Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Αναπνευστικό σύστημα
 2. Ανώτερο πεπτικό σύστημα
 3. Κατώτερο πεπτικό σύστημα
 4. Πεπτικοί αδένες
 5. Ουροποιητικό σύστημα
 6. Γεννητικό σύστημα άνδρα
 7. Γεννητικό σύστημα γυναίκας
 8. Ενδοκρινικό σύστημα
 9. Δέρμα - Εξαρτήματα
 10. Κυτταρολογία – Τεστ ΠΑΠ

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τα διάφορα όργανα του πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού, γεννητικού (άρρενος, θήλεος) συστήματος.
 • Να παρασκευάζουν μικροσκοπικά παρασκευάσματα και να τα χρωματίζουν με διάφορες ειδικές τεχνικές χρώσεως από θέσεις των διαφόρων οργάνων του πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος του άρρενος.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ελληνική :

(συγγραφέας – τίτλος βιβλίου- εκδοτικός οίκος – χρονολογία)

Mescher L. Antony Junqueira’s Βασική Ιστολογία. 6ηελλ. έκδοση, Broken Hill  Publishers Ltd, Κύπρος, 2015

Kierszenbaun L. Abraham & Laura L. Tres. Ιστολογία με στοιχεία κυτταρικής Βιολογίας. Εισαγωγή στην Ιστοπαθολογία. 3η ελλ. έκδοση, Broken Hill  Publishers Ltd, Κύπρος, 2013

Ovalle K. William and Patrick C. Nahirney. F. Netter’s Ιστολογία. 1η ελλ. έκδοση, Broken Hill Publishers Ltd, Κύπρος, 2011

Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φρ. Ιστοπαθολογία με Στοιχεία  Ογκολογίας. Βασικές γνώσεις. 1η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις, Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2009.

Μάνθος Αναστάσιος. Αρ. Παν. Θεσ/κης. Άτλας Ιστολογίας. Ιατρικές Εκδόσεις, Π.Χ. Πασχαλίδης, 2006

Ξενόγλωσση :

Mescher L. Antony Junqueira’s Basic Histology. 13th edt, Mc Grow Hill Companies, Ins., USA, 2013

Kierszenbaun L. Abraham & Laura L. Tres. Histology and Cell Biology. An introduction to Pathology. 4th edt, Sanders, Elsevier, Philadelphia, 2012

Ovalle K. William and Patrick C. Nahirney. F. Netter’s Essential Histology. Sanders, Elsevier, Philadelphia, 2008

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Φραγκίσκη Αναγνωστοπούλου Ανθούλη 

 • Τακτική Καθηγήτρια του ΤΕΙ  Αθήνας του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων και νυν του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1981.
 • Κάτοχoς Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1988, με θέμα «Συμβολή στην μελέτη του Γιγαντοκυτταρικού Όγκου των Οστών» (Βαθμός: Άριστα)
 • Κάτοχος της Ιατρικής Ειδικότητας της Παθολογοανατομίας από το 1986.
 • Επαγγελματική δραστηριότητα άνω των δέκα (10) ετών.
 • Επιστημονική υπεύθυνη σε εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα στο χώρο της Ιστοπαθολογίας του Δέρματος που χρηματοδοτήθηκε από τον ειδικό λογαριασμό του ΤΕΙ-Α, διάρκειας 2 ετών (Mελέτη της Βιολογικής Συμπεριφοράς του Μετατυπικού Μorphea-likeC.E. (Iνοσκληρυντικό Βασικοκυτταρικό Επιθηλίωμα του Δέρματος, 1991-1993)
 • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε  επιστημονικά περιοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού αναγνωρισμένου κύρους από τις οποίες αρκετές είναι αυτοδύναμες (13).
 • Συγγραφή και έκδοση δύο (2) βιβλίων στο χώρο της Παθολογικής Ανατομικής (Iστοπαθολογία με Στοιχεία Ογκολογίας, 2009, και Στοιχεία Παθολογικής Ανατομικής και Ογκολογίας, 2001) και επιμέλεια της Ελληνικής μετάφρασης 2 ξενόγλωσσων συγγραμμάτων στο χώρο της Ανατομικής του Ανθρώπου (Κλινική Ανατομία των K.L.Moore, et al, 2013, και Grant’s Ανατομία των Α. Agur, et al, 2012) 
 • Πολυετής αυτοδύναμη διδασκαλία 3 τουλάχιστον γνωστικών αντικειμένων: Ανατομία Ιστοπαθολογία, Ογκολογία, με συμβολή στην οργάνωση της ύλης των μαθημάτων αυτών. Υπεύθυνη για τη δομή και οργάνωση των Εργαστηρίων Ανατομίας και Ιστοπαθολογίας.
 • Μέλος Editorial Board σε δύο (2) έγκριτα περιοδικά διεθνούς κύρους, αποδελτιωμένων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes (Ελλ. έκδοση), Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics (Ιnt. Edition)
 • Υπεύθυνη του Α΄Τομέα Μαθημάτων του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων (Γ.Τ.Β.Ι.Μ) της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) για έντεκα (11) συνεχή έτη (2002-2013) και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-05, και από το ακαδ. 2008-2009 μέχρι και το ακαδ. 2012-13). Συνολικά 5 έτη. Υπεύθυνη του Γ’ Τομέα των Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (Τ.Ι.Ε.) του ΤΕΙ-Α (από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14).
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής.
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.
 • Reviewer of the American Journal Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society since July 26, 2000. Specialty areas: (1) Pathology (2) HPV/Carcinogenesis.    
 • Reviewer of the European Journal of Obstetrics-Gynaecology & Reproductive Biology (EJOGRB) since December 10, 2010. Specialty areas: (1) Breast (2)  HPV/Carcinogenesis (3) Pathology  

  

 Ενδεικτικές διεθνείς δημοσιεύσεις

Anthouli-Anagnostopoulou, F.A., Papachristou, G. Extraskeletal chondroma, a rare soft tissue tumor. Case report. 2000 Acta Orthopaedica Belgica 66 (4) , pp. 402-404

Anthouli-Anagnostopoulou, F.A., Hatziolou, E.Papachristou, G.Demoula, I. Juxtacortical osteosarcoma. A distinct malignant bone neoplasm. 2000 Advances in clinical pathology : the official journal of Adriatic Society of Pathology 4 (3) , pp. 127-131 

Anthouli-Anagnostopoulou, F.A. Prognostic factors in morphean basal cell carcinoma of the skin. A clinico-pathological study of 104 cases and review of the literature. 2001 Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 15 (3 SUPPL.), pp. 211-217

Anthouli-Anagnostopoulou, Hatziolou, E. Recurrent morphean basal cell carcinoma of the skin. A clinico-histopathological study of 97 cases. 2002 Advances in clinical pathology : the official journal of Adriatic Society of Pathology 6 (1) , pp. 17-24

Anthouli-Anagnostopoulou, F.Desou, D.Katostaras, T.Plessa, H.Anagnostopoulou, A. Breast diseases: Histopathological study of six hundred forty-two cases. 2004 Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes 22 (2) , pp. 73-86

Iatrakis, G.Tsionis, C.Adonakis, G.Stoikidou, M.Anthouli-Anagnostopoulou, F.Parava, M.Vouxinou, A., (...), Kourounis, G.Polycystic ovarian syndrome, insulin resistance and thickness of the endometrium. 2006 European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 127 (2) , pp. 218-221

Venetikou, M.S.Anthouli-Anagnostopoulou, F. Flow cytometry and its medical applications. 2013 Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes 31 (2) , pp. 41-54

 

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Kierszenbaun L. Abraham & Laura L. Tres. Ιστολογία με στοιχεία κυτταρικής Βιολογίας. Εισαγωγή στην Ιστοπαθολογία. 3η ελλ. έκδοση, Broken Hill  Publishers Ltd, Κύπρος, 2013

Mescher L. Antony Junqueira’s Βασική Ιστολογία. 6ηελλ. έκδοση, Broken Hill  Publishers Ltd, Κύπρος, 2015

Mitchell Peel Ιστολογία Εγχρωμο εικονογραφημένο εγχειρίδιο. Παρισιάνος, Αθήνα, 2013