Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Οργανικές Χημικές Ενώσεις και Υλικά.
 2. Διαμοριακές δυνάμεις και διαλυτότητα.
 3. Παράμετροι διαλυτότητας.
 4. Τριγωνικό διάγραμμα διαλυτότητας.
 5. Υδατικά μέσα καθαρισμού και τασιενεργά υλικά.
 6. Οργανικές χρωστικές και βαφές.
 7. Λιπαρές Ύλες
 8. Λιπαρές ύλες και φυσικές ρητίνες
 9. Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (Μέρος 1ο)
 10. Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (Μέρος 2ο)
 11. Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (Μέρος 3ο)
 12. Υδατάνθρακες, πολυσακχαρίτες.
 13. Πρωτεϊνικά υλικά

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν από το χημικό τύπο, εάν ένα μόριο αντιστοιχεί σε διαλύτη, σε οργανική χρωστική (βαφή), σε φυσικό και συνθετικό πολυμερές και σε υδατικό μέσο καθαρισμού (απορρυπαντικό). Θα πρέπει να προβλέπουν βασικές φυσικές ιδιότητες υλικών (π.χ. θερμοκρασία βρασμού, φυσική κατάσταση, μηχανική και θερμική συμπεριφορά). Θα πρέπει επίσης να μπορούν να συσχετίζουν κάθε κατηγορία υλικών με αντίστοιχες κατηγορίες διαλυτών.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. McMurry J., Οργανική Χημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012
 2. Callister, W. D., Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
 3. Ιωακείμογλου, Ε., Τα οργανικά υλικά των Έργων Τέχνης, Εκδόσεις Ίων, 2013
 4. Καραγιαννίδης Γ. Π., Σιδερίδου Ε. Δ., Χημεία Πολυμερών, Εκδόσεις Ζήτη, 2006.
 5. Mills J. S., The Organic Chemistry of Museum Objects, 2nd Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford., 2004, σελ. 31-48,
 6. Strobl, The Physics of Polymers, 2007, Springer, New York
 7. E. Carraher, Giant Molecules, 2003, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
 8. Bicerano, Encyclopedia of Polymer Science and Technology. Copyright John Wiley & Sons, Inc., σελ. 655-677
 9. W. Wicks, F. N. Jones, S. P. Pappas and D. A. Douglas, Organic Coatings, 2007, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
 10. Shashoua, Conservation of Plastics, 2008, Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford
 11. V. Horie, Materials for Conservation, 2010, Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασική Οργανική Χημεία. Μορικές δομές, ισομέρεια, χημικές αντιδράσεις και μηχανισμοί.

Οργανική Χημεία της Συντήρησης (https://eclass.teiath.gr/courses/SAET126/ )

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Σταμάτιος Μπογιατζής

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. McMurry J., Οργανική Χημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012
 2. Callister, W. D., Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
 3. Ιωακείμογλου, Ε., Τα οργανικά υλικά των Έργων Τέχνης, Εκδόσεις Ίων, 2013
 4. Καραγιαννίδης Γ. Π., Σιδερίδου Ε. Δ., Χημεία Πολυμερών, Εκδόσεις Ζήτη, 2006.
 5. Mills J. S., The Organic Chemistry of Museum Objects, 2nd Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford., 2004, σελ. 31-48,
 6. Strobl, The Physics of Polymers, 2007, Springer, New York
 7. E. Carraher, Giant Molecules, 2003, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
 8. Bicerano, Encyclopedia of Polymer Science and Technology. Copyright John Wiley & Sons, Inc., σελ. 655-677
 9. W. Wicks, F. N. Jones, S. P. Pappas and D. A. Douglas, Organic Coatings, 2007, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
 10. Shashoua, Conservation of Plastics, 2008, Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford
 11. V. Horie, Materials for Conservation, 2010, Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford