Βιολογία

Αναστασία Κανέλλου

Περιγραφή

H επιστήμη της Bιολογίας, Επιστήμη και Κοινωνία ,Βασικές Ιδιότητες της Ζωής, Προέλευση και Εξέλιξη της Ζωής, η Χημεία της Ζωής, Ενέργεια και Μεταβολισμός, Ευκαρυωτικο Κύτταρο - Δομή και Λειτουργιά, Κυτταρικοί Κύκλοι και Κυτταρική Διαίρεση, Προκαρυωτικοι Μικροοργανισμοί- Ιοί, DNA- Το Γενετικό Υλικό, Μεταλλαγές, Εισαγωγή στη Γενετική, Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA.

Λέξεις Κλειδιά: Κανόνες φαινομένου ζωής, η χημεία της έμβιας ύλης, ιδιότητές νερού, άνθρακας, οργανικές ενώσεις, βιολογικά μόρια, κύτταρο, κυτταρικές μεμβράνες, μεταβολισμός, DNΑ γενετική, μείωση- μίτωση

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή, βασικά έννοιες για την επιστήμη της βιολογίας και το φαινόμενο της ζωής.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές το αντικείμενο της επιστήμης της βιολογίας.

Λέξεις Κλειδιά

Ζωντανός οργανισμός, αναπαραγωγή, προσαρμογή

Τα κύρια χημικά στοιχεία που συνθέτουν την έμβια ύλη.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές από ποια χημικά στοιχεία αποτελείται η έμβια ύλη.

Λέξεις Κλειδιά

Έμβια ύλη, άνθρακας, οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο, θείο, φώσφορος

Οι ιδιότητες του νερού που του δίνουν ιδιαίτερη θέση στο φαινόμενο της ζωής.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις ιδιαίτερες ιδιότητες της ζωής και την εφαρμογή τους.

Λέξεις Κλειδιά

Ιδιότητες νερού: προσκόλληση, συνοχή, θερμορυθμιστική ικανότητα, ειδικό βάρος πάγου

Οι ιδιότητες του άνθρακα και ο ρόλος τους στις οργανικές ενώσεις.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις ιδιαίτερες ιδιότητες άνθρακα ως δομικό συστατικό της οργανικής ύλης.

Λέξεις Κλειδιά

Άνθρακας, οργανική ύλη

Ρόλος λιπιδίων, υδατανθράκων και πρωτεϊνών, δομή και λειτουργία τους.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τη δομή και λειτουργία των υδατανθράκων, λιπιδίων, πρωτεϊνών και νουκλεϊκών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νουκλεικές ενώσεις

Η δομή και η λειτουργία του κυττάρου με έμφαση στο ευκαρυωτικό.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τη δομή και λειτουργία των κυττάρων.

Λέξεις Κλειδιά

Κύτταρο, ευκαρυωτικό, λειτουργίες

Η χαρακτηριστική δομή και οι λειτουργικές ιδιότητες των κυτταρικών μεμβρανών.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές το ρόλο των κυτταρικών μεμβρανών και τη δομή τους.

Λέξεις Κλειδιά

Κυτταρική μεμβράνη

Η έννοια του μεταβολισμού και τα υλικά καύσης του.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές την έννοια του μεταβολισμού.

Λέξεις Κλειδιά

Μεταβολισμός, αναβολισμός, καταβολισμός

Τα βασικά βήματα της κυτταρικής αναπνοής και η σημασία τους.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα βήματα κυτταρικής αναπνοής, ζύμωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Κυτταρική αναπνοή, ζύμωση

Αδρά η διαδικασία της φωτοσύνθεσης και η σημασία της στη βιολογία.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα αρχικά και τελικά προϊόντα της φωτοσύνθεσης και τη σημασία της στους παραγωγούς και καταναλωτές.

Λέξεις Κλειδιά

Φωτοσύνθεση, παραγωγή αμύλου, οργανισμοί παραγωγοί, οργανισμοί καταναλωτές

Η διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας μεταξύ ων κυττάρων. 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τους τρόπου με τους οποίους επικοινωνούν τα κύτταρα μεταξύ τους.

Λέξεις Κλειδιά

Κυτταρική επικοινωνία, ορμόνες, νευροδιαβιβαστές

Ο κύκλος της αναπαραγωγής και ζωής του κυττάρου.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τον κύκλο του κυττάρου και τις μορφές που παίρνει στη διαδικασία  της αναπαραγωγής.

Λέξεις Κλειδιά

Αναπαραγωγή, κύτταρο

Η διαδικασία και σημασία της μείωσης και μίτωσης στον βιολογικό κύκλο.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές της σημασία και διαφορά μεταξύ μείωσης και  μίτωσης στον βιολογικό κύκλο.

Λέξεις Κλειδιά

Μίτωση, μείωσης, βιολογικός κύκλος του ανθρώπου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -