Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία

Ελένη Κοντογιάννη

Περιγραφή

Βασικές έννοιες και όροι (ρατσισμός, προκαταλήψεις – στερεότυπα, ταυτότητα και ετερότητα, αντιρατσιστική πρακτική, πολιτισμικό σοκ, πολυπολιτισμικότητα, κοινωνικός αποκλεισμός, διακρίσεις, εθνότητα, φυλή, μειονότητες, κοινωνική ενσωμάτωση, αφομοίωση, εθνική ταυτότητα, κ.ά.)

Θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Εργασίας.

Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που προέρχονται από μειονότητες.

Οι μέθοδοι παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας και οι αναγκαίες προσαρμογές.

Πολυπολιτισμική εκπαίδευση – Αντιρατσιστική παιδαγωγική.

Λέξεις Κλειδιά: Ρατσισμός, προκαταλήψεις – στερεότυπα, ταυτότητα και ετερότητα, αντιρατσιστική πρακτική, πολιτισμικό σοκ, πολυπολιτισμικότητα, κοινωνικός αποκλεισμός, διακρίσεις, εθνότητα, φυλή, μειονότητες, κοινωνική ενσωμάτωση, αφομοίωση, εθνική ταυτότητα.

Θεματικές Ενότητες

Αναλύονται βασικοί ορισμοί και έννοιες όπως εθνική μειονότητα, ευρύτερες προσεγγίσεις σχετικές με την έννοια της εθνικής μειονότητας, και τέλος οι έννοιες της μετανάστευσης, της εθνικής κινητοποίησης και της φυλής.

Στόχοι Ενότητας

Από τη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι σπουδαστές να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες όπως αυτές της εθνικής μειονότητας, της μετανάστευσης, της εθνικής κινητοποίησης και της φυλής.

Λέξεις Κλειδιά

Εθνική μειονότητα, μετανάστευση, εθνική κινητοποίηση, φυλή.

Αναλύονται οι έννοιες της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας καθώς και οι έννοιες της ανοχής, της προκατάληψης και  των διακρίσεων. Τέλος πραγματοποιείται εισαγωγή στην κοινωνική εργασία με θρησκευτικές μειονότητες.

Στόχοι Ενότητας

Από τη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι σπουδαστές να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τις έννοιες της ανοχής, της προκατάληψης και  των διακρίσεων.
  • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής εργασίας με θρησκευτικές μειονότητες.

Λέξεις Κλειδιά

Ανοχή, προκατάληψη, διακρίσεις.

Αναλύεται η έννοια του πολιτισμικού σοκ, περιγράφονται τα στάδια που περιλαμβάνει το πολιτισμικό σοκ και τέλος πραγματοποιείται ανάλυση της κοινωνικής εργασίας με μουσουλμάνους, των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν, των διαφορών μεταξύ των μουσουλμάνων και των μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν.

Στόχοι Ενότητας

Από τη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι σπουδαστές να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν την έννοια του πολιτισμικού σοκ και τα στάδια αυτού
  • Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής εργασίας με μουσουλμάνους και τα μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν

Λέξεις Κλειδιά

Πολιτισμικό σοκ, μοντέλο μη καταπίεσης, μοντέλο πολιτισμικής επάρκειας.

Περιγράφονται η αξία της κοινότητας και της οικογένειας και αναλύεται η σημαντικότητα και ο ρόλος της πίστης και του φύλλου.

Στόχοι Ενότητας

Από τη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι σπουδαστές να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τη σημαντικότητα στην κοινωνική εργασία της κοινότητας, της οικογένειας, της πίστης και του φύλλου.

Λέξεις Κλειδιά

Κοινότητα, οικογένεια, πίστη, φύλλο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -