Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Σύγχρονες μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης (OINO_POST100)Βασίλειος Ντουρτόγλου, Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Ευθαλία ΝτουρτόγλουΑνοικτό μάθημα