Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Ύλη
 3. Χρωματομετρία
 4. Απεικονιστικές τεχνικές με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας
 5. Θεωρία Σκέδασης
 6. Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία I. Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία IRRef (Infrared Reflectography)‏
 7. Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία II. Έγχρωμη Υπέρυθρη Απεικόνιση (FCIR False Colour InfraRed)‏
 8. Πολυφασματική – Υπερφασματική απεικόνιση
 9. Διαγνωστικές Μέθοδοι με ΑΚΤΙΝΕΣ Χ, Ακτινογραφία
 10. Μελέτη Περιπτώσεων Ι - Μη καταστρεπτική τεκμηρίωση 12 μεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής Λοβέρδου BXM
 11. Μελέτη Περιπτώσεων ΙΙ - Βιβλία αντιγραφής επιστολών: Μη καταστρεπτική τεκμηρίωση των αντιγράφων αλληλογραφίας του αρχείου του H. Schliemann
 12. Μελέτη Περιπτώσεων III – Η περίπτωση  των ευρημάτων του επονομαζόμενου «Τάφου του μουσικού» στη Δάφνη, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

[Στόχος του μαθήματος είναι η διαμόρφωση  σύγχρονης αντίληψης  ως προς την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της διάγνωσης και της τεκμηρίωσης της κατάστασης διατήρησης, των υλικών και των τεχνικών κατασκευής των αντικειμένων πριν τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις συντήρησης με τη βοήθεια των μη καταστρεπτικών μεθοδολογιών Σκοπός του Εργαστηρίου είναι οι σπουδαστές μπορούν να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία εφαρμογής των μη καταστρεπτικών τεχνικών τόσο σε αρχαιολογικά αντικείμενα, όσο και σε εικαστικά έργα  και κυρίως να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν σωστά, να συνδυάσουν κατάλληλα και να αξιοποιήσουν επιτυχώς  τα πειραματικά αποτελέσματα.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 να εφαρμόσουν απλές τεχνικές διάγνωσης και τεκμηρίωσης

 να αξιοποιούν επιτυχώς τα αποτελέσματα του μη καταστρεπτικού ελέγχου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την συντήρηση των αντικειμένων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ελληνική :

 1. A.Αλεξοπούλου, Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Τεχνικές, CD-ROM ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2000
 2. A.Αλεξοπούλου, Ι Χρυσουλάκης, Θετικές Επιστήμες & Έργα τέχνης, Εκδ. ΓΚΟΝΗ, Αθήνα, 1991

Ξενόγλωσση :

 1. Ed. By K.M.Paraskevopoulou, Physics in Culture I. The Solid State Physics in the Study of Cultural Heritage. A.U.T., Vol. I, 2000
 2. 6th International Conference on non-Destructive Testing and Microanalysis for the diagnostics and Conservation of the cultural heritage, Proc., Vol. I, II, III, 2000
 3. 7th International Conference on non-Destructive Testing and Microanalysis for the diagnostics and Conservation of the cultural heritage, Proc., Vol. I, II, III, 2000.
 4. EBERHART, J.P. Structural and Chemical Analysis of Materials, John Wiley and Sons, 1995

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Γνώσεις φωτογραφίας
 • Γνώσεις οπτικής (φάσμα ηλεκτρομαγνητικής, οπτικά φαινόμενα, είδη φασμάτων, φασματικές καμπύλες κα)
 • Γνώσεις τεχνικής κατασκευής και υλικών έργων τέχνης και αρχαιολογικών αντικειμένων
 • Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δρ. Αθηνά Αλεξοπούλου

Βιογραφικό

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ελληνική :

 1. A.Αλεξοπούλου, Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Τεχνικές, CD-ROM ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2000
 2. A.Αλεξοπούλου, Ι Χρυσουλάκης, Θετικές Επιστήμες & Έργα τέχνης, Εκδ. ΓΚΟΝΗ, Αθήνα, 1991

Ξενόγλωσση :

 1. Ed. By K.M.Paraskevopoulou, Physics in Culture I. The Solid State Physics in the Study of Cultural Heritage. A.U.T., Vol. I, 2000
 2. 6th International Conference on non-Destructive Testing and Microanalysis for the diagnostics and Conservation of the cultural heritage, Proc., Vol. I, II, III, 2000
 3. 7th International Conference on non-Destructive Testing and Microanalysis for the diagnostics and Conservation of the cultural heritage, Proc., Vol. I, II, III, 2000.
 4. EBERHART, J.P. Structural and Chemical Analysis of Materials, John Wiley and Sons, 1995