Περιεχόμενο μαθήματος/Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Οφθαλμικοί φακοί
 2. Διόρθωση αμετρωπιών με οφθαλμικούς φακούς
 3. Σφαιρόμετρο – Παχύμετρο – Φακόμετρο
 4. Boxing System
 5. Έγχρωμοι φακοί

Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Η κατανόηση των τεχνικών και μεθόδων εφαρμογής της Τεχνολογίας Οφθαλμικών Φακών στον διορθωτικό σκελετό σε καθημερινές πρακτικές στην επαγγελματική του

σταδιοδρομία. Ο φοιτητής /τρια:

 • να έχει εξοικειωθεί με την επίλυση προβλημάτων και την εφαρμογή Οφθαλμικών Φακών σε διορθωτικό σκελετό
 • να γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και ασκήσεων κατανόησης τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων έρευνας στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Οφθαλμικών Φακών
 • να κατανοεί την εκτέλεση διορθωτικών συνταγών

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ελληνική:

 1. “Οφθαλμικοί Φακοί 1“ Πατέρας Ευάγγελος – Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 2010, ISBN 978-960-697-039-9 Σελ. 126Τεχνολογία οφθαλμικών φακών - Χανδρινός Β, Άρης. - Αθήνα : Έλλην, 1993

Ξενόγλωσση:

 1. Handbook of optics - sponsored by the Optical Society of America. - New York : McGraw-Hill, c1995-c2001
 2. Optics - M.H. Freeman. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1990
 3. Schaum's outline of theory and problems of optics - by Eugene Hecht. - New York : McGraw-Hill, 1975
 4. Fundamentals of optics - Francis A. Jenkins, Harvey E. White. - New York : McGrawHill, 1976
 5. Modern optics - Robert D. Guenther. - New York ; Chichester : Wiley, 1990
 6. Introduction to modern optics - by Grant R. Fowles. - New York : Dover Publications, 1989, 1975
 7. Applied optics and optical design - A.E. Conrady ; [edited and completed by Rudolf Kingslake]. - New York : Dover, 1992
 8. Introduction to classical and modern optics - Jurgen R. Meyer-Arendt. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1995
 9. Contemporary optics for scientists and engineers - Allen Nussbaum and Richard A.Phillips. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1976
 10. Introductory university optics - J. Beynon. - London ; New York : Prentice Hall, 1996
 11. Introduction to optics - Frank L. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. - Englewood Cliffs, N.J. :Prentice-Hall International, 1993

Προαπαιτούμενα μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Οπτικά και Υλικά Οφθαλμικών Φακών (OPT2015)

Προτεινόμενα συγγράμματα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ελληνική:

 1. “Οφθαλμικοί Φακοί 1“ Πατέρας Ευάγγελος – Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 2010, ISBN 978-960-697-039-9 Σελ. 126Τεχνολογία οφθαλμικών φακών - Χανδρινός Β, Άρης. - Αθήνα : Έλλην, 1993

Ξενόγλωσση:

 1. Handbook of optics - sponsored by the Optical Society of America. - New York : McGraw-Hill, c1995-c2001
 2. Optics - M.H. Freeman. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1990
 3. Schaum's outline of theory and problems of optics - by Eugene Hecht. - New York : McGraw-Hill, 1975
 4. Fundamentals of optics - Francis A. Jenkins, Harvey E. White. - New York : McGrawHill, 1976
 5. Modern optics - Robert D. Guenther. - New York ; Chichester : Wiley, 1990
 6. Introduction to modern optics - by Grant R. Fowles. - New York : Dover Publications, 1989, 1975
 7. Applied optics and optical design - A.E. Conrady ; [edited and completed by Rudolf Kingslake]. - New York : Dover, 1992
 8. Introduction to classical and modern optics - Jurgen R. Meyer-Arendt. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1995
 9. Contemporary optics for scientists and engineers - Allen Nussbaum and Richard A.Phillips. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1976
 10. Introductory university optics - J. Beynon. - London ; New York : Prentice Hall, 1996
 11. Introduction to optics - Frank L. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. - Englewood Cliffs, N.J. :Prentice-Hall International, 1993