητας στα πρώτα παιδικά χρόνια.

Λέξεις Κλειδιά

Ναρκισσιστικό στάδιο, ναρκισσιστικά στοιχεία προσωπικότητας.

Οριακή σύγκρουση, νευρωτική σύγκρουση και στάδια.

Λέξεις Κλειδιά

Οριακό στάδιο, οριακά στοιχεία προσωπικότητας, ψυχαναγκαστικό στάδιο, ψυχαναγκαστικά στοιχεία προσωπικότητας, οιδιπόδεια φάση, υστερικά στοιχεία προσωπικότητας.

Αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ενότητας με αναφορά στα αντίστοιχα στάδια της ψυχοκινητικής εξέλιξης.

Λέξεις Κλειδιά

Οριακό στάδιο, οριακά στοιχεία προσωπικότητας, ψυχαναγκαστικό στάδιο, ψυχαναγκαστικά στοιχεία προσωπικότητας, οιδιπόδεια φάση, υστερικά στοιχεία προσωπικότητας.

Αναφορά και ολοκλήρωση των μηχανισμών άμυνας του ΕΓΩ.

Στόχοι Ενότητας

Η ψυχοδυναμική ολοκλήρωση του ΕΓΩ με τη διαμόρφωση μηχανισμών άμυνας που σκοπό έχουν να διαχειριστούν αγχωτικές καταστάσεις.

Λέξεις Κλειδιά

Μετάθεση, απώθηση, προβολή, περιστολή του ΕΓΩ, ταύτιση, μερική αναστολή ή τροποποίηση, εκλογίκευση, μετατροπή, παλινδρόμηση, εξιδανίκευση ή ιδανικοποίηση, μετουσίωση.

Αναφορά στη ταξινόμηση των ψυχικών νόσων, εισαγωγή στην κατηγορία των ψυχώσεων, αιτιοπαθογενετικές ερμηνείες, ψυχοδυναμική ερμηνεία της ψυχωτικής συμπτωματολογίας σε συσχετισμό με το ναρκισσιστικό στάδιο.

Στόχοι Ενότητας

Η ταξινόμηση των ψυχικών νόσων και η εισαγωγή στη ψυχοδυναμική ερμηνεία της ψυχωτικής συμπεριφοράς.

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχωτικά βασικά χαρακτηριστικά, διαταραχή της ταυτότητας του ΕΓΩ, ψυχωτική διαταραχή του συναισθήματος, ψυχωτική διαταραχή της σκέψης.

Αναφορά στις αντίστοιχες κλινικές εικόνες, στη χαρακτηριστική συμπτωματολογία τους, την πορεία και την πρόγνωση των διαφορετικών κλινικών εικόνων, τις ατομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, δυνατότητες θεραπευτικών παρεμβάσεων, παραδείγματα.

Στόχοι Ενότητας

Περιγραφή κλινικών εικόνων μορφών σχιζοφρένειας.

Λέξεις Κλειδιά

Ηβηφρένεια, απλή σχιζοφρένεια, παρανοϊκή σχιζοφρένεια, κατατονική σχιζοφρένεια, ψυχωτικές αντιδράσεις, υπολειπόμενο σύνδρομο, παράνοια, επακτή ψύχωση.

Ψυχοδυναμική ερμηνεία των διαφόρων μορφών κατάθλιψης, αιτιοπαθογένεια, συμπτωματολογία, πρόγνωση των διπολικών διαταραχών και άλλων συναισθηματικών διαταραχών.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση της ψυχοδυναμικής ερμηνείας των μορφών κατάθλιψης και άλλων συναισθηματικών διαταραχών.

Λέξεις Κλειδιά

Μορφές κατάθλιψης, ψυχωτική κατάθλιψη, νευρωτική κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη τρίτης ηλικίας, υποστροφική μελαγχολία.

Αναφορά στην ΄΄φύση΄΄ των νευρώσεων, αιτιοπαθογενετική ερμηνεία, ο ρόλος του ιδανικού ΕΓΩ. Αιτιοπαθογενετική ερμηνεία, συμπτωματολογία και αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής και της Υστερικής νεύρωσης, κλινικά παραδείγματα.

Στόχοι Ενότητας

Εισαγωγή στην ψυχοδυναμική ερμηνεία των νευρώσεων και των κλινικών μορφών της ιδεοψυχαναγκαστικής και υστερικών νεύρωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Νευρώσεις, ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση, υστερική νεύρωση.

Αιτιοπαθογενετική ερμηνεία των αντίστοιχων κλινικών μορφών νευρώσεων, συμπτωματολογία και αντιμετώπιση. Διαφορές υπερεγωτικού από προεγωτικό άγχος, ψυχαναλυτική και συμπεριφορική ερμηνεία της φοβικής νεύρωσης.

Στόχοι Ενότητας

Αναφορά στην ψυχοδυναμική ερμηνεία της αγχώδους, φοβικής και άλλων νευρώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Αγχώδης νεύρωση, φοβική νεύρωση, υπερεγωτικό άγχος, προεγωτικό άγχος.

Ψυχοδυναμική ερμηνεία της εξαρτητικής συμπεριφοράς (ψυχαναλυτική- συμπεριφορική – κοινωνιολογική), η σημασία του τριγώνου της εξάρτησης (προσωπικότητα-αντικείμενο εξάρτησης- κοινωνικό περιβάλλον), φάσεις και τύποι εξάρτησης με παράδειγμα τις αντίστοιχες φάσεις και τύπους αλκοολισμού.

Στόχοι Ενότητας

Ψυχοδυναμική ερμηνεία της εξαρτητικής συμπεριφοράς.

Λέξεις Κλειδιά

Εξαρτήσεις – τρίγωνο της εξάρτησης – αλκοολισμός.

Χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και ψυχοδυναμική ερμηνεία των διαταραχών της προσωπικότητας, κοινωνικές επιπτώσεις.

Οριακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ψυχοδυναμική ερμηνεία

Στόχοι Ενότητας

Η ψυχοδυναμική ερμηνεία των διαταραχών της προσωπικότητας, της οριακής προσωπικότητας και οι κοινωνικές επιπτώσεις από τη συμπεριφορά των διαταραχών της προσωπικότητας.

Λέξεις Κλειδιά

Διαταραχές της προσωπικότητας- οριακή προσωπικότητα.

Περιγραφή των κλινικών εικόνων των οργανικών ψυχοσυνδρόμων, των νευροφυτικών διαταραχών, των ψυχοσωματικών ασθενειών και των διαταραχών διατροφής, ψυχοδυναμικές ερμηνείες και τρόποι αντιμετώπισης.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση της ψυχοδυναμικής ερμηνείας των αντίστοιχων κλινικών εικόνων, οι κοινωνικές επιπτώσεις και η αντιμετώπισή τους.

Λέξεις Κλειδιά

Οργανικά ψυχοσύνδρομα, ψυχοσωματικές ασθένειες, διαταραχές διατροφής.

Αναφορά στις βασικές μορφές ψυχικών παθήσεων, τις κοινωνικές επιπτώσεις και της δυνατότητας αντιμετώπισής τους. Η ψυχιατρική αλυσίδα και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στις επιμέρους ψυχιατρικές δομές.

Στόχοι Ενότητας

Η ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές επιπτώσεις των ψυχικών ασθενειών και ιδιαίτερα των διαταραχών της προσωπικότητας, αναφορά στις ψυχιατρικές δομές.

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχιατρική αλυσίδα, ψυχιατρικές δομές, ο ρόλος κοινωνικού λειτουργού.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  18547
Αρ. Προβολών :  73837

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -